KrajKolejna awaria w Warszawie. Zaskakujące słowa Trzaskowskiego na konferencji

Kolejna awaria w Warszawie. Zaskakujące słowa Trzaskowskiego na konferencji

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski
Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski / Źródło: PAP / Radek Pietruszka
Dodano 187
Dzisiaj rano doszło do poważnej awarii ciepłowniczej wWarszawie. Para wodna sparaliżowała ruch na Mokotowie, ranne zostały dwie osoby.

W środę rano przy ulicy Powsińskiej (na skrzyżowaniu Idzikowskiego i Gołkowskiej) na Mokotowie doszło do awarii ciepłowniczej. Jak podaje TVP Info zgłoszenie o awarii wpłynęło do straży pożarnej ok. godz. 9.45. Część skrzyżowania została zablokowana, a kierowcy stanęli w korku.

W związku z sytuacją prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zwołał sztab kryzysowy.

„Moim zadaniem jest zarządzanie miastem”

Podczas konferencji prasowej prezydent stolicy poinformował, że trwają prace nad naprawieniem awarii. Więcej informacji popołudniu poda firma Veolia Energia Warszawa, odpowiedzialna za naprawę awarii.

Prezydent Trzaskowski poinformował także, że w wyniku awarii ranne zostały dwie osoby. Jeden z poszkodowanych to pracownik elektrociepłowni gdzie miało dojść do wycieku gorącej wody. Obie poszkodowane osoby trafiły do szpitala.

Polityk zapytany o powód awarii w Warszawie, która jak zwracają uwagę internauci, jest już kolejną taką sytuacją w ostatnich miesiącach, zdenerwował się i stwierdził, że nie będzie odpowiadał na komentarze zamieszczone w internecie.

– Nie komentuje komentarzy internetowych, tylko rozmawiam z państwem. Informuję na temat tego co się naprawdę dzieje – mówił Trzaskowski. – Moim zadaniem jest zarządzanie miastem, a nie komentowanie tego, co dzieje się na Twitterze – dodał polityk.

Czytaj także:
Wielka awaria w Warszawie. Reaguje Rafał Trzaskowski
Czytaj także:
"Przytłacza mnie ta seria sukcesów prezydenta Trzaskowskiego". Internauci żartują z prezydenta Warszawy

Czytaj także

 187
 • klioes vel pislamista IP
  Czas na czaskanie

  Czas czaskać brawa! Sprawa ciekawa:
  Cud! Krakowianin jest... Warszawiakiem.
  Nie będzie czaskać się, ani głaskać:
  „Europejczykiem jest...” Nie Polakiem!

  Już po elekcji, więc czas dyskrecji
  Minął... Małżonka też się nie czaska:
  „Nie pójdziesz synu, bo egzaminu
  Nie zdaje Kościół...” Opadła maska!

  Co na to Unia? Pierwsza komunia
  Dziecku podoba się, jak... sukienka,
  Gdyby Czaskoski-syn wdziać chciał... Wnioski:
  Bodnar alarmuj! Toż dziecka męka!

  Ratuj Rzeczniku, czy dziecka krzyku
  Nie słyszysz? Dziecko chciało komunii!
  Prawa Ci znane właśnie zczaskane
  Zostały... Prawa złamane Unii!!!

  Dziecko za innych karane! Winnych
  Znasz chyba dobrze, panie Rzeczniku...
  KOŚCIOŁA WINA!!! „Nie wypomina
  Naruszeń prawa w Polsce bezliku”!

  Czaskoska-żona jest obrażona
  Na Kościół. Przedtem się obraziła,
  Że... „zbyt się wtrąca”... Zmiana znacząca!
  Czaśnij więc skargę: niech Mu mogiła!!!
  Dodaj odpowiedź 2 0
    Odpowiedzi: 0
  • Bamper IP
   A Kaczor rączki zaciera to wszystko wina Tuska.
   Dodaj odpowiedź 0 6
     Odpowiedzi: 0
   • Ciekawy IP
    A jak tam wilanowska lemingoza? Cieplutko?
    Dodaj odpowiedź 8 0
      Odpowiedzi: 0
    • bez awarii IP
     § 26. 1. Przedsi´biorstwo ciep∏ownicze lub dystrybutor ciep∏a wykonuje, nie rzadziej ni˝ co trzy lata,
     okresowe analizy pracy sieci ciep∏owniczych, dla których wielkoÊç zamówionej mocy cieplnej przekracza
     5 MW; analizy te powinny obejmowaç:
     1) ocen´ stanu technicznego;
     2) okreÊlenie:
     a) rodzaju i przyczyn awarii i zak∏óceƒ w dostarczaniu i poborze ciep∏a, jakie wystàpi∏y w êród∏ach ciep∏a, sieciach ciep∏owniczych, przy∏àczach i w´z∏ach cieplnych,
     b) nat´˝enia przep∏ywu noÊnika ciep∏a, spadku ciÊnienia i stopnia wykorzystania zdolnoÊci przesy∏owych poszczególnych odcinków sieci ciep∏owniczych;
     Dziennik Ustaw Nr 167 — 11700 — Poz. 1751
     3) ocen´:
     a) ubytków noÊnika ciep∏a,
     b) strat ciep∏a i mocy cieplnej podczas przesy∏ania,
     c) jakoÊci pracy w´z∏ów cieplnych, przy∏àczonych
     do sieci ciep∏owniczej,
     d) dotrzymywania warunków dostarczania i odbioru ciep∏a w zakresie:
     — jakoÊci regulacji hydraulicznej,
     — zgodnoÊci rzeczywistych temperatur noÊnika ciep∏a z tabelà regulacyjnà,
     — przekroczenia zamówionej mocy cieplnej
     i obliczeniowego nat´˝enia przep∏ywu noÊnika ciep∏a;
     4) porównanie planowanych i rzeczywistych kosztów dostarczania ciep∏a do odbiorców oraz okreÊlenie przyczyn powsta∏ych ró˝nic z ich porównania;
     5) koƒcowà ocen´ prawid∏owoÊci eksploatacji i sterowania pracà sieci ciep∏owniczej wraz z wnioskami i zaleceniami do aktualizacji programu i instrukcji.
     2. Osoba kierujàca przedsi´biorstwem ciep∏owniczym lub dystrybutorem ciep∏a ustala cz´stotliwoÊç
     wykonywania analiz pracy sieci ciep∏owniczych oraz
     zakres tych analiz.
     Rozdzia∏ 6
     Standardy jakoÊciowe obs∏ugi odbiorców
     § 27. Standardy jakoÊciowe obs∏ugi odbiorców
     Dodaj odpowiedź 0 0
       Odpowiedzi: 0
     • Peper IP
      Rafał "Szambo" Czszaszkowski da radę...
      Dodaj odpowiedź 9 0
        Odpowiedzi: 0

      Czytaj także