Monografia Polskiej Partii Robotniczej
  • Piotr  GontarczykAutor:Piotr Gontarczyk

Monografia Polskiej Partii Robotniczej

Dodano:   /  Zmieniono: 
Monografia Polskiej Partii Robotniczej
Monografia Polskiej Partii Robotniczej

Pierwsza w powojennej historiografii monografia Polskiej Partii Robotniczej – ekspozytury Stalina w okupowanej Polsce.

● Agenturalne powiązania z Moskwą, szkolenie i ścisła współpraca czołowych działaczy PPR z NKWD.

● Mafijne metody, polityczne morderstwa i denuncjacje. Współpraca PPR z NKWD i Gestapo w zwalczaniu polskiego podziemia.

● Wewnętrzne porachunki komunistów – zabójstwa sekretarzy partii, walki frakcyjne i kryminalna działalność czołowych działaczy PPR.

● Pijaństwo, bandytyzm, demoralizacja – szokujący obraz stanu kadr komu- nistycznej konspiracji.

● Mordowanie członków polskich elit, obławy i pacyfikacje polskich wsi. Nieznany dorobek komunistycznej „partyzantki” w okupowanym kraju.

● Zbrojne walki pomiędzy partyzantką komunistyczną a innymi ugrupowaniami polskiego podziemia, zabójstwa żołnierzy NSZ i AK.

● Wykorzystanie PPR przez Moskwę do budowy komunistycznego systemu władzy w powojennej Polsce.

Recenzowana dysertacja powinna być, w moim przekonaniu, obowiązkową lekturą wszystkich tych wydziałów uniwersyteckich, na których wykładana jest najnowsza historia Polski.

Prof. dr hab. Marek Kazimierz Kamiński, PAN

Gdyby nie było równowagi między znajomością dotychczasowej literatury i znajomością najważniejszych źródeł, praca ta nie byłaby tym, czym jest: rozprawieniem się z mitem uporczywie i konsekwentnie budowanym przez lat pięćdziesiąt.

- prof dr hab. Tomasz Strzembosz

+
 0
Czytaj także