Kraj"Czy w świetle zachowań, niektórych Prezydentów...". Woyciechowski o strajku nauczycieli

"Czy w świetle zachowań, niektórych Prezydentów...". Woyciechowski o strajku nauczycieli

fot. zdjęcie ilustracyjne
fot. zdjęcie ilustracyjne / Źródło: PAP / Grzegorz Michałowski
Dodano
O konsekwencje działań niektórych prezydentów miast, wspierających strajk nauczycieli, zapytał na Twitterze publicysta „Do Rzeczy” Piotr Woyciechowski.

Czy w świetle zachowań, niektórych Prezydentów dużych Miast wspomagających strajk nauczycieli i deklarujących złamanie dyscypliny budżetowej Kancelaria Premiera i MSWiA badają przesłanki zastosowania art. 97 ustawy samorządowej umożliwiającej wprowadzenie zarządu komisarycznego – zapytał Woyciechowski na Twitterze.

Publicysta dołączył treść wspomnianego artykułu:

Art. 97. Przesłanki i tryb zawieszenia organów gminy

1. W razie nierokującego nadziei na szybką poprawę i przedłużającego się braku skuteczności w wykonywaniu zadań publicznych przez organy gminy, Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej, może zawiesić organy gminy i ustanowić zarząd komisaryczny na okres do dwóch lat, nie dłużej jednak niż do wyboru rady oraz wójta na kolejną kadencję.

2. Ustanowienie zarządu komisarycznego może nastąpić po uprzednim przedstawieniu zarzutów organom gminy i wezwaniu ich do niezwłocznego przedłożenia programu poprawy sytuacji gminy.

3. Komisarza rządowego powołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek wojewody, zgłoszony za pośrednictwem ministra właściwego do spraw administracji publicznej.

4. Komisarz rządowy przejmuje wykonywanie zadań i kompetencji organów gminy z dniem powołania.

Czytaj także:
"Broniarz musi odejść, zdradził nas". Bunt w Poznaniu po zawieszeniu strajku?
Czytaj także:
"Dobra decyzja", "szach i mat". Komentarze po zawieszeniu strajku

/ Źródło: Twitter
/ zma

Czytaj także

O północy z piątku na sobotę (25 na 26 maja) rozpoczyna się cisza wyborcza
[Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15)], która potrwa do końca głosowania w niedzielę (26 maja). Zakaz obowiązuje także w internecie, w związku z czym, w trakcie ciszy wyborczej w portalu DoRzeczy.pl wyłączona zostanie możliwość dodawania komentarzy.

Czytaj także