Senat przyjął budżet bez poprawek. Teraz ustawa trafi do prezydenta

Senat przyjął budżet bez poprawek. Teraz ustawa trafi do prezydenta

Dodano:   /  Zmieniono: 20
Senat
Senat
Senatorowie przyjęli budżet na 2017 rok. Ustawę uchwalił Sejm na posiedzeniu w Sali Kolumnowej 16 grudnia. Głosowanie od początku kwestionowali posłowie opozycji. Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta Andrzeja Dudy.

Za przyjęciem budżetu głosowało 59 senatorów, 2 było przeciw, nikt się nie wstrzymał. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski poinformował, że podpisał ustawę i skierował ją do prezydenta.

twitter

W 2017 roku szacowane dochody mają wynieść 325,4 mld zł, a wydatki nie przekroczyć 384,8 mld zł. Deficyt budżetowy nie powinien być wyższy niż 59,3 mld zł. Dochody budżetu środków europejskich wyniosą 60,2 mld zł, a wydatki – 69,8 mld zł. Ujemny wynik będzie na poziomie 9,6 mld zł.

Podstawowe dane makroekonomiczne, które publikuje Kancelaria Senatu, wyglądają następująco: wzrost gospodarczy – 3,6 proc., średnioroczna inflacja – 1,3 proc., nominalny wzrost wynagrodzeń – 5 proc., wzrost zatrudnienia w gospodarce narodowej – 0,7 proc. a wzrost prywatnej konsumpcji (tj. w gospodarstwach domowych i sektorze instytucji niekomercyjnych) – 5,5 proc. Deficyt sektora finansów publicznych jest planowany na poziomie 2,9 proc. PKB.

Termin rozpatrzenia ustawy przez Senat upływa w najbliższy czwartek, 12 stycznia. Legalność i tryb jej uchwalenia kwestionują posłowie opozycji, którzy nie brali udziału w obradach Sejmu 16 grudnia ub. r. w Sali Kolumnowej.

Źródło: Senat
 20
Czytaj także