Od królewskiego dworu do kozackiej buławy. Między Rzecząpospolitą, Rosją i Szwecją
  • Tomasz StańczykAutor:Tomasz Stańczyk

Od królewskiego dworu do kozackiej buławy. Między Rzecząpospolitą, Rosją i Szwecją

Dodano: 
Karol XII i Iwan Mazepa nad Dnieprem po bitwie pod Połtawą (autor: Gustaf Cederström)
Karol XII i Iwan Mazepa nad Dnieprem po bitwie pod Połtawą (autor: Gustaf Cederström) Źródło: Wikimedia Commons
Rosjanie uważają hetmana Iwana Mazepę za zdrajcę, dla Ukraińców jest bohaterem narodowym

Mazepińce, w których w 1639 r. urodził się Iwan Mazepa-Kołodyński, położone koło Białej Cerkwi, były majątkiem nadanym przez Zygmunta Augusta za zasługi wojskowe jego pradziadkowi Mikołajowi. Syn Mikołaja należał do kozackich rebeliantów, brał udział w buntach Kosińskiego i Nalewajki, co zresztą przypłacił życiem: został schwytany i stracony. Z kolei ojciec Iwana Mazepy był niewątpliwie wierny Rzeczypospolitej, gdyż piastował urząd podczaszego czernihowskiego.

Wykształcony w słynnym Kolegium Kijowsko-Mohylańskim, założonym przez wybitną postać – metropolitę kijowskiego Piotra Mohyłę, Iwan Mazepa został pokojowcem Jana Kazimierza.

Artykuł został opublikowany w 5/2022 wydaniu miesięcznika Historia Do Rzeczy.

 0
Czytaj także