Józefa Mackiewicza prawo do wątpliwości

Józefa Mackiewicza prawo do wątpliwości

Dodano: 
Józef Mackiewicz
Józef Mackiewicz / Źródło: Wikimedia Commons
Marek Gałęzowski | Mackiewicz zwalczał nie przejawy przywiązania do tożsamości narodowej, lecz nacjonalizm, który jest jednak czymś innym.

W broszurze „Optymizm nie zastąpi nam Polski”, opublikowanej w październiku 1944 r., Józef Mackiewicz zastanawiał się nad postawą, jaką Polacy powinni przyjąć w obliczu zbliżającego się końca okupacji niemieckiej i rychłego zajęcia ziem Rzeczypospolitej przez Związek Sowiecki. Przewidując, że narzuci on Polakom rządy komunistyczne, postulował podjęcie z tą nową formą zniewolenia „jawnej, otwartej, totalnej i bezkompromisowej” walki (jakkolwiek „nie do urzeczywistnienia w kraju”, możliwej jedynie na emigracji). Czyżby ten wówczas jeszcze mało znany dziennikarz z Wilna równocześnie „uznał za potrzebne poszukiwanie porozumienia z niemieckimi ludobójcami”, jak napisał prof. Andrzej Nowak na łamach tygodnika „Do Rzeczy” (nr 15/2022)?

Artykuł został opublikowany w 19/2022 wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

Źródło: DoRzeczy.pl
 0
Czytaj także