MEN kontra PAN

MEN kontra PAN

MEN kontra PAN
MEN kontra PAN
Dodano

Stowarzyszenie i Fundacja Rzecznik Praw Rodziców już w październiku zwróciło się do ministerstwa edukacji, PAN oraz RPD z prośbą o interwencję w związku z kontrowersjami wokół programu "Równościowe Przedszkole" realizowanego w niektórych przedszkolach.

Poważnym zastrzeżeniem do programu jest sformułowane wprost zalecenie, żeby program był wdrażany bez informowania o tym rodziców co stanowi naruszenie praw konstytucyjnych rodziców do decydującego głosu w sprawie wychowywania dzieci. Eksperci Fundacji zauważyli, że struktura i metodologia programu przeczą wszelkim wymogom stawianym przez prawo oświatowe programom wychowania przedszkolnego.

List Stowarzyszenia i Fundacji do MEN, PAN i RPR:

W odpowiedzi na list Stowarzyszenie i Fundacji Rzecznik Praw Rodziców krytyczne stanowisko w sprawie programu zajął Zespołu Edukacji Elementarnej Polskiej Akademii Nauk, stwierdzając że program Równościowe Przedszkole ,,jest w wielu miejscach sprzeczne z założeniami edukacji dziecka, a więc nie spełnia wymagań merytorycznych i dydaktycznych stawianych programom wychowania przedszkolnego''.

Ministerstwo Edukacji Narodowej odmówiło odpowiedzi na pytanie, w których placówkach realizowany jest program "równościowe przedszkole", zadane w trybie dostępu do informacji publicznej i poinformowało, że nadzór nad programami trafiającymi do szkół i przedszkoli nie leży w jego kompetencjach. Demaskuje to indolencję MEN, którego urzędnicy świadomie unikają odpowiedzialności za nadzór nad programami trafiającymi do szkół i przedszkoli. Nawet wtedy, gdy zgłaszane są konkretne, poważne zarzuty pod adresem tych programów. Czy gdyby w jakiejś szkole dyrekcja dopuściła program nauczający o tym że ziemia jest płaska, MEN też wolałby "nie widzieć, nie słyszeć, nie rozmawiać"?

Opinia PAN i korespondencja z MEN

Czytaj także

 0

Czytaj także