Historia[Nasz wywiad] Rzymianie na Kujawach – sensacja w polskiej archeologii

[Nasz wywiad] Rzymianie na Kujawach – sensacja w polskiej archeologii

Rzymscy legioniści z Kolumny Marka Aureliusza
Rzymscy legioniści z Kolumny Marka Aureliusza / Źródło: Wikimedia Commons / Fot. Barosaurus Lentus
Dodano 47
Możliwe, że przybyli na tereny dzisiejszej Polski, by rekrutować żołnierzy, a także ochraniać szlak bursztynowy. „To jest właśnie piękne w archeologii – takie niesłychane odkrycia zmieniają nasze pojęcie na temat naszych pradziejów” – mówi w rozmowie z „Superhistorią” archeolog dr hab. Bartosz Kontny.

PIOTR WŁOCZYK: W Polsce nie było rzymskich żołnierzy – to wie każdy, kto choć trochę interesuje się historią. W tym tygodniu media obiegła jednak sensacyjnie brzmiąca informacja, że na Kujawach znaleziono m.in. fragmenty ubioru rzymskich legionistów.

DR HAB. BARTOSZ KONTNY, PROF. UW: To jest właśnie piękne w archeologii – takie niesłychane odkrycia zmieniają nasze pojęcie na temat naszych pradziejów.

Faktycznie znaleźliśmy poważne argumenty na obecność rzymskich żołnierzy na terenach dzisiejszej Polski. Wcześniej, gdy ktoś mówił, że mogli u nas przebywać rzymscy żołnierze, to takie głosy przyjmowane były z rezerwą w środowisku naukowym – przecież do granicy rzymskiej było stąd bardzo daleko!

Jak doszło do tego odkrycia?

Kompletnym przypadkiem. Badaczom z Instytutu Archeologii UW przypadło w udziale zadanie sprawdzenia zabytków odnalezionych na Kujawach przez poszukiwaczy skarbów. Materiał ten był traktowany przez nich jako odpadki, ponieważ nie było tam niczego złotego ani srebrnego. W ramach grantu naukowego „Okres wędrówek ludów między Odrą i Wisłą”, kierowanego przez prof. Aleksandra Bursche z Instytutu Archeologii UW,mieliśmy sprawdzić, czy nie ma tam jakichś przedmiotów związanych z wędrówką ludów. Zastanawialiśmy się, czy dawne osadnictwo germańskie przetrwało w niektórych rejonach ziem polskich aż do czasu przybycia Słowian. Okazało się, że między innymi na Kujawach istnieją takie wysepki.

Dostaliśmy od poszukiwaczy skarbów całe wiadra materiału, pełne kawałków blachy, ołowianych żołnierzyków, monet, kul muszkietowych. Wszystko to było oblepione błotem i gliną.

W pewnych momencie moją uwagę przykuł fragment blachy, który wyglądał na okucie muszlowate rzymskiego rzędu końskiego. Oczywiście nie chciało mi się w to wierzyć. „Takich rzeczy przecież na naszych terenach nie ma” – powtarzałem sobie w myślach. Odłożyłem ten fragment okucia na bok i wróciłem do przeglądania materiału. Kilka minut później trafiłem na kolejne takie okucia, potem jeszcze jedno, i kolejne... Inne okucia były już kompletne, więc nie było cienia wątpliwości, że miałem przed sobą materiał rzymski. To się po prostu nie mieściło w głowie... Cały stos „śmieci” trzeba było przejrzeć jeszcze raz.

Co jeszcze było w tych „śmieciach”?

Znaleźliśmy w nich np. nakładki na rzemienie rzędu końskiego. Były to fallusy albo wulwy (żeńskie narządy płciowe), których Rzymianie używali jako symboli apotropaicznych, mających strzec przed złymi mocami. Poza tym natrafiliśmy też na elementy wyposażenia legionistów rzymskich, jak np. sprzączki. Te elementy są często trudne do rozróżnienia u Rzymian i u barbarzyńców. Udało się tu jednak znaleźć m.in. bez wątpienia rzymskie sprzączki zawiaskowe. Sprzączki te datowane są na I wiek. Ale to jeszcze nie wszystko. Rzymianie mieli w okresie wczesnego cesarstwa pasy (tzw. cingulum militare), zaopatrzone w liczne rzemienie opadającymi na wysokość połowy uda. Nabijano je guzami kolistymi, a na końcu umieszczano guz, zwykle w kształcie półksiężyca. Udało nam się znaleźć taką właśnie dekorację.

Szczególnie dużo znalezionych na Kujawach zabytków przypada na IV wiek i początek V wieku. Armia rzymska była wówczas zbarbaryzowana. Germanie robili w armii rzymskiej wielkie kariery, często dochodząc do najwyższych rang.

Z czego to wynikało?

Po prostu rdzenni Rzymianie nie byli specjalnie skłonni walczyć w interesie państwa rzymskiego. Byli już zepsuci cywilizacyjnie, interesowało ich głównie życie w dobrobycie, ale już nie chcieli się poświęcać dla własnego kraju.

Mamy mnóstwo przykładów okuć pasów rzymskich ze schyłku cesarstwa, głównie z zachodniej Europy, znajdowanych na obszarach rdzennie germańskich – po zakończonej służbie byli legioniści zabierali pasy do domu. Trudno zatem wykluczyć, że na Kujawy, w rodzime strony, wracali razem ze swoimi pasami ludzie, którzy służyli w armii rzymskiej.

Ale czym tłumaczyć w takim razie odnalezienie na Kujawach fragmentów rzymskiego oporządzenia jeździeckiego?

Te fragmenty pochodzą z dużo wcześniejszego okresu. Można próbować tłumaczyć to tym, że mieszkańcy dzisiejszych Kujaw mogli handlować rzymskimi końmi albo gdzieś je po prostu złupili, lub też przywieźli do ojczyzny po służbie w armii uzurpatorów galijskich w 2. połowie III wieku (o udziale Germanów w tych formacjach mówią źródła starożytne). Te elementy oporządzenia znajdowane były gdzie indziej poza granicami rzymskimi, np. w Meklemburgii, ale są to pojedyncze sztuki. Tylko że na Kujawach mamy dużo większe nagromadzenie tych przedmiotów… To wciąż zagadka.

Najbardziej jednak niesamowite jest odnalezione przez nas pozłacane okucie rzymskiego pasa, przedstawiające włócznię beneficiariusa.

Co to za funkcja?

Beneficiarius był rzymskim oficerem do zdań specjalnych. Mógł on np. zarządzać wysuniętą rzymską jednostką czy też prowadzić zadania wywiadowcze. Jeżeli ktoś taki pojawił się na terenie dzisiejszej Polski, to musiał mieć jakiś ważny cel. Tego rodzaju okucia są datowane na III wiek i poza obszarem rzymskim – z dwoma wyjątkami – w ogóle nie występują. Odkrycie włóczni beneficiariusa było absolutną rewelacją.

Jeżeli był tu człowiek, który załatwiał jakieś specjalne sprawy w interesie Rzymu, to musiał mieć przydzielony jakiś większy oddział rzymski. Dlaczego tu przybył? Dlaczego tak dużo tu pozostałości po Rzymianach? Żeby odpowiedzieć na te pytania, trzeba przeprowadzić na terenie Kujaw duże wykopaliska.

Na pewno ma pan już jednak jakieś domysły.

Mamy bardzo mało danych, ale coś już jednak wiemy. Po pierwsze – takich przedmiotów nie ma w grobach miejscowej ludności. Czyli to nie jest tak, że używała je miejscowa ludność, a następnie były one składane razem ze zmarłymi do grobów. Musieli ich zatem używać przybysze, ponieważ są to znaleziska z osady, a nie z grobów.

Dysponujemy przekazem Kasjusza Diona, rzymskiego historyka. Napisał on, że gdy cesarz Domicjan przebywał nad Dunajem w Mezji w 92 lub 93 r., przybyło do niego poselstwo Lugiów, którzy toczyli wówczas walki ze Swebami. Aby wesprzeć Lugiów, Domicjan wysłał im 100 jeźdźców.

Niezbyt wielkie wsparcie.Powinniśmy to bardziej rozpatrywać w kategoriach symbolu – można to chyba porównać do niewielkiej w gruncie rzeczy obecności Amerykanów na flance wschodniej NATO. Prof. Jerzy Kolendo twierdził, że jest to dowód na fizyczną obecność wojska rzymskiego na ziemiach polskich, choć nie wykluczał że akcja toczyła się na terenie dzisiejszych Czech i Słowacji. Lugiowie są bowiem utożsamiani z przedstawicielami archeologicznej kultury przeworskiej. A Kujawy są właśnie częścią obszaru zajętego przez kulturę przeworską. Czy znalezione okucia rzędów należały do tych konkretnych jeźdźców? Akurat te okucia są datowane na II i III wiek, więc raczej nie.

Czyli w kujawskiej ziemi leżą pozostałości po sprzęcie rzymskich żołnierzy, wykonywanym na przestrzeni kilku wieków. O czym to świadczy?

Moim zdaniem świadczy to o randze tego miejsca, które było ważne w I, II, III i IV wieku. Ranga Kujaw jest bardzo poważna w świetle tych odkryć.

Możemy to analizować przez pryzmat podobnych odkryć z ziem barbarzyńskich. Znamy dwa podobne miejsca na terenie Niemiec. Tamtejsi badacze uważają, że mogło tam dochodzić do rekrutacji żołnierzy wśród Germanów.

Rzymska placówka rekrutacyjna na Kujawach?

Mieszkańcy tych ziem mogli być tak bitnymi ludźmi, że Rzymianie zwrócili na nich swoją uwagę. Ale pamiętajmy też, że Kujawy to ważne miejsce na szlaku bursztynowym. Wiemy o wielkiej wyprawie po bursztyn zorganizowanej na rozkaz cesarza Nerona. Pisał o tym Pliniusz Starszy. Neron, cierpiący na gigantomanię, wysłał swojego przedstawiciela z oficjalną wyprawą na północ po wielką ilość bursztynu. Wyprawa się udała, a jej efektem była wspaniała oprawa igrzysk, wyrażająca się m.in. w tym, że w każdym węźle siatki, którą otaczano arenę walk gladiatorów, znajdowała się grudka bursztynu. Doskonała reklama tego surowca!

Ale to była jednorazowa wyprawa handlowa.

Jeżeli ten szlak bursztynowy miał być utrzymany, to trzeba było go zabezpieczyć. Na dzisiejszych ziemiach polskich nie istniały przecież stabilne państwa, tylko struktury plemienne. Trzeba więc było mieć po drodze swoich przedstawicieli, by ten łańcuch punktów pośrednich w handlu bursztynem był utrzymany. Przypuszcza się, że powstanie związku lugijskiego (grupującego kilka plemion barbarzyńskich) było właśnie związane z chęcią utrzymywania szlaku bursztynowego. Dzięki tej ugodzie pomiędzy wszystkimi plemionami wszyscy mogli korzystać gospodarczo. Pojawia się pytanie, czy w powstaniu takiego tworu maczali palce Rzymianie?

Czyli mógł to być punkt rekrutacyjny albo placówka służąca ochronie szlaku handlowego. A może jedno i drugie?

To też możliwe. Natomiast w końcowym okresie, tzn. na przełomie IV i V wieku, znaleziska mogą tłumaczyć powroty „emerytowanych” rzymskich legionistów.

Wyjaśnijmy jeszcze, dlaczego odnalezienie na Kujawach kawałka rzymskiego pasa wywołało u pana większe emocji niż odnalezienie rzymskiego miecza?

Rzymski miecz nie jest żadną nowością dla polskich archeologów. Od dawna znajduje się ich u nas mnóstwo. Przedstawiciele kultury przeworskiej, zamieszkujący w pierwszych wiekach nasze ery środkową i południową część dzisiejszej Polski, używali ich dość powszechnie. Szacuje się, że na przełomie II i III wieku, może nawet 80 proc. mieczy używanych przez tamtejszą ludność była pochodzenia rzymskiego – handlowano tymi mieczami na dużą skalę, a trafiały tu także jako łupy. Zupełną nowością są dla nas właśnie te małe aplikacje, które świadczą o tym, że na polskich ziemiach obecni byli rzymscy żołnierze.

Czyli to dopiero początek „rzymskiego okresu” w polskiej archeologii.

To wszystko stosunkowo świeża sprawa, trzeba teraz zadbać o to, by odpowiednio zabezpieczyć tereny, na których może być więcej rzymskich zabytków. Wykopaliska na Kujawach prowadzi Marcin Rudnicki z Instytutu Archeologii UW. Ktokolwiek by tego jednak nie badał, trzeba dobrze zabezpieczyć ten bardzo ważny dla nas teren, ponieważ wykrywacze metalu są dziś dostępne praktycznie dla każdego...

Dr hab. Bartosz Kontny jest profesorem UW, pracuje w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się m.in. w archeologii okresu przedrzymskiego, rzymskiego i wędrówek ludów.

Czytaj także

 47
 • Tomasz IP
  Archeolodzy to dopiero przekręty... oczywiście nie wszyscy. Tak samo nie wszyscy poszukiwacze historii, ci z detektorami jak i bez, to przestępcy. Gdyby nie detektoryści, 90% archeologicznych sensacji nie była by znana...
  Dodaj odpowiedź 2 0
    Odpowiedzi: 0
  • makumba IP
   Najlepsze zabezpieczyc teren bo wykrywacze sa dostepne a niby z kad maja te wykopaliska sami odkryli czy zekomi poszukiwacze skarbów żenada
   Dodaj odpowiedź 5 1
     Odpowiedzi: 0
   • polonus IP
    A skąd wiadomo, że te przedmioty przywędrowały na grzbiecie rzymianina?
    A może to trofeum jednego z Wandali!?
    Dodaj odpowiedź 5 0
      Odpowiedzi: 0
    • Obserwator IP
     Wiadomo że archeolodzy to grupa o znanej skłonności do korupcji i przekrętów. Nikt poważny nie da do ręki archeologowi przedmiotu złotego lub srebrnego bo istnieje spore prawdopodobieństwo że przedmiot zginie. Dlatego w przekazanym materiale nie było przedmiotów złotych lub srebrnych, no chyba że jednak były....
     Dodaj odpowiedź 9 6
       Odpowiedzi: 0
     • VEDAMIR IP
      Rzymianie mogli zostać wzięci do niewoli przez naszych przodków. Tylko w ten sposób mogli dostać się na Kujawy. To proste, ale nie dla współczesnych archeologów którzy stalke powtarzają bajki o Germanach którzy tak naprawdę byli sławianami i o tym że słaiwanie przybyli na te ... puste opyszczone przez Germanów tereny dopiero w V wieku n.e. Bzdura poprarta kolejną bzdurą staje się bzdurą kolosalną, ale nie dla współczesnych... polskich tylko z nazwy historyków. SŁAWA SŁAWIANOM... MĄDROŚCI PANOM... Vedamir
      Dodaj odpowiedź 14 11
        Odpowiedzi: 0

      Czytaj także