Kraj„Wiedza Tajemna”. Schetyna kontra Sobolewski

„Wiedza Tajemna”. Schetyna kontra Sobolewski

Grzegorz Schetyna
Grzegorz Schetyna / Źródło: PAP / Maciej Kulczyński
Dodano 13
– Sąd oddalił pozew Platformy przeciwko premierowi Morawieckiemu – poinformował dzisiaj po południu szef Komitetu Wykonawczego PiS Krzysztof Sobolewski. – Nie można jako normalne przyjąć faktu, że informację oficjalną o tej decyzji sędziego podaje osoba, która koordynuje, jest odpowiedzialna za kampanię wyborczą PiS-u – komentował Grzegorz Schetyna.

Wczoraj Platforma Obywatelska złożyła pozew w trybie wyborczym przeciw premierowi Mateuszowi Morawieckiemu – pozew dotyczył słów szefa rządu nt. braku inwestycji w drogi i mosty za rządów PO-PSL.Dzisiaj Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił pozew.

"Wiedza tajemna"

– Nie można jako normalne przyjąć faktu, że informację oficjalną o tej decyzji sędziego (ws. pozwu PO wobec premiera - red) podaje osoba, która koordynuje, jest odpowiedzialna za kampanię wyborczą PiS-u, jest działaczem PiS-u – komentował dzisiaj Grzegorz Schetyna. – To oznacza, że w prosty sposób partia polityczna, rządząca partia chce mieć i ma wpływ na decyzje sądu – dodał polityk PO.

– Pan przewodniczący Grzegorz Schetyna powinien wiedzieć, że jest ktoś taki jak pełnomocnik procesowy strony, który może pozyskać informacje o postanowieniu sądu i przekazać tę informację osobom zainteresowanym i tym przypadku tak się stało – odpowiedział politykowi na Twitterze Sobolewski, swój wpis podsumowując słowami „Wiedza Tajemna”.

Platforma odpowiada na decyzję sądu

Podczas konferencji prasowej w Katowicach, lider Platformy Obywatelskiej krytykował decyzję warszawskiego sądu i zapowiedział złożenie "wniosku o apelację". – Sprawa jest ważna i dotyczy tych wyborów, tej kampanii, tego co dla nas jest podstawowe i fundamentalne. Dotyczy praworządności, przyzwoitości i uczciwości – komentował decyzję sądu Grzegorz Schetyna. – Kilka godzin temu na niejawnym posiedzeniu sędzia, który został z sądu rejonowego wypożyczony przez sąd okręgowy stwierdził, że premier Morawiecki nie bierze udziału w kampanii wyborczej, samorządowej, nie zapraszając przedstawicieli stron, także naszej, Koalicji Obywatelskiej, którzy składaliśmy pozew w tej sprawie, w zamkniętym pomieszczeniu podjął tę decyzję, oddalając nasz wyborczy pozew – mówił dalej polityk PO.

Schetyna zadeklarował też podczas konferencji, że jego partia „będzie walczyć z kłamstwem”. – Będziemy walczyli o przyzwoitość, prawdę i zasady, dlatego składamy wniosek o apelację – poinformował polityk.

 13
 • PO to POgarda i POdłość IP
  Gszegosz z Hetyna to największa parchata kłamliwa ŚWINIA jaka kalą tę świętą polską ziemię, o którą w zaborach, 2WŚ, PRLu walczyli nasi przodkowie, dziadkowie i ojcowie.
  Dodaj odpowiedź 6 0
    Odpowiedzi: 0
  • PO to WIELKIE ORDYNARNE ZŁODZIEJSTWO IP
   CHCIELI KRAŚĆ , ALE PIS IM NIE POZWOLIŁ ! SKANDAL!
   youtube
   youtube
   youtube
   youtube
   youtube
   Dodaj odpowiedź 4 1
     Odpowiedzi: 0
   • PO to Partia oszustow IP
    Georg Shrek Schetyniuk to lwowski zulik, polityczne bydle niemieckiego chowu, bierze od lat pomoc z zachodu.
    Dodaj odpowiedź 6 2
      Odpowiedzi: 0
    • Głupi za życia, będzie głupi i po śmierci IP
     Szkoda czasu na jego kwiczenie
     Dodaj odpowiedź 13 1
       Odpowiedzi: 0
     • Romank IP
      Niedobrze,tuleja miał wakacje
      Dodaj odpowiedź 19 0
        Odpowiedzi: 0
      • [email protected] IP
       Schetyna to może co najwyżej skoczyć do żabki po sześciopak..
       Dodaj odpowiedź 40 1
         Odpowiedzi: 0
       • sialap IP
        a to jeszcze dla was trolle
        \
        Kodeks karny
        Art. 212. § 1. Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie mającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości,które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności,podlega grzywnie, karze ograniczenia albo pozbawienia wolności do roku.
        § 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 za pomocą środków masowego komunikowania,podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
        § 3. W razie skazania za przestępstwo określone w § 1 lub 2 sąd może orzec nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego, Polskiego Czerwonego Krzyża albo na inny cel społeczny wskazany przez pokrzywdzonego.
        § 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 odbywa się z oskarżenia prywatnego.
        Art. 213. § 1. Nie ma przestępstwa określonego w art. 212 § 1, jeżeli zarzut uczyniony niepublicznie jest prawdziwy.
        § 2. Nie popełnia przestępstwa określonego w art. 212 § 1 lub 2, kto publicznie podnosi lub rozgłasza prawdziwy zarzut służący obronie społecznie uzasadnionego interesu; jeżeli zarzut dotyczy życia prywatnego lub rodzinnego, dowód prawdy może być przeprowadzony tylko wtedy, gdy zarzut ma zapobiec niebezpieczeństwu dla życia lub zdrowia człowieka albo demoralizacji małoletniego.
        Art. 214. Brak przestępstwa wynikający z przyczyn określonych w art. 213 nie wyłącza odpowiedzialności sprawcy za zniewagę ze względu na formę podniesienia lub rozgłoszenia zarzutu.
        Art. 215. Na wniosek pokrzywdzonego sąd orzeka podanie wyroku skazującego do publicznej wiadomości.

        kiedyś rozliczone będą treści wypowiedzi polityków szkalujące sądy, trybunał konstytucyjny i inne o większym kalibrze!
        Dodaj odpowiedź 9 21
          Odpowiedzi: 0
        • najszybciej na siebie zwraca uwagę idiota. IP
         Faktycznie, tak to już jest, że najszybciej na siebie zwraca uwagę idiota.
         Dodaj odpowiedź 45 0
           Odpowiedzi: 0
         • sialap IP
          co za internetowe kłamliwe śmiecie propagandowe!!
          czytajcie gnidy!!!

          Art. 72. 1. Jeżeli rozpowszechniane, w tym również w prasie, w rozumieniu prawa prasowego, materiały wyborcze, a w szczególności plakaty, ulotki, hasła i wypowiedzi lub inne formy prowadzonej w okresie kampanii wyborczej agitacji zawierają informacje nieprawdziwe, kandydat na radnego lub pełnomocnik wyborczy zainteresowanego komitetu wyborczego ma prawo wnieść do sądu okręgowego wniosek o wydanie orzeczenia:
          1) zakazu rozpowszechniania takich informacji;
          2) przepadku materiałów wyborczych zawierających takie informacje;
          3) nakazania sprostowania takich informacji;
          4) nakazania publikacji odpowiedzi na stwierdzenia naruszające dobra osobiste;
          5) nakazania przeproszenia osoby, której dobra osobiste zostały naruszone;
          6) nakazania uczestnikowi postępowania wpłacenia kwoty do 10.000 złotych na rzecz instytucji charytatywnej.
          2. Sąd okręgowy rozpoznaje wniosek, o którym mowa w ust. 1, w ciągu 24 godzin w postępowaniu nieprocesowym. Sąd może rozpoznać sprawę w przypadku usprawiedliwionej nieobecności wnioskodawcy lub uczestnika postępowania, pod warunkiem że o terminie rozprawy zostali oni prawidłowo powiadomieni. Postanowienie kończące postępowanie w sprawie sąd niezwłocznie doręcza osobie zainteresowanej, o której mowa w ust. 1, właściwemu komisarzowi wyborczemu i obowiązanemu do wykonania postanowienia sądu.
          3. Na postanowienie sądu okręgowego, w terminie 24 godzin od jego wydania, służy zażalenie do sądu apelacyjnego. Sąd apelacyjny, w składzie trzech sędziów, rozpoznaje zażalenie w postępowaniu nieprocesowym, w trybie i terminie, o których mowa w ust. 2. Na postanowienie sądu apelacyjnego nie przysługuje środek zaskarżenia i podlega ono natychmiastowemu wykonaniu.

          Art. 73. 1. Publikacja sprostowania, odpowiedzi lub przeprosin następuje najpóźniej w ciągu 48 godzin, na koszt zobowiązanego. W orzeczeniu sąd wskazuje prasę, w rozumieniu prawa prasowego, w której ma nastąpić publikacja, oraz termin publikacji.
          2. (skreślony).
          3. W razie odmowy lub niezamieszczenia sprostowania, odpowiedzi lub przeprosin przez zobowiązanego w sposób określony w postanowieniu sądu, sąd na wniosek zainteresowanego zarządza opublikowanie sprostowania, odpowiedzi lub przeprosin w trybie egzekucyjnym na koszt zobowiązanego.
          4. W sprawach, o których mowa w ust. 1 i 3 i art. 72, przepisu art. 65 ust. 1 nie stosuje się.

          Art. 75. Wykonanie uprawnień wynikających z niniejszej ustawy nie ogranicza możliwości dochodzenia przez osoby pokrzywdzone lub poszkodowane uprawnień na podstawie przepisów innych ustaw, a w szczególności Kodeksu karnego, Kodeksu cywilnego i Prawa prasowego, wobec osób, których działanie lub zaniechania w toku kampanii wyborczej naruszyło cudze dobra osobiste lub majątkowe.

          ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
          Gdzie tutaj jest mowa o tym, że pozywa się kandydata? wręcz to kandydat pełnomocnik komitetu może pozywać osobę, która bluzga gównem czyli kłamstwem - w tym przypadku jest tą osobą premier.

          Sędzia wykazał się uległością dla władzy niczym ta prokurator co umorzyła postępowanie w sprawie pobicia i znieważenia kobiet - gdzie dowody w oczywisty sposób potwierdzały przestępstwo.
          Wstyd i hańba na cały świat za to robi z sadownictwem PiS. Kiedyś to badziewie nie warte stanu sędziowskiego i prokuratorskiego trzeba oczyścić wraz z ich mocodawcami.
          Dodaj odpowiedź 6 39
            Odpowiedzi: 1
          • Konserwa IP
           POlszewia jeszcze niedawno twierdziła, że z wyrokami sądów się nie dyskutuje . Ja zawsze twierdziłem, że z wyrokami sądów można, a czasem nawet trzeba dyskutować i dlatego mam do tego prawo, a oni powinni siedzieć cicho ponieważ chcącemu nie dzieje się krzywda !!!
           Dodaj odpowiedź 43 2
             Odpowiedzi: 0
           • Tylko pytam IP
            Partia Oszustów będzie walczyć z kłamstwem!? Ciekawe...
            Dodaj odpowiedź 60 2
              Odpowiedzi: 0

            Czytaj także