Fiskalny Machiavelli

Fiskalny Machiavelli

Fiskalny Machiavelli
Fiskalny Machiavelli
Dodano
Obecna ekipa zostawi państwową kasę w takiej kondycji, że przyszły rząd będzie musiał podjąć szereg bolesnych działań, które doprowadzą do spadku jego popularności. (...)

Obecna ekipa zostawi państwową kasę w takiej kondycji, że przyszły rząd będzie musiał podjąć szereg bolesnych działań, które doprowadzą do spadku jego popularności. (...)dy minister Sami Wiecie Który obejmował swój urząd, dług publiczny wynosił nieco ponad 500 mld zł. Gdyby nie kreatywne budżetowanie owego ministra, usankcjonowane przez rządzącą większość sejmową, dług publiczny na koniec drugiej kadencji przekroczyłby bilion złotych. Powtórzę, pierwsze 500 mld zł długu powstało w ciągu 17 lat transformacji, a kolejne w ciągu zaledwie ośmiu lat. Oczywiście nie zobaczymy tego w rządowych statystykach, które zostały odpowiednio zmienione, żeby ludzie nie dowiedzieli się prawdy.

(...)

Ale na tym nie koniec – odchodząc z urzędu po ośmiu latach potężnego zadłużania Polski, minister Sami Wiecie Który pozostawi po sobie taką sytuację, która spowoduje, że społeczne i polityczne konsekwencje zadłużania kraju w całości spadną na kolejny rząd, czyli prawdopodobnie na obecną opozycję. Również w wymiarze osobistym, czyli z ryzykiem postawienia kolejnego ministra finansów i premiera przed Trybunałem Stanu za złamanie limitu zadłużenia zapisanego w konstytucji. W tym artykule obnażam wszystkie działania, które podjęto w minionych latach, oraz pokazuję, co może zrobić zwykły Polak, żeby obronić się przed konsekwencjami wewnętrznego bankructwa państwa, które będzie nieuchronnym zwieńczeniem polityki gospodarczej prowadzonej od sześciu lat. (...)

Czytaj także

 0

Czytaj także