Rezolucja Związku Literatów Polskich w Krakowie w sprawie procesu krakowskiego 8 lutego 1953

Rezolucja Związku Literatów Polskich w Krakowie w sprawie procesu krakowskiego 8 lutego 1953

Dodano: 
Rezolucja Związku Literatów Polskich w Krakowie w sprawie procesu krakowskiego 8 lutego 1953 w Krakowie
Rezolucja Związku Literatów Polskich w Krakowie w sprawie procesu krakowskiego 8 lutego 1953 w Krakowie

W naszym dziale listów trwa spór związany z rezolucją krakowskiego Oddziału Związku Literatów Polskich z roku 1953. Publikowaliśmy już listy Henryka Markiewicza, Waldemara Łysiaka i Jerzego Biernackiego. Warto na pewno przeczytać oryginał i zapoznać sie z listą sygnatariuszy:

„W ostatnich dniach toczył się w Krakowie proces grupy szpiegów amerykańskich powiązanych z krakowską Kurią Metropolitarną. My zebrani w dniu 8 lutego 1953 r. członkowie krakowskiego Oddziału Związku Literatów Polskich wyrażamy bezwzględne potępienie dla zdrajców Ojczyzny, którzy wykorzystując swe duchowe stanowiska i wpływ na część młodzieży skupionej w KSM działali wrogo wobec narodu i państwa ludowego, uprawiali - za amerykańskie pieniądze - szpiegostwo i dywersję.

Potępiamy tych dostojników z wyższej hierarchii kościelnej, którzy sprzyjali knowaniom antypolskim i okazywali zdrajcom pomoc, oraz niszczyli cenne zabytki kulturalne.

Wobec tych faktów zobowiązujemy się w twórczości swojej jeszcze bardziej bojowo i wnikliwiej niż dotychczas podejmować aktualne problemy walki o socjalizm i ostrzej piętnować wrogów narodu - dla dobra Polski silnej i sprawiedliwej”

 • K. Bunsch
 • J. Błoński
 • W. Dobrowolski
 • K. Filipowicz
 • A. Kijowski
 • J. Kurek
 • W. Machejek
 • W. Maciąg
 • S. Mrożek
 • T. Nowak
 • J. Przyboś
 • T. Śliwiak
 • M. Słomczyński
 • W. Szymborska
 • O. Terlecki
 • H. Vogler
 • A. Włodek
 • K. Barnaś
 • Wł. Błachut
 • J. Bober
 • Wł. Bodnicki
 • A. Brosz
 • B. Brzeziński
 • B. M. Długoszewski
 • L. Flaszen
 • J. A. Frasik
 • Z. Greń
 • L. Herdegen
 • B. Husarski
 • J. Janowski
 • J. Jaźwiec
 • R. Kłyś
 • W. Krzemiński
 • J. Kurczab
 • J. Lovell
 • J. Łabuz
 • H. Markiewicz
 • B. Miecugow
 • H. Mortkowicz-Olczakowa
 • S. Otwinowski
 • A. Polewka
 • M. Promiński
 • E. Rączkowski
 • E. Sicińska,
 • St. Skoneczny
 • A. Świrszczyńska
 • K. Szpalski
 • J. Wiktor
 • J. Zagórski
 • M. Załucki
 • W. Zechenter
 • A. Zuzmierowski
 • K. Żejmo.
+
 0
Czytaj także