HistoriaOświadczenie MKiDN w sprawie nierzetelnych zarzutów kierownictwa Muzeum II Wojny Światowej

Oświadczenie MKiDN w sprawie nierzetelnych zarzutów kierownictwa Muzeum II Wojny Światowej

Dodano

W związku z pojawiającymi się w środkach przekazu nieprawdziwymi informacjami oraz publicznym kwestionowaniem rzetelności opinii historyków, stworzonych na zlecenie MKiDN, na temat Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Ministerstwo oświadcza:

  1. Zamawiając opinie dotyczące Muzeum II Wojny Światowej minister kultury i dziedzictwa narodowego zwrócił się do historyków z niekwestionowanym dorobkiem naukowym i zawodowym. Pan Piotr Semka, historyk i publicysta, autor m.in. fundamentalnej pracy „My, reakcja. Historia emocji antykomunistów w latach 1944-1956” , prof. Jan Żaryn, specjalista w zakresie m.in. historii Kościoła katolickiego w Polsce w XX wieku, historii ruchu narodowego oraz emigracji politycznej po 1945 roku, były szef Biura Edukacji Publicznej IPN oraz prof. Piotr Niwiński, historyk i publicysta zajmujący się historią najnowszą to osoby o ugruntowanym autorytecie zawodowym. Dorobek tych osób jest gwarancją rzetelności i rzeczowego oraz obiektywnego podejścia do zagadnień dotyczących założeń programowych muzeum zajmującego się historią II wojny światowej. MKiDN wzywa do zaprzestania stosowania wobec  ww. zarzutów o niezapoznanie się z odpowiednią dokumentacją, która może być podstawą oceny programu placówki.
     

  2. MKiDN stwierdza ponadto, że przedmiotem narracyjnej oceny historyków nie może być techniczna koncepcja architektoniczno-scenograficzna muzeum, lecz prezentowany program merytoryczny, tj. założenia Muzeum dotyczące narracji historycznej dotyczącej II wojny światowej jaką placówka zamierza przedstawiać zwiedzającym. Jedynym dokumentem stanowiącym opis tych założeń przesłanym do MKiDN był ponad 70-stronicowy „Program funkcjonalno-merytoryczny wystawy głównej Muzeum II Wojny Światowej”. Zgodnie ze wstępem do tego dokumentu przedstawia on „najważniejsze eksponaty, a także najistotniejsze elementy scenograficzne znajdujące się w poszczególnych częściach wystawy”. Pozostała dokumentacja (w tym wspomniane przez kierownictwo Muzeum „Tabele interwencji”) zawierająca m.in. wizualizacje oraz rysunki architektoniczne, ma charakter techniczny, określa detale scenograficzne i, jak przyznaje kierownictwo Muzeum, może zawierać „nieścisłości” i „pomyłki”. Tym samym nie może stanowić wiarygodnego materiału dla recenzenta-historyka. „Program funkcjonalno-merytoryczny…” jest więc jedynym z wymienionych dokumentów, który pozwala recenzentowi na zapoznanie się z głównymi założeniami historycznej narracji prezentowanej przez Muzeum. Za zawartość merytoryczną i jakość tego dokumentu określającego „najważniejsze” i „najistotniejsze” aspekty ekspozycji całkowitą odpowiedzialność ponosi kierownictwo Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Pojawiające się publicznie stwierdzenia o niewykorzystaniu przez opiniodawców wszystkich koniecznych do recenzji materiałów są nieprawdziwe. Nazywanie przez obecne kierownictwo Muzeum 70-stronicowego programu „streszczeniem” lub „spisem treści” jest dla niego kompromitujące, po 8 latach działalności można bowiem oczekiwać bardziej kompleksowego opracowania.
     

  3. Minister kultury i dziedzictwa narodowego apeluje o zachowanie rzetelności w debacie o Muzeum IIWŚ. Ważne jest, by opinia publiczna mogła wyrobić sobie zdanie na ten temat w oparciu o prawdziwe informacje. Publiczne obrażanie uznanych historyków nie mieści się w granicach takiej debaty.

Czytaj także

 0

Czytaj także