Ambitny cel PGE: 100 proc. zielonej energii

Ambitny cel PGE: 100 proc. zielonej energii

Dodano: 18
Farmy wiatrowe
Farmy wiatrowe / Źródło: Materiały prasowe
PGE Polska Grupa Energetyczna przedstawiła plan proekologicznej transformacji Grupy. Celem nowej strategii jest osiągnięcie neutralności klimatycznej w roku 2050

Przyspieszamy proces zmian w spółce. Grupa PGE stanie się zupełnie innym przedsiębiorstwem już w roku 2030 – zapowiada prezes zarządu PGE Wojciech Dąbrowski. – PGE Polska Grupa Energetyczna jest gotowa do bycia liderem zrównoważonej transformacji energetycznej, a Zarząd ma na to bardzo konkretny plan – podkreśla prezes Dąbrowski, prognozując, że do 2050 r. spółka będzie dostarczać 100 proc. zielonej energii.

Trzy filary

Nową strategię PGE oparto na trzech filarach: energia przyjazna dla środowiska, nowoczesne usługi energetyczne oraz sprawna i efektywna organizacja.

Podstawowymi działalnościami Grupy PGE będą: wytwarzanie energii w oparciu o źródła odnawialne, nisko- i zeroemisyjne ciepłownictwo, niezawodna infrastruktura sieciowa i nowoczesne usługi energetyczne. PGE wpisuje się tym samym w globalny trend odchodzenia od paliw kopalnych na rzecz energetyki odnawialnej. Aspiracje PGE określono w dwóch horyzontach czasowych: do roku 2030 i do roku 2050. W pierwszym etapie nastąpi zwiększenie udziału energetyki odnawialnej w portfelu Grupy do poziomu 50 proc. oraz zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o 85 proc. Dzięki temu do atmosfery dostanie się aż o 120 mln ton dwutlenku węgla mniej.

Transformacja ma polegać m.in. na inwestycjach w nisko- oraz zeroemisyjne źródła energii oraz infrastrukturę sieciową. Ponieważ obecny portfel wytwórczy Grupy PGE jest w ponad 80 proc. oparty na węglu kamiennym i brunatnym, jego dekarbonizacja będzie wymagała wielu kapitałochłonnych inwestycji, w tym rozbudowy portfela Odnawialnych Źródeł Energii (OZE). Do 2030 r. Grupa PGE zamierza wybudować dwie morskie farmy wiatrowe o łącznej mocy 2,5 GW. W planach jest również dodanie 3 GW w fotowoltaice oraz rozbudowa portfela lądowych farm wiatrowych o co najmniej 1 GW. Wielkoskalowym projektom będzie towarzyszyć komplementarny program magazynowania energii na co najmniej 0,8 GW, co pozwoli na wsparcie bezpiecznej i elastycznej pracy systemu elektroenergetycznego.

Miliardy na inwestycje

Tylko do 2030 r. PGE na inwestycje służące transformacji Grupy PGE planuje wydać ponad 75 mld zł. Tak wielkie pieniądze przyczynią się więc do rozwoju polskiej gospodarki, a zwłaszcza tych polskich przedsiębiorców, którzy już dziś dostarczają najwyższej klasy produkty dla energetyki na całym świecie.

Udział OZE w nakładach inwestycyjnych Grupy PGE wyniesie ok. 50 proc. i będzie sukcesywnie rósł. Do 2030 r. odnawialne źródła energii mają bowiem zapewniać co najmniej 25 proc. wyniku Grupy PGE. Przynajmniej 70 proc. w produkcji ciepła Grupy PGE do 2030 r. wyniesie udział źródeł niskoemisyjnych. Spółka planuje więc inwestycje w jednostki gazowe. – W horyzoncie 2030 r. utrzymanie pozycji lidera wytwarzania zamierzamy oprzeć na wzmocnieniu portfela odnawialnych źródeł wytwórczych oraz konwersji paliwa węglowego na gazowe w ciepłownictwie systemowym. Gaz ziemny jest paliwem przejściowym i jego wykorzystanie będzie możliwe jeszcze przez ok. 20 lat. Późniejsze inwestycje w zakresie źródeł gazowych będą zależały od tempa rozwoju alternatywnych technologii – zauważa prezes zarządu PGE Wojciech Dąbrowski.

Do roku 2050 Grupa zamierza zaś osiągnąć neutralność klimatyczną, co oznacza, że do klientów trafiać będzie 100 proc. zielonej energii. – Wiemy, że transformacja energetyczna jest procesem wielowymiarowym, dlatego budowę udziału w rynku OZE oprócz realizacji inwestycji wielkoskalowych wzmocnimy o długoterminową współpracę z naszymi klientami. Dostrzegamy ich dążenie do niezależności i bycia aktywnymi uczestnikami rynku. Dlatego korzystając ze swoich kompetencji i doświadczenia, wychodzimy naprzeciw ich potrzebom: będziemy wdrażać oferty oparte na długoterminowej współpracy, zapewniające im dostęp do zielonej energii, stwarzać korzystne warunki do produkcji energii w mikroinstalacjach oraz zapewniać niezawodne usługi dystrybucyjne, umożliwiające rozwój energetyki rozproszonej i magazynów energii – zapowiada prezes Dąbrowski.

Rozwój odnawialnych źródeł energii to także szansa dla rynku pracy. Zielone inwestycje przyczynią się do wzrostu zapotrzebowania m.in. na specjalistów od wielkoskalowych instalacji fotowoltaicznych czy obsługi słonecznej energetyki prosumenckiej, jak i rozważanej w regionie produkcji baterii do pojazdów elektrycznych. Zgodnie z raportem Fundacji Instrat „Zielone miejsca pracy. Przypadek regionu bełchatowskiego” inwestycje w odnawialne źródła energii mogą przynieść nawet sześć razy więcej miejsc pracy niż przykładowo oferuje obecnie bełchatowski kompleks energetyczny. - Jako Grupa PGE będziemy aktywnie wspierać mieszkańców terenów, na których prowadzimy działalność konwencjonalną pod kątem przebranżowienia, tworzenia nowych miejsc pracy w energetyce odnawialnej, ale także kształcenia dzieci i młodzieży w zawodach przyszłości – mówi Wojciech Dąbrowski.

Artykuł powstał we współpracy z PGE

Artykuł został opublikowany w 45/2020 wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

 18
Czytaj także