Ocalić od zapomnienia dawne Korporacje Studenckie

Ocalić od zapomnienia dawne Korporacje Studenckie

Dodano
Z dr Bartłomiejem Wróblewskim, twórcą Archiwum Korporacyjnego w Poznaniu oraz  internetowego Muzeum Polskich Korporacji Akademickich rozmawia Zuzanna Chylińska. 

Dlaczego zdecydował się Pan na stworzenie Archiwum Korporacyjnego?

W 2001 r. podczas spotkania z ostatnimi przedwojennymi członkami korporacji akademickich zaproponowałem, aby zacząć gromadzić pamiątki po dawnych organizacjach akademickich. Był to „ostatni” moment. Wówczas większość z nich miała ponad 90 lat. Doświadczenie pokazuje, że z chwilą ich śmierci znaczna część ocalałych materiałów szybko ulega zniszczeniu. Przez ostatnie 13 lat nawiązałem kontakt z kilkoma tysiącami rodzin zmarłych korporantów. Wciąż szukam innych.

Co zawiera Archiwum?

Na Archiwum składa się uporządkowany zbiór kilkunastu tysięcy pamiątek życia akademickiego XIX i XX wieku, przede wszystkim po korporacjach z ośrodków, gdzie studiowali Polacy oraz polskich uniwersytetów, w szczególności z Dorpatu, Rygi, Wiednia, Wilna, Lwowa, Kowna, Gdańska, Warszawy, Poznania, Krakowa i Lublina. Obejmuje insygnia, dokumenty, fotografie, wspomnienia i nagrane wywiady. Ważnym elementem zbioru jest wirtualne Muzeum Polskich Korporacji Akademickich, gdzie umieściłem 17.000 biogramów korporantów oraz kilka tysięcy ich fotografii.

Dlaczego zbiory są ważne?

Korporacje akademickie były organizacjami ideowo-wychowawczymi, istotnym czynnikiem elitotwórczym. Ruchowi patronowali między innymi: Piłsudski, Dmowski, Paderewski, Haller, Dowbor-Muśnicki, Żeromski czy Kasprowicz. Większość członków była ziemianami, prawnikami, lekarzami oraz inżynierami. Kilka tysięcy korporantów walczyło w I i II wojnie światowej, w powstaniach wielkopolskim, śląskich czy warszawskim. Wielu odegrało znaczącą rolę zarówno w kraju jak i na emigracji. W istocie swojej Archiwum nie jest tylko zbiorem pamiątek po korporacjach, ale po znacznej części polskich elit.

Czy ktoś jest zainteresowany Archiwum?

Od 2009 r. prowadzę rozmowy z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ostatnio zainteresowanie inicjatywą wyraziło także miasto Poznań. Czekam na konkretne decyzje.

dr Bartłomiej Wróblewski, konstytucjonalista, dyrektor Instytutu Prawa SWPS w Poznaniu, prowadzi stronę www.archiwumkorporacyjne.pl

/ dtc

Czytaj także

 0

Czytaj także