X edycja "Nagrody Złotej Ryby" dla młodych felietonistów

X edycja "Nagrody Złotej Ryby" dla młodych felietonistów

Dodano: 2
Nagroda Złotej Ryby
Nagroda Złotej Ryby
Fundacja Macieja Rybińskiego ogłosiła X Edycję Konkursu o  „Nagrodę Złotej Ryby" dla felietonistów i autorów komentarzy satyrycznych, którzy nie przekroczyli 40 lat. Pozostało 10 dni na zgłaszanie kandydatów

Czytaj też:
Konkurs "Złota Ryba" dla młodych
Fundacja Macieja Rybińskiego ogłasza X Edycję Konkursu o „Nagrodę Złotej Ryby", do którego zaprasza autorów felietonów i komentarzy satyrycznych publikowanych w prasie, radiu, telewizji i Internecie. Laureatem Konkursu może zostać autor, który w chwili opublikowania materiału nie przekroczył 40 lat.

Kapituła Konkursu będzie oceniać materiały opublikowane w tym roku do 30 września, a nadesłane do 5 października br. na adres:

fundacjarybinskiego@yahoo.comlub Kapituła Nagrody Macieja Rybińskiego, ul. Marii Rodziewiczówny 1/164, 04-187 Warszawa

W zgłoszeniu do konkursu należy podać: imię, nazwisko i wiek autora materiału, tytuł materiału i sam materiał, datę i miejsce publikacji, informacje kontaktowe ze zgłaszającym i autorem (adres, nr telefonu lub e-mail), krótkie uzasadnienie. Nazwiska laureatów zostaną ogłoszone 22 października 2019 r., w X rocznicę śmierci Macieja Rybińskiego na publicznej uroczystości w Warszawie.

Zwycięzca otrzyma statuetkę „Złotej Ryby" i nagrodę pieniężną 10 000 zł.

Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać wszyscy: osoby fizyczne (w tym sami autorzy), instytucje i organizacje, a w szczególności dziennikarze, redakcje i wydawcy prasy oraz innych mediów, krytycy literaccy, członkowie Kapituły. Wyniki Konkursu ustala Kapituła w składzie:

Przewodnicząca – Aleksandra Rybińska, córka Macieja Rybińskiego, członkowie – Andrzej Krauze, Krzysztof Masłoń, Jan Pietrzak, Tomasz Sakiewicz, Marcin Wolski i Rafał Ziemkiewicz. Kapituła Konkursu zastrzega sobie prawo nieprzyznawania nagrody.

Konkurs jest finansowany ze środków Fundacji PZU.

Patroni medialni: Do Rzeczy, Sieci, wpolityce.pl, SDP, Blogpress, Radio Wnet, TVP

Czytaj też:
Fundacja Macieja Rybińskiego ogłasza X Edycję Konkursu o „Nagrodę Złotej Ryby”

 2
Czytaj także