KrajPiS za szczególnymi rozwiązaniami dot. odpowiedzialności za działania w czasie epidemii

PiS za szczególnymi rozwiązaniami dot. odpowiedzialności za działania w czasie epidemii

Zdjęcie ilustracyjne
Zdjęcie ilustracyjne / Źródło: PAP / Andrzej Grygiel
Dodano 48
Nie popełnia przestępstwa, kto w celu przeciwdziałania COVID-19 narusza obowiązki służbowe lub obowiązujące przepisy, jeżeli działa w interesie społecznym, a bez tego naruszenia podjęte działanie nie byłoby możliwe lub byłoby utrudnione – brzmi przepis zaproponowany w projekcie posłów PiS.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ma już numer druku.

"Nie popełnia przestępstwa, kto w celu przeciwdziałania COVID-19 narusza obowiązki służbowe lub obowiązujące przepisy, jeżeli działa w interesie społecznym i bez naruszenia tych obowiązków lub przepisów podjęte działanie nie byłoby możliwe lub byłoby istotnie utrudnione” - głosi proponowane brzmienie artykułu.

W uzasadnieniu projektu wskazano, że zapobieganie i zwalczanie choroby zakaźnej, jaką jest COVID-19, wymaga szczególnych rozwiązań. Standardowe działania podejmowane przez osoby wykonujące czynności mające na celu przeciwdziałanie COVID-19 pozostają bowiem – jak oceniono - niewystarczającym środkiem do skutecznego przeciwdziałania tej chorobie.

Autorzy regulacji podnoszą, że wiedza o COVID-19 jakkolwiek coraz większa, wciąż jest niedostateczna, aby móc przewidzieć każdy aspekt walki o zdrowie i życie zakażonych.

"W stanie epidemicznym powodowanym COVID-19 niejednokrotnie niezbędne staje się zatem inicjowanie nagle działań ponadstandardowych, trudnych do pogodzenia z obowiązkami służbowymi i obowiązującym stanem prawnym, a jednocześnie niezbędnych do osiągnięcia zakładanego celu" – wskazano w uzasadnieniu.

Celem ustawy – jak wyjaśniono - jest wprowadzenie rozwiązania, które pozwoli wyłączyć bezprawność, a w konsekwencji przestępność, czynu polegającego na naruszeniu obowiązków służbowych lub innych przepisów przez osobę działającą na rzecz zapobiegania oraz zwalczania choroby zakaźnej COVID-19.

Konstrukcja proponowanego kontratypu – jak wskazano - nawiązuje do konstrukcji stanu wyższej konieczności. "Wymagane jest bowiem spełnienie zasady subsydiarności, tj. stwierdzenie, że osiągnięcie wskazanego celu w inny sposób nie było możliwe lub było istotnie zagrożone. W proponowanym rozwiązaniu uwzględniono również kryterium interesu społecznego" - podniesiono w uzasadnieniu.

Proponowany przepis – jak zauważono - znajdzie zastosowanie do czynów popełnionych także przed wejściem w życie tego przepisu.

W projekcie ustawy przewidziano także przedłużenie obowiązywania przepisu stanowiącego podstawę do polecenia pracownikowi wykonywania pracy zdalnej. „Rozwojowy charakter walki z pandemią COVID-19 oraz konieczność podejmowania dynamicznych działań mających na celu przeciwdziałanie skutkom pandemii, muszą mieć swoją podstawę prawną i legitymizować pierwszeństwo dążenia do ochrony życia ludzkiego nad niekiedy negatywne skutki podjętych działań” - wskazano w uzasadnieniu. Termin wejścia w życie ustawy określono na dzień następujący po dniu ogłoszenia.

/ Źródło: PAP

Czytaj także

 48
 • stary baca IP
  Ja p..... to koniec państwa prawnego. Dla niewiedzących przypominam państwo prawne to takie w którym obywatelowi wolno czynić wszystko co nie jest zabronione a funkcjonariuszowi wolno czynić tylko to na co dokładnie pozwala prawo. To podstawa wolności i bezpieczeństwa kazdego obywatela. Im większe zapędy despotyczne tym więcej w prawie niedookreślonych "ważnych interesów społecznych" "wyższych konieczności" "bezpieczeństw społecznych"
  Dodaj odpowiedź 15 1
    Odpowiedzi: 0
  • hmmmmmm IP
   Z tego by wynikało, że PiS i przystawki, czytaj rzond, działa z premedytacją i świadomie.
   Dodaj odpowiedź 8 0
     Odpowiedzi: 0
   • magdalena IP
    ale sobie rzad ustalil przepis
    no wiadomo
    Dodaj odpowiedź 9 0
      Odpowiedzi: 0
    • ciocia Micia IP
     Ze strony MEDONET -portal lekarski:
     Maseczek nie powinny nosić osoby zdrowe, ponieważ narażają się nie tylko na zarażenie koronawirusem, ale również innymi drobnoustrojami. Wynika to z faktu, iż maseczki ochronne mają o wiele większą powierzchnię, na której mogą zbierać się zarazki.
     Dodaj odpowiedź 7 0
       Odpowiedzi: 0
     • kwiatki IP
      pic krasc

      per , , , ć nie zalowac

      pis , ,a przed upadkiem mosi sobie pofolgowac
      Dodaj odpowiedź 12 0
        Odpowiedzi: 0

      Czytaj także