HistoriaNiepokorni. Dzieje Grupy Roboczej Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

Niepokorni. Dzieje Grupy Roboczej Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

Na pierwszym planie od lewej działacze Grupy Roboczej Komisji Krajowej „S” z Łodzi: Jerzy Kropiwnicki, Grzegorz Palka i Andrzej Słowik, 1 maja 1989 r.
Na pierwszym planie od lewej działacze Grupy Roboczej Komisji Krajowej „S” z Łodzi: Jerzy Kropiwnicki, Grzegorz Palka i Andrzej Słowik, 1 maja 1989 r. / Źródło: fot. archiwum autora
Dodano
Sebastian Pilarski || Pozycja działaczy niepokornych w ruchu solidarnościowym była podważana, a ich niekwestionowane zasługi – umniejszane, co skazało ich na porażkę w walce o pamięć i miejsce w świadomości historycznej Polaków.

Jakkolwiek pięknie brzmiało – i brzmi nadal – hasło o zjednoczonej i niepodzielnej Solidarności, rzeczywistość lat 80. nie wyglądała tak sielankowo, a faktem były funkcjonowanie w związku wewnętrznej opozycji i długoletnia walka o powrót do ideałów sierpnia 1980 r.

Stworzenie organizacji liczącej w 1981 r. niemal 10 mln członków musiało doprowadzić do wyodrębnienia się w jej szeregach różnych nurtów i rozpoczęcia dyskusji na temat ideowego oblicza oraz zadań ruchu. Zjawiska te były widoczne w okresie jawnej działalności związku sprzed 13 grudnia 1981 r. (m.in. podczas I Krajowego Zjazdu Delegatów w Gdańsku) i w okresie „wojny polsko-jaruzelskiej”, a ich apogeum znalazło się w końcu dekady, kiedy to toczyła się ostra rywalizacja głównego nurtu skupionego wokół Lecha Wałęsy i Krajowej Komisji Wykonawczej z opozycją reprezentowaną przez Grupę Roboczą KK. W gronie stałych członków tej ostatniej znaleźli się m.in. historyczni przywódcy Solidarności z lat 1980–1981, tacy jak: Andrzej Gwiazda, Seweryn Jaworski, Marian Jurczyk, Jerzy Kropiwnicki, Grzegorz Palka, Jan Rulewski, Andrzej Słowik i Stanisław Wądołowski, a wsparcia udzielali m.in. Andrzej Rozpłochowski (do czasu wyjazdu do USA) i Anna Walentynowicz.

Okładka tygodnika Do Rzeczy: 5/2018
Całość dostępna jest w 5/2018 wydaniu tygodnika „Do Rzeczy”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
/ zma
O północy z piątku na sobotę (19 na 20 października) rozpoczyna się cisza wyborcza [Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15)], która potrwa do końca głosowania w niedzielę (21 października). Zakaz obowiązuje także w internecie, w związku z czym, w trakcie ciszy wyborczej w portalu DoRzeczy.pl wyłączona zostanie możliwość dodawania komentarzy.

Czytaj także