Kilkuset społeczników na konferencji środowisk młodzieżowych w KPRM

Kilkuset społeczników na konferencji środowisk młodzieżowych w KPRM

Dodano: 
Pełnomocnik Rządu do spraw Polityki Młodzieżowej, wiceprzewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego Piotr Mazurek
Pełnomocnik Rządu do spraw Polityki Młodzieżowej, wiceprzewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego Piotr Mazurek Źródło: PAP / Mateusz Marek
Z udziałem wiceprezesa Rady Ministrów prof. Piotra Glińskiego odbyła się dziś Ogólnopolska Konferencja Młodzieżowych Rad i Środowisk Młodzieżowych, zorganizowana przez sekretarza stanu w KPRM, pełnomocnika rządu ds. polityki młodzieżowej Piotra Mazurka oraz Radę Dialogu z Młodym Pokoleniem. W wydarzeniu udział wzięło kilkaset młodych osób z całej Polski.

Głównym celem Konferencji była integracja środowisk młodzieżowych oraz dyskusja na temat sposobów zwiększenia zaangażowania młodych ludzi w życie publiczne, szczególnie w kontekście działalności w młodzieżowych radach przy jednostkach samorządu terytorialnego. Podczas wydarzenia zastanawiano się również nad aktualnymi problemami młodego pokolenia i możliwymi rozwiązaniami.

Konferencję otworzyli Wicepremier Piotr Gliński oraz Minister Piotr Mazurek. Pierwszy z nich zaznaczył, że polska młodzież – jako przyszłość nie tylko naszego kraju, ale i całej Europy – powinna dążyć do tego, by „Stary Kontynent” był przyjaznym miejscem dla wszystkich. Zdaniem Wiceprezesa Rady Ministrów ważne jest również, aby zaangażowanie młodzieży w życie publiczne cechowała ideowość.

Pełnomocnik rządu ds. polityki młodzieżowej Piotr Mazurek podkreślił, że ubiegłoroczna nowelizacja ustawy o młodzieżowych radach, której był inicjatorem, znacząco ułatwiła proces powoływania tych organów na szczeblu samorządowym. – Dzięki ustawie wzmacniającej młodzieżowe rady przy jednostkach samorządu terytorialnego procedura tworzenia młodzieżowych rad została w znacznej mierze uproszczona. Bardzo cieszę się, że w kolejnych miastach, gminach i powiatach zakładane są młodzieżowe rady, a w większości województw funkcjonują już młodzieżowe sejmiki lub dobiegają końca prace nad ich utworzeniem – powiedział Mazurek.

W ramach wydarzenia odbyła się także uroczysta gala konkursu „Ambasador Młodego Pokolenia RP”, w trakcie której jego laureatom zostały wręczone statuetki oraz wyróżnienia za szczególne zaangażowanie w działalność na rzecz młodzieży. Wśród uhonorowanych osób, organizacji i instytucji znaleźli się członkowie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego w kategorii „Najaktywniejszy Młodzieżowy Sejmik Województwa” oraz wolontariusze Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów w kategorii „Wzór godny naśladowania pod względem etyczno-moralnym i intelektualnym”, a także Prezes FAKRO Ryszard Florek w kategorii „Mecenas młodego pokolenia”, Współprzewodniczący Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem Piotr Wasilewski w kategorii „Najaktywniejszy działacz młodzieżowy/wolontariusz – Lider Młodego Pokolenia”, Gmina Miasto Chełm w kategorii „Najbardziej przyjazny młodzieży samorząd lokalny w Polsce”, Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych w kategorii „Organizacja pozarządowa wspierająca działania młodych ludzi”, KGHM Polska Miedź S.A. w kategorii „Najprzyjaźniejsza firma wspierająca swoimi działaniami ludzi młodych”, X Liceum Ogólnokształcące im. I.J. Paderewskiego Akademickie w Katowicach w kategorii „Najaktywniejsza i działająca na rzecz młodego pokolenia szkoła” oraz Forum Organizacji Młodzieżowych „Wspólnie dla Przyszłości” w kategorii „Najciekawsze wydarzenie wspierające rozwój polityki młodzieżowej w Polsce”.

Źródło: inf. prasowa
 0
Czytaj także