"Po latach antywychowawczej, indoktrynacyjnej działalności władz ZHP, zaistniała nadzieja". 28 lat ZHR

"Po latach antywychowawczej, indoktrynacyjnej działalności władz ZHP, zaistniała nadzieja". 28 lat ZHR

Hm. prof. Tomasz Strzembosz
Hm. prof. Tomasz Strzembosz / Źródło: PAP / M. Belina-Brzozowski
Dodano 5
HARCERSKIM SZLAKIEM | Dokładnie 28 lat temu, 12 lutego 1989 roku zapadła decyzja o utworzeniu Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, alternatywnej wobec ZHP organizacji skautowej.

12 lutego 1989 roku w kościele św. Andrzeja przy ul. Chłodnej w Warszawie spotkała się grupa 51 instruktorów reprezentujących harcerstwo niepokorne i niezależne. Wśród nich – przedstawiciele Ruchu Harcerstwa Rzeczypospolitej (podzielonego wówczas na krakowski i warszawsko-gdański) oraz niektórzy działacze nie funkcjonujący już w Niezależnym Ruchu Harcerskim. Długie i żarliwe dyskusje na temat przyszłości harcerstwa doprowadziły do powstania Komitetu Założycielskiego Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. W ten sposób stworzona została druga co do wielkości organizacja skautowa w Polsce. Jej powołanie poparło środowisko warszawskich kombatantów z Szarych Szeregów, między innymi: Stanisław Broniewski, Józef Piątkowski i Jan Seredyński.

W tamtym czasie nie było jeszcze wśród instruktorów zgody, co do przyszłości tej organizacji. Zastanawiano się, czy jej celem powinno być reaktywowanie ZHP w oparciu o Statut z roku 1936 czy też powołanie nowej odrębnej organizacji. Decyzję tę podjęto dwa tygodnie później. 25 lutego doszło do kolejnego spotkania, podczas którego część drużyn wyraziła wolę opuszczenia ZHP na rzecz budowy Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, jako organizacji alternatywnej wobec ZHP. Nie była to jednak decyzja jednomyślna. Z tym punktem widzenia nie zgodzili się instruktorzy z Krakowa, Zakopanego oraz część przedstawicieli środowiska opolskiego. Nie przeszkodziło to jednak budowie ZHR jako samodzielnego bytu.

Pierwszego Przewodniczącego Związek wybrał 1 kwietnia 1989 roku. Został nim prof. Tomasz Strzembosz, który przekonywał, że ZHR wychowuje, aby poszerzać dobro na świecie. "Wychowuje dla Polski - nie dla wyznań, grup etnicznych, czy partii politycznych" – podkreślał.

Tworzącej się organizacji wsparcia udzieliła środowiskowa Komisja Szarych Szeregów, która wystosowała apel do społeczeństwa o następującej treści: "12 lutego br. narodziła się decyzja powołania do życia Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej! Po latach antywychowawczej, indoktrynacyjnej działalności władz ZHP, zaistniała nadzieja, że harcerstwo wróci do swych dawnych ideałów wychowawczych, które jakże świetnie zdały egzamin na polu walki o niepodległość Polski w dwóch wojnach światowych oraz w krótkim, w 20-letnim okresie suwerennego bytu państwowego. Harcerze Szarych Szeregów zwracają się do rodziców, wychowawców i nauczycieli ludzi wyrosłych w tradycji harcerskiej - do całego społeczeństwa - o poparcie nowopowstałego ZHR i otoczenie go pełną życzliwością i wszechstronną pomocą. Nikomu nie może być obojętne w jakim duchu i z jakim skutkiem wychowawczym jest polska młodzież. Od społeczeństwa w decydującym stopniu zależy jaką postawą wykaże się jej kolejne pokolenie. Harcerze i instruktorzy, skupieni w Środowiskowej Komisji Szarych Szeregów w Warszawie, zwracają się do kolegów harcerzy-żołnierzy z ośrodków na terenie kraju o tworzenie kręgów przyjaciół ZHR, które przyczynią się od odbudowy tradycyjnych Kół Przyjaciół Harcerstwa".

Korzystałam z publikacji Adama F. Barana poświęconych harcerstwu niezależnemu i niepokornemu.

Czytaj także:
„Nie było i nie będzie w harcerstwie lustracji, zaglądania do sumień, do teczek"

/ Źródło: DoRzeczy.pl
/ api
 5
 • Malina IP
  Działalność antywychowawcza ZHP ? To kto mnie wychował, że do dziś dnia jestem czynnym instruktorem ZHP działającym wciąż na pierwszej linii (czytaj z zuchami, harcerkami i harcerzami). Harcerzem się jest na całe życie, a najgorsze to jest to wieczne generalizowanie. Nie wszystko co działo się w ZHP było złe. Tak samo jak nie wszystko co dzieje się w ZHR jest dobre (czytaj ostatnie afery pedofilskie). Trzeba oceniać poszczególne wydarzenia, ludzi a nie uogólniać.
  Dodaj odpowiedź 1 0
    Odpowiedzi: 0
  • po latach IP
   Byłem harcerzem w latach 70-tych w Hufcu Gliwice. Miałem przyjemność składać Przyrzeczenie w brzmieniu przedwojennym.
   Dodaj odpowiedź 1 0
     Odpowiedzi: 0
   • Olsztyn Ostoja IP
    bardzo fajny okres życia, bezcenny
    Dodaj odpowiedź 0 0
      Odpowiedzi: 0
    • ?666 IP
     Jeśli organem zalozycielskim był krk to ja dziękuję za taką organizację
     Dodaj odpowiedź 3 17
       Odpowiedzi: 1

     Czytaj także