Co z lustracją w Radzie Dialogu Społecznego? Przewodnicząca pisze do Andrzeja Dery

Co z lustracją w Radzie Dialogu Społecznego? Przewodnicząca pisze do Andrzeja Dery

Dodano: 8
Posiedzenie Rady Dialogu Społecznego
Posiedzenie Rady Dialogu Społecznego
Przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego zwróciła się do Andrzeja Dery z Kancelarii Prezydenta z wnioskiem o przedstawienie stanowiska KPRP w kwestii obowiązku składania oświadczeń lustracyjnych przez członków RDS. "Członkowie Prezydium Rady są zgodni, iż ze względu na szczególną rolę Rady i jej znaczenie w przestrzeni publicznej członkowie Rady powinni składać oświadczenia lustracyjne" – czytamy w piśmie.

Przypomnijmy, że szzef NSZZ "Solidarność" Piotr Duda i Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, apelowali do wszystkich członków Rady Dialogu Społecznego o złożenie oświadczeń lustracyjnych. – Tu dzieją się wielkie sprawy dotyczące legislacji, projektów ustaw, rozporządzeń rządowych i każdy, kto wchodzi w skład nie tylko prezydium, ale Rady Dialogu Społecznego powinni składać takie oświadczenia. Jesteśmy trochę zdziwieni, że niektórzy członkowie RDS chcą czekać na opinie na temat ustawy. Jeśli z ustawy wynika, że członkowie rad nadzorczych, kandydaci na dyrektorów szkół, członkowie Rady Ochrony Pracy składają takie oświadczenie to tym bardziej taka platforma dialogu społecznego jak RDS, która niedługo powinna być osobną instytucją, powinna takie oświadczenie składać – mówił szef "S" w czasie konferencji prasowej.

Rada Dialogu Społecznego została powołana w lipcu 2015 roku. Członków Rady powołuje i odwołuje prezydent na wniosek uprawnionych podmiotów. Obecnie trwa spór interpretacyjny co do tego, czy ustawa nakłada na członków RDS składanie oświadczeń lustracyjnych.

W związku ze sporem, przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego zwróciła się do Andrzeja Dery z Kancelarii Prezydenta z wnioskiem o przedstawienie stanowiska KPRP w kwestii obowiązku składania oświadczeń lustracyjnych przez członków RDS. "Członkowie Prezydium Rady są zgodni, iż ze względu na szczególną rolę Rady i jej znaczenie w przestrzeni publicznej członkowie Rady powinni składać oświadczenia lustracyjne" – czytamy w piśmie.

Źródło: DoRzeczy.pl
 8
Czytaj także