Pamięci dzieci poległych w II wojnie światowej. Na pomoc potrzebującym. Centrum Zdrowia Dziecka

Pamięci dzieci poległych w II wojnie światowej. Na pomoc potrzebującym. Centrum Zdrowia Dziecka

Dodano: 
Centrum Zdrowia Dziecka
Centrum Zdrowia Dziecka / Źródło: IPCZD
Pierwsi mali pacjenci pojawili się w Centrum Zdrowia dziecka 15 października 1977 roku. Placówka jest najnowocześniejszym szpitalem dziecięcym w Polsce i pomnikiem pamięci wszystkich dzieci, które straciły życie w czasie II wojny światowej.

Inicjatorkami powstania Centrum Zdrowia Dziecka były Seweryna Szmaglewska i Ewa Szelburg-Zarembina. 10 lipca 1965 roku Seweryna Szmaglewska, była więźniarka niemieckich obozów koncentracyjnych oraz pisarka (m.in. „Czarne stopy” i wstrząsająca książka „Dymy nad Birkenau”) wniosła inicjatywę budowy pomnika poświęconego pamięci dzieci zamordowanych i poległych w czasie II wojny światowej pod obrady Rady Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa. Ideą, jaka przyświecała Szelburg-Zarembinie i Szmaglewskiej była budowa szpitala-pomnika, który da „świadectwo o ich bohaterstwie i cierpieniu nie będzie tylko cząstką małą ogólnej narodowej czci, gdyż należy im się wyraz pamięci trwałej osobny, wyłączny”. Inicjatywa spotkała się z przychylnym przyjęciem Rady.

7 stycznia 1968 roku Rada Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa powołała do życia liczący 100 osób Społeczny Komitet Budowy Pomnika-Szpitala Centrum Zdrowia Dziecka. Na jego czele stanął przewodniczący Rady Janusz Wieczorek.

Ewa Szelburg-Zarembina

Budowa Centrum Zdrowia Dziecka była możliwa w dużej mierze dzięki społecznym datkom. W całej Polsce rozprowadzano cegiełki, tworzono zbiórki pieniędzy. Swój wkład w budowę miała również Polonia, która bardzo mocno zaangażowała się w inicjatywę. Od 1971 roku patronat nad budową Centrum Zdrowia Dziecka objął Związek Harcerstwa Polskiego (ZHP), który zajął się organizacją zbiórek. „Apel spotkał się z natychmiastowym, spontanicznym odzewem licznych środowisk i grup zawodowych w kraju i za granicą, co wskazywało jednoznacznie na to, że idea zbudowania Pomnika-Szpitala znalazła powszechne uznanie (…). Budowa ze składek społecznych pomnika w postaci szpitala była na owe czasy nowatorską ideą (nie mającą precedensu w świecie) upamiętniającą bohaterstwo i cierpienie dzieci podczas II wojny światowej” – czytamy na stronie Centrum Zdrowia Dziecka.

Pierwszy etap budowy ukończono 31 maja 1977 roku, oddając do użytku pawilony A, B i C. Kolejne budynki, w tym liczący 11 pięter, najbardziej charakterystyczny z nich, ukończono w grudniu 1979 roku.

Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie

16 marca 1976 roku pierwszym dyrektorem Centrum Zdrowia Dziecka została profesor Maria Goncerzewicz. Pełniła tę funkcję ponad 14 lat. „Od samego początku swej działalności wykazywała wybitne uzdolnienia kierownicze, szczególnie w okresie uruchamiania blisko 20 kolejno oddawanych do użytku nowych obiektów Centrum, jak również organizowania ich sprawnego funkcjonowania i doskonalenia poziomu usług zdrowotnych dla pacjentów. Ważny dział jej pracy stanowiły także liczne kontakty międzynarodowe, obejmujące współpracę z szeregiem organizacji europejskich i pozaeuropejskich, dotyczące opanowania najnowszej aparatury medycznej oraz szkolenia kadr. To połączenie trudnych obowiązków - współuczestniczenia w bieżących procesach budowy i technicznego wyposażenia Centrum oraz doskonalenia funkcjonowania szpitala i zapewnienia mu możliwie najlepszych warunków działania dla dobra małych pacjentów. Stanowią one wielki wkład osobisty prof. M. Goncerzewicz w tak ważnym okresie powstawania i rozwoju CZD” – podkreśla się na stronie Centrum Zdrowia Dziecka.

To właśnie profesor Goncerzewicz witała pierwszych pacjentów szpitala, 15 października 1977 roku. Był to symboliczny początek działalności placówki, która w kolejnych latach przyjęła setki tysięcy dzieci.

W roku 2000 dyrektorem Centrum Zdrowia Dziecka został profesor Paweł Januszewicz, a kolejnymi Janusz Książyk i Maciej Piróg. Obecnie dyrektorem placówki jest doktor Marek Migdał.

W 2012 roku w Centrum Zdrowia Dziecka otwarto klinikę Budzik dla dzieci wybudzanych ze śpiączki. Przy szpitalu działa także Zespół Szkół Specjalnych nr 78 im. Ewy Szelburg-Zarembiny.

Czytaj też:
Od Korpusu Ochrony Pogranicza do Straży Granicznej. Czym jest SG i jakie pełni funkcje?
Czytaj też:
CERN i Wielki Zderzacz Hadronów spod Genewy

Źródło: DoRzeczy.pl
 0
Czytaj także