Ukraina do połknięcia
  • Piotr SemkaAutor:Piotr Semka

Ukraina do połknięcia

Dodano: 
Piotr Semka
Piotr Semka Źródło: PAP / Arek Markowicz
Trzeba mieć doświadczenie paru setek lat, takie jakie mają Polska czy Ukraina, by zrozumieć perfidię działania Kremla.

„Na Litwie całej nie znajdzie się taki, co by ich nie znał chytrości i dumy, nie stronił od nich jak od krymskiej dżumy; co by nie wolał stokroć od ich broni, raczej śmierć w polu, niźli pomoc zyskać”.

Te słowa poematu Adama Mickiewicza „Grażyna” formalnie dotyczyły zakonu krzyżackiego, ale – jak wskazują liczni badacze literatury – były ukrytą charakterystyką polityki Rosji.

Artykuł został opublikowany w 4/2022 wydaniu miesięcznika Historia Do Rzeczy.

 0
Czytaj także