KrajVIII Kongres CFO Spółek Giełdowych SEG w Jachrance

VIII Kongres CFO Spółek Giełdowych SEG w Jachrance

Materiał partnera
VIII Kongres Spółek Giełdowych
VIII Kongres Spółek Giełdowych
Dodano
23-24 października br. w Centrum Kongresowym Hotelu Warszawianka w Jachrance odbędzie się VIII Kongres CFO Spółek Giełdowych SEG. Podczas spotkania dyrektorów finansowych będzie mowa m.in. o strategii finansowania rozwoju spółki giełdowej, nowych wyzwaniach i ryzykach spółek giełdowych, zmianach regulacyjnych w obszarze fiskalnym oraz cyfrowej transformacji.

Pierwszy dzień wypełnią cztery bloki dyskusyjne.

1.Podczas pierwszego panelu będzie mowa o finansowaniu rozwoju spółki giełdowej. Zostanie omówiona strategia rozwoju rynku kapitałowego, sustainability jako warunek przetrwania oraz niezbędne działania po stronie emitentów.

2.Druga dyskusja panelowa będzie dotyczyć nowych wyzwań i ryzyk spółek giełdowych, dotykając takich zagadnień jak: nowe regulacje dotyczące wynagrodzeń władz spółek, finansowanie dłużne - nowe wyzwania, nowe ryzyka makroekonomiczne, a także możliwości transferu ryzyka.

3.Następnie odbędzie się sesja pt. „Zmiany regulacyjne i praktyczne w obszarze fiskalnym” dotycząca takich obszarów jak: nowe wymogi, planowane zmiany podatkowe, doświadczenia ze współpracy z aparatem fiskalnym.

4.W ramach czwartego bloku zaproszeni eksperci poruszą tematykę cyfryzacji, dyskutując o zmianach w otoczeniu spółek, znaczeniu analizy danych dla rozwoju biznesu oraz roli technologii w służbie spółki giełdowej.

Na zakończenie części merytorycznej odbędzie się pierwsza w Polsce symulacja konwersji raportu rocznego Zwykłej Spółki SA do formatu iXBRL. Dzień uwieńczy kameralne spotkanie z Gościem Specjalnym Kongresu oraz Wieczorna Gala.

Program drugiego dnia Kongresu to praktyczne warsztaty dotyczące m.in. zagadnień takich jak:

·Demokratyzacja bankowości transakcyjnej

·Uszczelnianie systemu podatkowego a pozycja podatnika

·Czy Twoje dane mówią Ci prawdę? Zarządzanie danymi podstawowymi jako przeskok w cyfryzacji przedsiębiorstwa

·Identyfikacja łańcucha dostaw na potrzeby biznesowe i regulacyjne

·Działanie RODO a sankcje finansowe – regulacje i rzeczywistość

·Kluczowe zmiany podatkowe (np. MDR, podatek u źródła, uproszczone APA, IP Box itp.) - najważniejsze doświadczenia oraz wnioski na przyszłość

Dwudniowe spotkanie zamknie dyskusjapanelowa pt.: „Nowe wymogi wobec spółek i ich władz”, podczas której zaproszeni ekspercirozmawiać będąna temat najważniejszych zmian, wdrażaniuPPK w spółce giełdowejoraz zarządzaniuryzykiem regulacyjnym.

Organizatorem Kongresu jest Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych.

Szczegółowe informacje na temat VIII Kongresie CFO Spółek Giełdowych SEG dostępne są na stronie internetowej SEG.ORG.PL

/ Źródło: materiał Partnera

Czytaj także

 0

Czytaj także