PWPW liderem nowoczesnej personalizacji. Nowy, wielki projekt, warty 8 mln zł

PWPW liderem nowoczesnej personalizacji. Nowy, wielki projekt, warty 8 mln zł

Dodano: 1
PWPW
PWPW
Przed Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych wielkie wyzwanie. Realizuje projekt badawczo-rozwojowy przy wsparciu naukowym Wrocławskiego Centrum Badań EIT+. Całe przedsięwzięcie warte jest prawie 8 mln zł.

Projekt „Opracowanie innowacyjnej technologii personalizacji poliwęglanowych blankietów państwowych dokumentów” – LaserMark, uzyskał dofinansowanie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) w ramach 8. Konkursu „Bezpieczeństwo i Obronność”. Realizacja projektu rozpoczęła się w grudniu 2016 roku i potrwa do końca 2020 roku.

Założeniem projektu jest opracowanie i wdrożenie technologii personalizacji blankietów państwowych dokumentów w Polsce, pozwalającej na otrzymywanie wielobarwnych zdjęć w wysokiej rozdzielczości na dokumentach poliwęglanowych.

- PWPW S.A. od lat przeznacza duże środki na działalność badawczo-rozwojową – wyjaśnia Robert Malicki, członek zarządu PWPW S.A. – Nowe produkty i rozwiązania technologiczne to nasza przyszłość. Dla PWPW S.A. najważniejsza jest produkcja dokumentów na potrzeby administracji państwowej – dodaje.

PWPW dąży do ciągłego doskonalenia systemów zabezpieczających dokumenty identyfikacyjne. Jak podkreśla Malicki, ma to szczególne znaczenie teraz, gdy do Europy przybywa wielu imigrantów. 

Członek zarządu PWPW podkreśla, że do ulepszania metod zabezpieczających dokumenty przed fałszerzami powinno się używać polskiej myśli technicznej. 

– Wraz z rozwojem stanu techniki fałszerze doskonalą swoje metody, uzyskując nowe możliwości podrabiania i przerabiania dokumentów oraz kradzieży tożsamości. W związku z tym należy doskonalić sposoby zabezpieczania samych dokumentów, jak i systemów, w jakich funkcjonują. Powinno się to odbywać w oparciu o wykorzystanie w maksymalnym stopniu krajowych możliwości. Zatem ważnym i strategicznym zadaniem dla naszego państwa jest to, aby nowoczesne technologie zabezpieczania dokumentów identyfikacyjnych były efektem polskiej myśli technicznej – tłumaczy Malicki. 

Aktualnie w dokumentach państwowych, w tym dokumentach w Polsce, do identyfikacji wykorzystywana jest technologia łączenia poliwęglanu z personalizacją znakowania laserowego jako najtrwalsza i najlepiej zabezpieczona. Jednak obecnie stosowana technologii laserowa wykorzystuje w tym celu jedynie kolor czarny. Celem konsorcjum jest uzupełnienie tej technologii o znakowanie dokumentów kolorowym obrazem.

Projekt będzie konsultowany na bieżąco z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jego realizacja to szansa na wprowadzenie nowego, innowacyjnego rozwiązania, istotnie poprawiającego poziom zabezpieczenia szerokiej gamy dokumentów państwowych.

Źródło: DoRzeczy.pl
 1
Czytaj także