Spotkanie prasowe „Za każdy kamień Twój, Stolico…” – spotkanie ze świadkami Powstania Warszawskiego”.
Materiał partnera

Spotkanie prasowe „Za każdy kamień Twój, Stolico…” – spotkanie ze świadkami Powstania Warszawskiego”.

Dodano: 2
Spotkanie prasowe „Za każdy kamień Twój, Stolico…” – spotkanie ze świadkami Powstania Warszawskiego”.
Spotkanie prasowe „Za każdy kamień Twój, Stolico…” – spotkanie ze świadkami Powstania Warszawskiego”.
W dniu 7 sierpnia 2019 roku o godz. 17:00 w Bibliotece im. Janusza Kurtyki przy ul. Rakowieckiej 37 w Warszawie odbędzie się dyskusja pt.: „Za każdy kamień Twój, Stolico… – spotkanie ze świadkami Powstania Warszawskiego”.

„Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój, Za każdy kamień Twój, Stolico, damy krew!”– z tą pieśnią na ustach, 75 lat temu Warszawiacy szli walczyć o wolność i honor. Ci, którzy nie brali udziału w walkach, nieśli pomoc i wsparcie. Powstanie Warszawskie dotknęło wszystkich mieszkańców stolicy, i choć na froncie przegrali, to w sercach zwyciężyli. Po kilku latach ucisku nie poddali się, a wyszli naprzeciw okupantowi, bo Ojczyzna ważniejsza dla nich była, niż życie.

Jak z dzisiejszej perspektywy oceniają ten bohaterski zryw?

Jakie wydarzenia – gorzkie i radosne - utkwiły im w pamięci?

Komu lub czemu zawdzięczają tak silną patriotyczną postawę?

Jak postrzegają zachowanie sojuszników z Zachodu?

Czym dla nich było Powstanie?

Podczas spotkania na powyższe pytania odpowiedzą świadkowie Powstania Warszawskiego:

• Pani Daniela Ogińska ps. "Pszczoła" (strzelec, sanitariuszka, 7 Pułk Piechoty Legionów "Garłuch"),

• Pan Jakub Nowakowski ps. "Tomek" (starszy strzelec, w okresie okupacji Kedyw Komendy Głównej Armii Krajowej - Brygada Dywersyjna "Broda 53" - batalion "Zośka" - 1. kompania "Maciek" - I pluton; w okresie Powstania Warszawskiego II Obwód "Żywiciel" (Żoliborz) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej - zgrupowanie "Żniwiarz" - pluton 226),

• Pani Jadwiga Łukasik (córka powstańca warszawskiego, kaprala Kedywu Armii Krajowej, ocalała z Rzezi Woli).

Spotkanie poprowadzi pan Piotr Brulikis (Fundacja im. Janusza Kurtyki).

Dyskusja jest częścią projektu "Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości?". Składa się nań cykl debat, mających na celu zidentyfikowanie i zdiagnozowanie węzłowych zagadnień związanych ze stosunkami międzynarodowymi Polski w kontekście różnie interpretowanej przeszłości, opracowanie konkretnych recept w tym zakresie oraz utrwalenie zgromadzonych wniosków w formie publikacji książkowej. Dyskusja „Za każdy kamień Twój, Stolico…– spotkanie ze świadkami Powstania Warszawskiego” stanowi wstęp do cyklu debat poświęconych stosunkom polsko-niemieckim oraz polsko-rosyjskim, które - obok relacji polsko-ukraińskich i polsko-żydowskich - są poddawane analizie w ramach projektu. W trakcie spotkania zobrazowany i nakreślony zostanie problem, jaki leży u podstaw stosunków Polski z sąsiadami, a który będzie tematem kolejnych debat organizowanych przez Fundację im. Janusza Kurtyki w miesiącach sierpień-październik 2019 r.

Miejsce, dyskusja i cały cykl powstają w ramach projektu "Klaster Pozarządowy dla Rzeczypospolitej - na styku nauki, kultury i edukacji obywatelskiej. Nowe miejsce debaty o Polsce". Projekt został dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Więcej informacji o spotkaniu na stronie www.fundacjakurtyki.pl.

Dane kontaktowe: Kierownik ds. promocji – Aleksander Podgórny

e-mail. media@fundacjakurtyki.pl.
telefon: +48 694320294

Źródło: Fundacja im. Janusza Kurtyki
+
 2
Czytaj także