KrajEmerytowi też przysługuje ulga podatkowa

Emerytowi też przysługuje ulga podatkowa

Materiał partnera
Union Investment TFI
Union Investment TFI
Dodano 1
Rozliczanie PIT to moment, w którym wiele osób przypomina sobie o możliwości skorzystania z odliczeń. Emeryci, którzy dostają formularz PIT-40A, nie muszą składać w urzędzie skarbowym dodatkowego zeznania podatkowego. Jest to rozwiązanie wygodne, ale przy okazji często zapominają o przysługujących im ulgach. Jeśli jednak chcą skorzystać z przysługujących im ulg podatkowych, powinni złożyć deklarację samodzielnie. Także przy odliczaniu wpłat na konto emerytalne IKZE.

Już kilkaset tysięcy osób w Polsce posiada IKZE, czyli indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego. Posiadaczami tych kont są osoby pracujące, ale także emeryci i renciści. W odróżnieniu od klasycznych produktów finansowych, IKZE gwarantują bowiem znaczne ulgi podatkowe.

Wpłaty na IKZE dokonane w danym roku można odliczyć od dochodu (także emerytury czy renty) przy okazji rozliczania deklaracji PIT, zyskując od 18 do 32%. Wpłacając na IKZE kwotę 5115,60 zł (ustawowy limit wpłat przewidziany na 2017 r.), w przyszłym roku można zyskać nawet do 1,6 tys. zł.

„Klienci na emeryturze często mylnie uważają, że nie mogą korzystać z ulg podatkowych wynikających z IKZE, tym bardziej, że sami nie rozliczają swoich podatków” – mówi Łukasz Tymoszuk z Union Investment TFI.

Emeryt, który odkłada pieniądze na IKZE powinien poczekać na formularz PIT-40A/11A. ZUS lub KRUS mają obowiązek go przesłać do końca lutego.

Następnie należy wypełnić odpowiedni formularz –ulgę z tytułu wpłat na IKZE rozlicza się w załączniku PIT/O. Należy w nim wypełnić pole numer 29: „Wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE)”. Wpisujemy tam łączną sumę naszych wpłat na IKZE w danym roku.


Towarzystwo działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1 95. Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez Towarzystwo. Szczegółowe informacje na temat IKE i IKZE w Union Investment TFI S.A. znajdują się w prospektach informacyjnych funduszy oraz w Regulaminach prowadzenia IKE lub IKZE.

Okładka tygodnika Do Rzeczy: 41/2017
Całość dostępna jest w 41/2017 wydaniu tygodnika „Do Rzeczy”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
/ jba
 1
  • ?????????? IP
    picuś glancuś, emeryt odkładający na emeryturę????????????????????????????????????
    Dodaj odpowiedź 3 0
      Odpowiedzi: 0

    Czytaj także