KrajWielka mistyfikacja aparatczyka

Wielka mistyfikacja aparatczyka

Dodano
Z dr. Lechem Kowalskim, byłym pracownikiem Wojskowego Instytutu Historycznego, biografem Wojciecha Jaruzelskiego, autorem książki „Generał ze skazą” rozmawia Cezary Gmyz.

(...) Cezary Gmyz: Jakie jeszcze tajemnice skrywa ta rodzina?

Dr Lech Kowalski: Kto wie, czy biografia żony Jaruzelskiego, Barbary, z okresu wojny i tuż po niej nie jest ciekawsza i bardziej krwawa od życiorysu jej męża.

W moim posiadaniu jest relacja Adama (Arona) Heinsteina, z której wynika, że Barbara Jaruzelska jest córką podoficera Wehrmachtu. Żona Heinsteina utrzymywała, że w czasie okupacji Barbara Jaruzelska uczęszczała do zgermanizowanej wówczas szkoły Vetterów w mundurku Bund Deutscher Mädel, czyli żeńskiego odpowiednika Hitlerjugend. Heinstein do czasu antysemickich czystek był jednym z najbliższych przyjaciół Jaruzelskiego. Niestety, również dokumenty Jaruzelskiej zostały metodycznie wyczyszczone. Sprawa ta wymaga zatem jeszcze bardziej dogłębnej kwerendy. (...)

Okładka tygodnika Do Rzeczy: 23/2014
Cały artykuł dostępny jest w 23/2014 wydaniu tygodnika „Do Rzeczy”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:

Czytaj także

 0

Czytaj także