"To symbol państwa polskiego, które trwało mimo zagłady swoich obywateli". 91. rocznica powstania Grobu Nieznanego Żołnierza

"To symbol państwa polskiego, które trwało mimo zagłady swoich obywateli". 91. rocznica powstania Grobu Nieznanego Żołnierza

Uroczystość złożenia wieńców
Uroczystość złożenia wieńców
Dodano
Z okazji 91. rocznicy powstania Grobu Nieznanego Żołnierza na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie odbyła się dziś uroczysta zmiana posterunku honorowego.

W uroczystościach obok podsekretarza stanu w MON prof. dr. hab. Wojciecha Fałkowskiego uczestniczyli m.in. przedstawiciele Senatu, przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej Michał Jach, prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Leszek Żukowski, kombatanci, młodzież z klas mundurowych oraz mieszkańcy Warszawy.

– Stoimy dzisiaj w 91. rocznicę utworzenia Grobu Nieznanego Żołnierza (…) przed symbolem solidarności, godności żołnierza, żołnierza, który nie musi mieć imienia i nazwiska, żołnierza, który nie walczył w jednej konkretnej bitwie, żołnierza, który trwał na posterunku wierny rozkazom i wierny służbie państwu. Żołnierza, który przez swoją wierność, służbę i ofiarę życia zasłużył żeby być pamiętany i któremu oddajemy cześć – powiedział podsekretarz stanu w MON Wojciech Fałkowski

Odnosząc się do historii Grobu Nieznanego Żołnierza, wiceminister podkreślił, że ten kawałek muru, który ma poszarpane boki, ma na górze zniszczone kolumny, to jest symbol państwa polskiego, które trwa mimo wichur wojennych, mimo strasznych losów, mimo zagłady swoich obywateli, przez wiele wojen i bitew. – Stoimy przed symbolem, gdzie składają się zarówno losy żołnierza jak i państwa. Nic lepiej nie pokazuje tego związku, że państwo opiera się na obywatelach, a kiedy trzeba to obywatele stają się żołnierzami, razem z żołnierzami, którzy noszą mundur bronią ojczyzny –  mówił wiceszef MON

Jak zaakcentował wiceminister Fałkowski, to jest ten symbol, który pokazuje ofiarę, ale pokazuję również godność i zawziętość, nieustępliwość, chęć trwania przy Rzeczypospolitej. – To tutaj zbieramy się, żeby pamiętać o tym, co jest naszą pracą i naszym obowiązkiem w przyszłości. (… ) Oddajemy honor polskim żołnierzom, którzy trwali przy państwie polski,  ale oddajemy również skłon głowy i cześć państwu polskiemu – zakończył wiceminister.

Podczas uroczystości z udziałem Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego, odczytany został akt ustanowienia Grobu Nieznanego Żołnierza, oddana salwa honorowa i złożono wieńce. Uroczystość zakończyła defilada pododdziałów.

"Tu leży żołnierz polski poległy za Ojczyznę"

W Grobie Nieznanego Żołnierza na pl. Saskim w Warszawie, 2 listopada 1925 roku, złożono szczątki bezimiennego obrońcy Lwowa z 1918 r. W centrum pomnika, umieszczonego w trzech środkowych arkadach Pałacu Saskiego, znalazła się płyta z szarego kamienia z napisem "Tu leży żołnierz polski poległy za Ojczyznę". Na stalowej płycie wewnątrz napisano "Dnia 2 XI 1925 roku zostały złożone w miejscu zwłoki nieznanego żołnierza polskiego przeniesione z wybranego losem pobojowiska lwowskiego", zaś na trumnie wyryto "Trumna ta zawiera zwłoki Nieznanego Żołnierza polskiego wzięte z mogiły lwowskiej dnia 29 X 1925 roku".

Idea oddania hołdu bezimiennym żołnierzom, którzy zginęli za ojczyznę, powstała we Francji po I wojnie światowej. W Polsce pierwsze inicjatywy budowy Grobu Nieznanego Żołnierza miały miejsce w 1921 r. W Warszawie utworzono wówczas Komitet Uczczenia Poległych 1914-1921. Koncepcją tą zajęło się również stowarzyszenie Polski Żałobny Krzyż.

24 stycznia 1925 r. na wniosek ministra spraw wojskowych gen. Władysława Sikorskiego Rada Ministrów uchwaliła budowę Grobu Nieznanego Żołnierza w arkadach Pałacu Saskiego w Warszawie, na autora projektu wybierając rzeźbiarza Stanisława Ostrowskiego.

Grób jest symbolem walk o wolność Ojczyzny i miejscem najważniejszych uroczystości państwowych.

amp, mon.gov.pl

/ api

Czytaj także

 0

Czytaj także