Odmienne wojny 1920 r.

Odmienne wojny 1920 r.

Dodano: 
Jerzy Kossak „Cud nad Wisłą”.
Jerzy Kossak „Cud nad Wisłą”. / Źródło: Wikimedia Commons
Krzysztof Dybciak | Zaskakujące jest niedocenianie historycznej wagi wojny polsko‑sowieckiej. Wielu wybitnych pisarzy zupełnie pominęło ten temat, inni potraktowali go zbyt pobieżnie. Odmienność wartościowania wojny polsko‑sowieckiej przez literatów i historyków daje do myślenia

Okres poprzedzający stulecie wojny polsko-bolszewickiej przyniósł sporo popularnych i naukowych publikacji historycznych traktujących o tym wydarzeniu dziejowym, w tym kilka niezwykle wartościowych, jak książki Andrzeja Nowaka i Grzegorza Nowika. Natomiast w zakresie literatury pięknej nie pojawiły się nowe dzieła na ten temat, mogliśmy tylko przeczytać czasem fragmenty większych utworów przedstawiające wydarzenia tamtej przełomowej kampanii wojskowej; w tej optyce najwybitniejsza estetycznie okazała się powieść Wiesława Helaka „Nad Zbruczem” wydana w 2017 r. Miłośnicy i badacze literatury skazani zostali na ponowne lektury wcześniej opublikowanych utworów – stuletni dystans umożliwiał nowe odczytania i zmiany wartościowania.

Artykuł został opublikowany w 33/2021 wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

Źródło: DoRzeczy.pl
 0
Czytaj także