KrajO zdradzie i bohaterstwie. Porównanie postaw i czynów gen. Jaruzelskiego i płk. Kuklińskiego

O zdradzie i bohaterstwie. Porównanie postaw i czynów gen. Jaruzelskiego i płk. Kuklińskiego

Dodano 1

W 2014 roku polska opinia publiczna była świadkiem toczącej się dyskusji na temat dwóch postaci: Wojciecha Jaruzelskiego i Ryszarda Kuklińskiego. Śmierć, a następnie pogrzeb generała spowodowały wiele burzliwych dyskusji na temat jego życiorysu - jego przeciwnicy zarzucają mu często zdradę, gdyż ich zdaniem przez całą swoją wojskową i partyjną karierę służył on de facto interesowi Sowietów – mocarstwa, które na niemal pół wieku zniewoliło Polaków pętami komunizmu. Natomiast zwolennicy tezy tzw. „mniejszego zła” usprawiedliwiają decyzje gen. Jaruzelskiego koniecznością zapobiegnięcia „kontrrewolucji”, która mogłaby doprowadzić do interwencji sowieckiej, określając jego postanowienia mianem tragicznych, ale bohaterskich.

W lutym bieżącego roku miała miejsce również 10- rocznica śmierci płk. Kuklińskiego, czemu towarzyszyło ukazanie się filmu „Jack Strong” Władysława Pasikowskiego oraz wydanie książki „Atomowy szpieg” dr hab. Sławomira Cenckiewicza. Człowiek, który przez prawie dziesięć lat z
ogromnym ryzykiem przekazywał Amerykanom tajne dane dowództwa Układu Warszawskiego także wzbudza skrajne opinie w polskim społeczeństwie. Elity postkomunistyczne uważają go za zdrajcę, z drugiej zaś strony coraz więcej Polaków, zwłaszcza młodych, jest przekonanych że jego bohaterska postawa zatrzymała wojenne zapędy Imperium Zła. 

Połączył ich mundur oficera Ludowego Wojska Polskiego, diametralnie różne okazały się ich postawy, motywacje i wpływ na losy Polski.

Czy ich postawy można traktować „zero-jedynkowo”? Co wpłynęło na najważniejsze decyzje w ich życiu? Jakie wnioski wypływają z porównawczej analizy gen. Jaruzelskiego i płk. Kuklińskiego? Służbę komu nazywamy bohaterstwem lub zdradą? Czy można zdradzić państwo i być bohaterem dla narodu bądź zdradzić naród dla dobra państwa?

Do odpowiedzi na te pytania i dyskusji nad postawami obu oficerów LWP pragniemy zaprosić
następujących prelegentów:

dr hab. Sławomir Cenckiewicz
dr hab. Maciej Korkuć
dr Lech Kowalski

Organizatorzy: Studenci dla Rzeczypospolitej i Koło Naukowe "Phronesies" z UP JP II.

/ dtc

Czytaj także

 1
  • Bezpaństwowiec IP
    Te! Zbawcy polinu. Zapytajcie swoich izraelskich panów w Waszyngtonie ile amerykańskich głowic wycelowanych jest w Mazury - Królewiec i w Mińsk. Co wy myślicie, że to są jakieś grzybki w Hiroszimie czy Nagasaki co zmiotły całe miasta? To są ładunki tysiące razy silniejsze! Dosyć mam już tych "patriotycznych" ciot sprzedających Polskę za hamburgera z colą i jeszcze później za to gloryfikowanych.
    Dodaj odpowiedź 3 0
      Odpowiedzi: 0

    Czytaj także