EkonomiaWzrost PKB w 2017 r. na poziomie 4,6 proc. To najlepszy wynik od lat

Wzrost PKB w 2017 r. na poziomie 4,6 proc. To najlepszy wynik od lat

Podatki
Podatki / Źródło: Fotolia / whitelook
Dodano
Zgodnie z danymi GUS realny PKB w poprzednim roku zwiększył się o 4,6 proc. W 2016 r. wzrost PKB wyniósł 2,9 proc. To najwyższe tempo wzrostu PKB od 2011 r.

Głównym czynnikiem wzrostu była konsumpcja gospodarstw domowych, która zwiększyła się o 4,8%, najwięcej od blisko 10 lat.

– Sprzyjało temu kilka czynników: wyjątkowo dobra sytuacja na rynku pracy, realizacja programu Rodzina 500 + oraz bardzo dobre nastroje konsumentów. Pozytywny wkład we wzrost PKB miały również nakłady inwestycyjne – dodała minister Czerwińska. Wzrost inwestycji wyniósł 5,4%, choć jeszcze po trzech kwartałach ich poziom był tylko o 1,5% wyższy niż rok wcześniej. Oznacza to bardzo wyraźną poprawę dynamiki tej kategorii w IV kw. 2017 r.

Co ważne, wzrost gospodarczy jest tzw. wzrostem inkluzywnym, czyli takim, z którego korzystają wszystkie grupy społeczne.

– Świadczy o tym zdolność gospodarstw domowych do zwiększania swoich wydatków oraz bardzo dobra sytuacja na rynku pracy. Dynamicznie rośnie fundusz płac, maleje bezrobocie. Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec grudnia 2017 r. wyniosła 6,6 proc. Tak niskiej stopy bezrobocia nie notowano od 26 lat. Spadek stopy bezrobocia obserwowany jest we wszystkich województwach. Skala zmniejszania bezrobocia w Polsce jest wyższa niż średnio w UE, dzięki czemu Polska obecnie należy do siedmiu państw członkowskich UE o najniższej stopie bezrobocia – wyjaśniła Teresa Czerwińska.

– Wyniki gospodarki w 2017 r., w tym w IV kw. 2017 r., stabilna sytuacja budżetu i jego bezpieczeństwo wynikające z uszczelnienia systemu podatkowego stanowią dobry punkt wyjścia do wzrostu gospodarczego w 2018 r. – podsumowała szefowa resortu finansów.

O północy z piątku na sobotę (19 na 20 października) rozpoczyna się cisza wyborcza [Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15)], która potrwa do końca głosowania w niedzielę (21 października). Zakaz obowiązuje także w internecie, w związku z czym, w trakcie ciszy wyborczej w portalu DoRzeczy.pl wyłączona zostanie możliwość dodawania komentarzy.

Czytaj także