Tomaszów Mazowiecki odrzucił Kartę Rodziny. "Pieniądze w zamian za rezygnację z wartości"

Tomaszów Mazowiecki odrzucił Kartę Rodziny. "Pieniądze w zamian za rezygnację z wartości"

Dodano: 55
Uczestnicy Marszu dla Życia i Rodziny pod hasłem "Wspólnie brońmy rodziny"
Uczestnicy Marszu dla Życia i Rodziny pod hasłem "Wspólnie brońmy rodziny" / Źródło: PAP / Leszek Szymański
– W momencie w którym rząd podnosi konieczność zawetowania budżetu UE, ze względu na groźbę „grillowania” Polski poprzez tzw. mechanizm praworządności, bardzo podobne działania podejmowane są wobec polskiego samorządu. Trudno nie odnieść wrażenia, że wobec władz samorządowych stosowany jest w praktyce mechanizm szantażu i to w kwestiach które absolutnie powinny pozostawać poza obszarem zainteresowania partnerów zagranicznych – mówi portalowi DoRzeczy.pl koordynator projektu Samorządowej Karty Praw Rodzin Paweł Kwaśniak.

Rada Miasta Tomaszowa Mazowieckiego odrzuciła Kartę Praw Rodziny. Dlaczego?

Paweł Kwaśniak: Odrzucenie przez Radę Miasta Tomaszowa Mazowieckiego Samorządowej Karty Praw Rodzin, po zaledwie roku od jej przyjęcia, jest wydarzeniem smutnym i niepokojącym. Oto nominalnie prawicowa większość rządząca miastem, na czele której stoi były poseł Prawa i Sprawiedliwości, rezygnuje z obowiązywania dokumentu który przenosi na praktykę działań samorządowych zapisy polskiej Konstytucji mówiące o małżeństwie, rodzinie i wychowaniu młodego pokolenia.

Kto mógł mieć wpływ na tę decyzję?

Dzieje się zaś to najwyraźniej na skutek nacisków Norwegii, państwa spoza Unii Europejskiej, które korzysta ze wspólnego europejskiego rynku, za co m.in. naszemu krajowi przekazuje pieniądze. Prezydent Tomaszowa Mazowieckiego Marcin Witko podczas sesji Rady Miasta 26 listopada wskazywał, że pozostawienie w mocy SKPR może skutkować nieprzyznaniem miastu 40 mln zł. Dlatego też zdecydował się na wniesienie pod obrady projektu który zastępuje SKPR.

Co znajduje się w treści tego dokumentu?

Prezydencki dokument wspomina co prawda o rodzinie, lecz czyni to w sposób wywołujący poklask nie tylko radnych z Koalicji Obywatelskiej, lecz także aktywistów LGBT. Szczególny nacisk jest w dokumencie położony bowiem na takie zagadnienia jak równość czy walka z dyskryminacją. Sprawa niewątpliwie wymaga wyjaśniania. Oto bowiem w momencie w którym Rząd RP podnosi konieczność zawetowania budżetu UE, ze względu na groźbę „grillowania” Polski poprzez tzw. mechanizm praworządności, bardzo podobne działania podejmowane są wobec polskiego samorządu. Trudno nie odnieść wrażenia, że wobec władz samorządowych stosowany jest w praktyce mechanizm szantażu i to w kwestiach, które absolutnie powinny pozostawać poza obszarem zainteresowania partnerów zagranicznych.

Jak pan interpretuje stanowisko osób, które na co dzień deklarują się jako wierzące, a zagłosowały przeciw?

Głosowanie w Radzie Miasta pokazało, że nawet osoby, które przynajmniej werbalnie są przywiązane do takich wartości jak wolność, suwerenność, wiara, rodzina, patriotyzm, potrafią w momencie prawdy zagłosować przeciw wyznawanym wartościom lub wstrzymać się od głosu. Głosy w Radzie rozłożyły się niemal równo 10-11. Jednak dwa głosy wstrzymujące zaważyły na ostatecznym wyniku. Gdyby choć jeden z nich był głosem przeciwnym projektowi prezydenckiemu, Samorządowa Karta w Tomaszowie Mazowieckim zostałaby obroniona. Tym bardziej więc należą się podziękowania tym radnym, którzy jak inicjator przyjęcia SKPR w mieście, radny Jarosław Batorski, bardzo jednoznacznie opowiedzieli się za wartościami które ten dokument zawiera.

Jaki płynie z tego wniosek?

Wydarzenia z Tomaszowa pokazują, jak bardzo potrzeba solidarnych i jednoznacznych działań na rzecz praw rodzin, realizowanych na wszystkich poziomach życia społecznego. Należy mieć nadzieję, że kolejne samorządy w Polsce nie będą ulegały szantażowi – pieniądze w zamian za rezygnację z wartości. Wszystkich zaś odważnych polityków działających na szczeblu lokalnym wypada zachęcić do podejmowania inicjatyw mających na celu ochronę i afirmację małżeństwa i rodziny oraz obrony przed demoralizacją. Narzędziem służącym do tego celu jest niewątpliwie Samorządowa Karta Praw Rodzin. Wszelkie potrzebne informacje o tym projekcie można znaleźć na stronie Karta Rodziny.

Źródło: DoRzeczy.pl
 55
Czytaj także