Spór o edukację seksualną. Ordo Iuris: Warszawski ratusz przekazuje nieprawdziwe informacje

Spór o edukację seksualną. Ordo Iuris: Warszawski ratusz przekazuje nieprawdziwe informacje

Dodano: 31
Zdjęcie ilustracyjne
Zdjęcie ilustracyjne / Źródło: PAP / Jakub Kaczmarczyk
W lutym prezydent Rafał Trzaskowski podpisał Kartę LGBT+. Jednym z jej założeń jest wprowadzenie do stołecznych szkół edukacji seksualnej. 1 września zbliża się wielkimi krokami, a wciąż nie ma podstawowych informacji dotyczących zajęć. Kto przygotuje ich program? Dlaczego nie przeprowadzono konsultacji społecznych? Te pytania zadaje władzom Warszawy Instytut Ordo Iuris.

Zgodnie z zapisami „deklaracji LGBT”, której wprowadzenie zapowiedział prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, w stołecznych szkołach prowadzona ma być edukacja seksualna według wytycznych WHO opartych na ideologii gender. Warszawski ratusz konsekwentnie nie udziela informacji dotyczących kosztu, programu i formy prawnej tych zajęć przedłużając czas odpowiedzi na formułowane przez Instytut Ordo Iuris pytania. Ponadto, wbrew przekazywanym przez miasto informacjom, tą kwestią nie zajmowało się Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń. W reakcji na tego rodzaju praktyki Urzędu Miasta Instytut Ordo Iuris złożył wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych w tej sprawie. Z racji zebrania wymaganej ilości podpisów, ratusz ma obowiązek zorganizować takie konsultacje – informuje Instytut Ordo Iuris.

Jeszcze w maju 2019 r. Wydział Prasowy Urzędu m.st. Warszawy informował opinię publiczną, że „za opracowanie programu zajęć i przeszkolenie nauczycieli odpowiedzialne będzie Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (WCIES). Program ma być gotowy do końca tego roku szkolnego”. W celu zweryfikowania tej informacji Instytut Ordo Iuris wysłał w tej sprawie pytanie do WCIES. Władze Warszawy przedłużały ustawowy termin odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dwóch tygodni do dwóch miesięcy. 6 sierpnia dyrektor Centrum poinformował, że jego instytucja nie prowadzi żadnych prac nad tym programem. Oznacza to, że ratusz mijał się z prawdą podając WCIES jako organ odpowiedzialny za zajęcia edukacji seksualnej – czytamy w informacji prasowej.

Wciąż nie wiadomo więc, kto odpowiada za przygotowanie materiałów do edukacji seksualnej dla warszawskich dzieci. Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza informuje, iż „powierniczkami i powiernikami realizacji Deklaracji są organizacje LGBT+, które wzięły udział w pracach nad jej treścią”. Powstaje więc pytanie, czy program edukacji seksualnej przygotowują aktywiści ruchu LGBT.

Biorąc pod uwagę nagromadzenie niejasności, wątpliwości i znaków zapytania mnożących się wokół „Deklaracji LGBT” i forsowanej przez prezydenta Trzaskowskiego edukacji seksualnej, Instytut Ordo Iuris złożył wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych w tej sprawie. Zgodnie z uchwałą Rady m.st. Warszawy, Rafał Trzaskowski jest zobowiązany do ich przeprowadzenia, gdy pod wnioskiem podpisze się co najmniej tysiąc mieszkańców stolicy posiadających czynne prawo wyborcze. Wymóg ten spełniony – pod wnioskiem Instytutu podpisało się prawie cztery tysiące Warszawiaków – podkreśla Ordo Iuris.

– Redagowanie w zamkniętym kręgu organizacji LGBT, brak dyskusji na forum Rady Warszawy, pomijanie rodziców, nauczycieli, pracowników i przedsiębiorców, manipulacje Wydziału Prasowego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy i niejawni autorzy programu edukacji seksualnej dla warszawskich dzieci to realia w jakich dokonuje się operacjonalizacja «Deklaracji LGBT». Ukrywanie przed wyborcami zamiaru dokonania gruntownych zmian w funkcjonowaniu wielu płaszczyzn życia społecznego mieszkańców Warszawy przeczy zasadom transparentności i ładu demokratycznego – zauważa adw. Rafał Dorosiński z Instytutu Ordo Iuris.

Czytaj też:
"Miasto Gdańsk pokazało mięśnie, teraz okazało łaskawość". Cejrowski po 14 latach dostał zezwolenie
Czytaj też:
Prokuratura: Jest zawiadomienie ws. słów abp. Jędraszewskiego o "tęczowej zarazie"

Źródło: Instytut Ordo Iuris
 31
Czytaj także