Zapraszamy!

Zapraszamy!

Dodano:   /  Zmieniono: 
Zapraszamy!
Zapraszamy!

INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ i STOWARZYSZENIE DZIENNIKARZY POLSKICH zapraszają na Dzień IPN, który odbędzie się 24 maja, od godz. 16.00 , w Domu Dziennikarza przy ul. Foksal 3/5

16.00 – 16.05 Przywitanie: Stefan Truszczyński (sekretarz Generalny SDP) i prof. Jerzy Eisler (Dyrektor Oddziału IPN w Warszawie)

16.05 – 16.35 Prezentacja komiksów historycznych wydanych przez Oddział IPN w Warszawie (Sławomir Zajączkowski – scenarzysta i dr Tomasz Łabuszewski – konsultant historyczny)

16.35 – 17.05 „O Warszawie w badaniach IPN” – Wystąpienie dr. Konrada Rokickiego uzupełnione prezentacją multimedialną

17.05 – 17.35 Prezentacja warszawskiej edycji projektu „Śladami Zbrodni” (dr Tomasz Łabuszewski)

17.35 – 18.05 Spotkanie z reżyserem Ryszardem Bugajskim

18.05 – 19.30 Projekcja spektaklu Sceny Faktu w reżyserii Ryszarda Bugajskiego „Śmierć Rotmistrza Pileckiego”

19.30 – 19.50 Prelekcja przed spektaklem Tajny Współpracownik i prezentacja dokumentów IPN, w oparciu o które powstał scenariusz filmu

19.50 – 21.10 Pokaz spektaklu telewizyjnego Tajny Współpracownik

Podczas spotkania będzie można nabyć publikacje IPN.

WSTĘP WOLNY

*******************

,,...JESZCZE SIĘ POLSKA O NAS UPOMNI...''

Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, Stowarzyszenie Solidarność Walcząca Oddział Warszawa oraz Społeczny Komitet Obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych zapraszają na II. Warszawski Maraton Filmowy o Żołnierzach Wyklętych pod honorowym patronatem IPN oraz Muzeum Powstania Warszawskiego.

W 65. rocznicę zamordowania rtm. Witolda Pileckiego 25 maja (sobota) 2013 r., godz. 11.00 - 21.30, Warszawa, ul. Foksal 3/5 , Dom Dziennikarza, siedziba SDP

Plan maratonu:

1. 11.00 – 11.30 – Otwarcie II. Warszawskiego Maratonu Filmowego o Żołnierzach Wyklętych poświęconego pamięci Żołnierzy II Konspiracji oraz Witolda Pileckiego w 65. rocznicę Jego zamordowania 25 maja 1948 r., spotkanie z wnukiem Zofii Pileckiej, córki rotmistrza Witolda Pileckiego.

2. 11.30 – 12.15 ‘’CZY WARTO BYŁO TAK ŻYĆ” – reż. Alina Czerniakowska

3. 12.15 – 13.00 – „MY OGNIOWE DZIECI” – reż. Tadeusz Pawlicki

4. 13.00 – 13.45 – „SNY STRACONE SNY ODZYSKANE” – reż. Arkadiusz Gołębiewski

5. 13.45 – 15.00 – ‘’KWATERA Ł” – reż. Arkadiusz Gołębiewski oraz spotkanie z reżyserem

6. 15.00 – 16.00 - „DYWIZJA NASTOLATKÓW” – reż. Alina Czerniakowska oraz spotkanie z panią Aliną Czerniakowską

7. 16.00 – 17.00 – „ŻOŁNIERZE WYKLĘCI” – Fundacja Filmowa AK

8. 17.00 – 17.30 „KOMENDANT »OLECH«” – Z Archiwum IPN

9. 17.30 – 18.00 - „KRYPTONIM »ORZEŁ«” – Z Archiwum IPN

10. 18.00 – 18.30 - „BRACIA KMIOŁKOWIE” – Z Archiwum IPN

11. 18.30 – 19.00 – „WIARUS” –  Z Archiwum IPN

12. 19.00 – 19.30 – „BRUZDA” – Z Archiwum IPN

13. 19.30 – 20.00 - „ANDRZEJ KISZKA” – Z Archiwum IPN

14. 20.00 – 20.45 – „PANI WERONIKA I JEJ CHŁOPCY” – Stow. Odra-Niemen

15. 20.45 – 21.30 – „JESZCZE SIĘ POLSKA O NAS UPOMNI” – reż. Alina Czerniakowska

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany harmonogramu maratonu filmowego z przyczyn od nich niezależnych. Dodatkowe informacje: Paweł Kołkiewicz 0-511 161 726

WSTĘP WOLNY

+
 0
Czytaj także