QUIZ: Polskie konstytucje. Czy wiesz, ile ich było?

QUIZ: Polskie konstytucje. Czy wiesz, ile ich było?

Dodano: 
Pudło w ozdobnej oprawie ze zbiorów arcybiskupa warszawskiego i prymasa Królestwa Polskiego Jana Pawła Woronicza, w którym prawdopodobnie była przechowywana Konstytucja 3 Maja
Pudło w ozdobnej oprawie ze zbiorów arcybiskupa warszawskiego i prymasa Królestwa Polskiego Jana Pawła Woronicza, w którym prawdopodobnie była przechowywana Konstytucja 3 Maja Źródło: MKDNiS
Obowiązującą aktualnie ustawą zasadniczą jest konstytucja uchwalona w roku 1997. Czy była to pierwsza konstytucja przyjęta w XX wieku? Jaka konstytucja obowiązywała w 20-leciu międzywojennym? Sprawdź, jak dobrze znasz historię polskich konstytucji.

Konstytucja określana jest także jako ustawa zasadnicza. To najczęściej najwyższy akt prawny obowiązujący w danym państwie.

Konstytucja określa podstawy ustroju społeczno-gospodarczego państwa, organizację, kompetencje i sposób powoływania najważniejszych organów państwowych, oraz podstawowe prawa, wolności i obowiązki obywatela. Na straży jej przestrzegania stoi specjalnie powołany do tego trybunał.

Konstytucja nie jest zwykłą ustawą - aby ją zmienić potrzebny jest specjalny, inny niż normalnie, proces legislacyjny.

QUIZ: Czy znasz wszystkie polskie konstytucje?

QUIZ:
QUIZ: Polskie konstytucje. Czy wiesz, ile ich było?

Więcej:

Jednym z głównych autorów nowej ustawy zasadniczej był Stanisław Car. Pod koniec stycznia 1934 roku zaprezentował on swój projekt przed Sejmem. Opozycja nie miała zamiaru słuchać jego wystąpienia ani tym bardziej popierać nowej konstytucji, więc demonstracyjnie opuściła salę obrad.

Jak się okazało – był to błąd. Sanacyjni posłowie wykorzystali nieobecność opozycji i przegłosowali zmianę konstytucji. Na sali obrad bowiem pozostała wciąż ponad połowa ustawowej liczby posłów, a BBWR miało wśród nich 2/3 głosów „za” potrzebnych do zmiany ustawy zasadniczej. Obóz rządowy w trybie przyspieszonym przegłosował wszystkie zmiany. Na zakończenie obrad odśpiewano jeszcze „Pierwszą Brygadę”.

Czytaj też:
Konstytucja kwietniowa. Prezydent „wobec Boga i historii”

Zanim doszło do trzeciego rozbioru, niektórzy próbowali ratować tragiczną sytuację. W 1788 roku rozpoczął się Sejm Wielki, trwający z przerwami cztery lata. W czasie jego trwania uchwalono Konstytucję 3 Maja (3 maja 1791), która rewolucjonizowała ustrój panujący w państwie polskim, reformowała model rządzenia i wprowadzała wiele pożytecznych zmian. Niestety było już za późno na wiele reform. Nie pomogła nawet walka zbrojna, tzw. wojna w obronie Konstytucji. Rok po zakończeniu Sejmu Wielkiego doszło do drugiego rozbioru, pomimo to część Polaków próbowała nadal walczyć o resztki suwerenności.

Czytaj też:
„Imię Polski będzie wymazane…”. Konwencja petersburska sankcjonowała rozbiory

Więcej QUIZÓW:

Czytaj też:
QUIZ: Najsłynniejsi polscy dowódcy na frontach II wojny światowej. Co o nich wiesz?
Czytaj też:
QUIZ: Państwa upadłe, nieuznawane, nieistniejące. Co o nich wiesz?
Czytaj też:
QUIZ: Polskie Stare Miasta. Znasz wszystkie?

Źródło: DoRzeczy.pl
 0
Czytaj także