Kraj„Niemcy i sowieci – represje wobec obywateli polskich w czasie II Wojny Światowej”

„Niemcy i sowieci – represje wobec obywateli polskich w czasie II Wojny Światowej”

Więźniowie z pierwszego transportu Polaków do KL Auschwitz na dworcu kolejowym w Tarnowie
Więźniowie z pierwszego transportu Polaków do KL Auschwitz na dworcu kolejowym w Tarnowie / Źródło: Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau
Dodano 10
Wystawa „Niemcy i sowieci – represje wobec obywateli polskich w czasie II Wojny Światowej” umożliwia zapoznanie się z represjami stosowanymi wobec ogółu obywateli przedwojennego Państwa Polskiego.

Ze wszystkich państw walczących i okupowanych podczas II wojny światowej Polska poniosła relatywnie największe straty i szkody demograficzne. Trudno o dokładny bilans demograficzny polskich strat w czasie wojny. Szacuje się, że życie straciło wówczas ok. 6 mln obywateli polskich (w tym 2,7–2,9 mln pochodzenia żydowskiego). Ok. 90% bezpośrednich strat wśród ludności polskiej było rezultatem terroru okupanta niemieckiego.

Pokazany jest przerażający, zadziwiająco zbieżny i konsekwentnie realizowany obraz terroru obu agresorów: Niemców i sowietów oraz współpraca Gestapo i NKWD w początkowym okresie II Wojny Światowej. Stosowany przez nich szeroki zakres represji objął takie działania jak: eksterminacja polskich elit przywódczych i inteligencji, Holocaust, zbrodnia Katyńska, obozy koncentracyjne, roboty przymusowe, wysiedlenia-wywózki, zwalczanie ruchu oporu, pacyfikacje, likwidacja struktur państwowych, a po ponownym wkroczeniu sowietów w 1944 r. na terytorium Polski, masowe eliminacje polskich patriotów.

Ogólna liczba mieszkańców Polski w 1946 r. w porównaniu z 1939 r. zmniejszyła się aż o 11,2 mln. Złożyły się na to straty ludnościowe wynikające z działań wojennych i terroru okupantów, wywózek i deportacji, a także normalnego ruchu naturalnego, migracji zagranicznych oraz ze zmian obywatelstwa mieszkańców związanych z przeobrażaniem powojennych granic państwowych. W wyniku decyzji wielkich mocarstw Polska straciła bowiem połowę swego terytorium na wschodzie, w tym Lwów i Wilno, a uzyskała ziemie poniemieckie po Odrę i Nysę Łużycką.

W wyniku II wojny zniszczeniu uległy najważniejsze ośrodki polityczne i kulturalne przedwojennej Polski, np. Warszawa w 75%, Poznań w 45%. Wielkie straty poniosła polska gospodarka. Zniszczonych zostało ponad 60% przedwojennych zakładów przemysłowych. Znacznie zmniejszył się potencjał produkcji rolnej, a lasy zdewastowano.

„Niemcy i sowieci – represje wobec obywateli polskich w czasie II Wojny Światowej”, to kolejna wystawa planszowa z zapoczątkowanego w 2016 roku cyklu „Wybrane zagadnienia z historii Polski”. Wystawy te dedykowane są w pierwszym rzędzie turystom odwiedzającym Kopalnię Soli i Zamek Żupny w Wieliczce. Cykl jest przygotowywany z myślą zarówno o polskim odbiorcy jak i, a może nawet przede wszystkim, o odbiorcy zagranicznym, który polskiej historii nie zna. Mniej więcej 50 % turystów to turyści krajowi, pozostała część to osoby z zagranicy. Z tego powodu teksty są w pięciu wersjach językowych: polskiej, angielskiej, niemieckiej, rosyjskiej oraz hiszpańskiej tak by jak najwięcej osób mogło się z nimi zapoznać. Tematyka dobierana jest w taki sposób by przybliżyć oglądającym pewne wybrane aspekty z naszej historii, które w naszym przekonaniu mają wpływ na polskie postrzeganie aktualnej rzeczywistości politycznej i relacje z sąsiadami, wynikające z doświadczeń z przeszłości. Wystawy pomagają zrozumieć dlaczego podejmujemy takie a nie inne decyzje i dlaczego niepodległość, niezawisłość, prawda historyczna ma dla nas tak duże znaczenie.

 10
 • Tak to jest IP
  Przypominam, że  hitlerowcami wokół nas byli też austriacy ukraińcy litwini i trochę białorusinów i słowaków itp. (czasem z polskim obywatelstwem przedwojennym). A sowieci to eufemizm na często żydokomunę - która musi też wiedzieć, że jest współwinna zbrodni ludobójstwa i zbrodni wojennych przez wiele dziesięcioleci na obywatelach polskich - za co należy się zadośćuczynienie od ich organizacji i państwa.
  Dodaj odpowiedź 3 0
    Odpowiedzi: 0
  • Jechwoparch IP
   Dobrze że Stalin nas uratował,bo jeszcze kilka lat tyrani prawackiej kukiełki kapitalistów Adolfa i by nas Polaków nie było.
   Dodaj odpowiedź 0 6
     Odpowiedzi: 2
   • Syn Żołnierza Wojska Polskiego IP
    Chciałem Tygodnikowi Lisieckiego podpowiedzieć, że Zachodnie Ziemie Odzyskane nie były cytat :
    "poniemieckie po Odrę i Nysę Łużycką" . Pierwotnie były to ziemie słowiańskie aż po Łabę. Jak opisuje Paweł Jasienica w "Polska Piastów" nad Odrą były już w VII i VIII w. ziemne wały obronne. Jeśli znajdziecie w zakamarkach pamięci drodzy Redaktorzy informacje historyczne, to później była bitwa Polan z Mieszkiem I na czele pod Cedynią przeciw 24 czerwca 972 Marchii Łużyckiej Hodona i  Zygfryda von Walbeck. W  1000 r. została erygowana Diecezja Wrocławska (obok biskupstwa w Krakowie i Kołobrzegu) – w metropolii gnieźnieńskiej (za sprawą niezależności wobec Niemiec i Chrztu Polski) . Biorąc pod uwagę zwierzchność w latach nad tym terenem (Polski, Czechów, Austrii , Prus, Niemiec) to Państwo Polskie rządziło tu najdłużej. Rację mieli więc nasi Dziadowie i Ojcowie z I i II Armii Wojska Polskiego umieszczając słupy graniczne nad Odrą i Nysą Łużycką, że Ziemie Zachodnie wróciły do Macierzy . Wieczna Cześć i Chwała Żołnierzom Wojska Polskiego
    Dodaj odpowiedź 10 1
      Odpowiedzi: 0
    • esbek IP
     A mnie to g.....o obchodzi to raz a dwa cały świat patrzy w przód tylko wielki i tępy narod Polakow patrzy w tył i wychodzi na tym coraz gorzej
     Dodaj odpowiedź 3 16
       Odpowiedzi: 3
     • smokwawelski3 IP
      Proponuję, by tę  wystawę potem przenieść do Brukseli. W budynkach Parlamentu Europejskiego jest sporo miejsca (Bruksela, Strasburg) . Czas, by przedstawiciele PE z innych krajów poznali prawdę o tych czasach, bo pamięć jest krótka i wybiorcza.
      Dodaj odpowiedź 23 2
        Odpowiedzi: 0

      Czytaj także