Putin musi przegrać

Putin musi przegrać

Putin musi przegrać
Putin musi przegrać
Dodano
Świat u naszych granic przestał być bezpieczny. Moskwa nie  powstrzyma się od prowokacji, by wywołać napięcia między Warszawą a  Kijowem.

Janukowycz, wbrew powtarzanej często tezie, nie jest legalnie sprawującym władzę prezydentem. Wprawdzie został wybrany w demokratycznych wyborach, ale pod rządami konstytucji z 2004 r., która dawała mu bardzo ograniczone uprawnienia i którą samowolnie zmienił dzięki sterowalności Trybunału Konstytucyjnego. Obywatele w akcie wyborczym nie dali mu nigdy mandatu do sprawowania władzy w zakresie, w jakim ją sobie uzurpował (…).

Polska musi sobie odpowiedzieć na pytanie, czego chce, i opracować sposób własnej reakcji na wypadek realizowania się danego scenariusza. Interes Rzeczypospolitej nakazuje, by uczynić wszystko dla zapobieżenia stoczenia się Ukrainy do rosyjskiej strefy wpływów i okrzepnięcia nad Dnieprem zależnego od Moskwy reżimu opartego na policyjnym terrorze wobec buntujących się obywateli. Nie jesteśmy neutralnym obserwatorem. Nie jest nam wszystko jedno, kto wygra. Wygrać ma Majdan, czyli Zachód. Moskwa zaś ma przegrać. Jeśli powstanie narodowy rząd ukraiński, Polska powinna go uznać jako pierwsza, tak jak uczyniła z niepod- ległością Ukrainy, i nakłaniać do tego kroku innych. Jeśli będzie potrzebował broni, trzeba mu ją dostarczyć i namawiać do tego NATO. Embargo na jej dostawy pod hasłem „odcięcia dopływu paliwa do ognia” będzie działało na korzyść Moskwy, która żadnego embarga przestrzegać nie będzie. (...)

Okładka tygodnika Do Rzeczy: 9/2014
Cały artykuł dostępny jest w 9/2014 wydaniu tygodnika „Do Rzeczy”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:

Czytaj także

 0

Czytaj także