Fundusze EuropejskieFundusze Europejskie – międzynarodowo

Fundusze Europejskie – międzynarodowo

Artykuł sponsorowany
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Dodano 2
Projekty ponadnarodowe łączą ludzi i instytucje z różnych państw. Mogą dotyczyć np. współdziałania gmin, organizacji pozarządowych czy instytucji edukacyjnych. Kluczem do ich realizacji są wspólny cel i współpraca.

Jak to działa?

Zaczynamy od partnerstwa. Aby przystąpić do projektu ponadnarodowego, musimy znaleźć instytucję z innego kraju, która będzie zainteresowana realizacją działań razem z nami. Ważne jest, aby miała podobny do naszego cel, np. wspierała zbliżoną grupę osób albo chciała razem z nami zaangażować się w daną tematykę.

Od czego zacząć?

Po określeniu celu i znalezieniu partnera zagranicznego możemy zacząć myśleć o pieniądzach. Z dużą pomocą mogą tu przyjść Fundusze Europejskie. Jedną z możliwości dofinansowania są programy Interreg, zwane także programami Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT). Są one realizowane albo na obszarach przygranicznych, albo na szerszą skalę – przy udziale kilku różnych europejskich państw (programy transnarodowe lub międzyregionalne). Polska współpracuje ze wszystkimi swoimi sąsiadami. Realizuje także projekty z zamorskimi państwami leżącymi na północ od Bałtyku. Każdy program ma swój obszar działania i swoje priorytety.

Więcej o programach Interreg:

www.ewt.gov.pl

Współpraca ponadnarodowa jest także jednym z priorytetów programu Wiedza Edukacja Rozwój (www.power.gov.pl). Na przykład dzięki finansowaniu tzw. Mobilności ponadnarodowej stowarzyszenie Centrum Odkrywania Młodych Talentów 2012 organizuje w Lizbonie 60-dniowy staż trenerski w portugalskim klupie piłkarskim – SL Benfica – dla 32 młodych ludzi z problemami na rynku pracy. Zajęcia w europejskiej akademii piłkarskiej, a po powrocie w polskich klubach pomogą im w rozpoczęciu kariery trenerskiej. Z kolei Centrum Badawczo-Szkoleniowe „Dobre Kadry”, dzięki współpracy z partnerem niemieckim, planuje opracowanie nowych narzędzi, które ułatwią zatrudnienie osób głuchych. Projekt „Deaf Work” w Polsce wykorzysta bogate doświadczenia niemieckie w aktywizacji osób z niepełnosprawnością sensoryczną.

Tematy współpracy w programach Interreg

 • przygraniczny produkt turystyczny
 • ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrody
 • ochrona środowiska
 • projekt edukacyjny
 • organizacja wydarzenia kulturalnego
 • integracja osób z niepełnosprawnościami
 • ułatwienie współpracy przedsiębiorców
 • budowa lub rewitalizacja infrastruktury społecznej (np. przedszkola) i drogowej

Jakie są korzyści?

Dodatkowe korzyści to – obok wspólnego celu projektu – najważniejsza cecha współpracy ponadnarodowej. Przede wszystkim są to nowe kompetencje i doświadczenie oparte na wiedzy partnerów oraz pomysłach na nowe projekty. Realizacja projektów ponadnarodowych umożliwia także szersze spojrzenie na różne problemy oraz porównanie polskich i zagranicznych sposobów ich rozwiązywania.

Okładka tygodnika Do Rzeczy: 39/2017
Artykuł został opublikowany w 39/2017 wydaniu tygodnika „Do Rzeczy”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
/ jba
 2
 • Kyrosten IP
  barszo fajny atryku
  Dodaj odpowiedź 0 0
    Odpowiedzi: 0
  • precz IP
   precz z Unią i jej funduszami! Precz z preczem!
   Dodaj odpowiedź 0 0
     Odpowiedzi: 0