KrajJulia Przyłębska mocno odpowiada sędziom TK. "Zarzuty uważam za całkowicie bezpodstawne"

Julia Przyłębska mocno odpowiada sędziom TK. "Zarzuty uważam za całkowicie bezpodstawne"

Julia Przyłębska
Julia Przyłębska / Źródło: PAP / Bartłomiej Zborowski
Dodano 67
"Zwracam uwagę na Państwa bierną postawę, gdy Prezes TK Andrzej Rzepliński w 2016 r. wyznaczał i zmieniał składy orzekające w sposób sprzeczny z obowiązującymi wówczas przepisami, a Trybunał procedował, ignorując wiążące go przepisy (…) Państwa zarzuty uważam za całkowicie bezpodstawne” – pisze w liście prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska do części sędziów TK, którzy wcześniej zarzucili jej m. in., że nie stosuje się do przepisów ustawy o organizacji i trybie postępowania przed TK. DoRzeczy.pl jako pierwsze poznało treść odpowiedzi Julii Przyłębskiej.

Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego napisali w liście, który jako pierwszy opublikował Onet.pl, że już 6 kwietnia 2017 część z nich sygnalizowała fakt, że składy sędziowskie TK "kształtowane są w sposób arbitralny". Według sędziów, działania prezes TK w zakresie wyznaczania składów orzekania są niezgodne z ustawą o organizacji i trybie postępowania przed TK z 2016 r. "Uregulowanie w ustawie zasad wyznaczania sędziów do składów orzekających wskazuje, że nie jest to czynność o wyłącznie organizacyjnym znaczeniu. Stanowi ona jedną z gwarancji bezstronnego rozpoznawania sprawy przez TK" – podkreślili.

Sędziowie wskazali ponadto, że zgodnie z ustawą wyznaczanie składów orzekających powinno przebiegać "według kolejności alfabetycznej, uwzględniając przy tym rodzaje, liczbę i kolejność wpływu spraw do Trybunału". W piśmie wyliczają też konkretne przypadki, gdzie ich zdaniem Julia Przyłębska nie zastosowała się do przepisów ustawy. Jak wyjaśniają, o tym, że naruszona została zasada alfabetycznego przydziału spraw, świadczy rażąca dysproporcja jeśli chodzi o ilość rozpatrywanych spraw przez poszczególnych sędziów.

Pod listem do prezes TK Julii Przyłębskiej podpisali się: Leon Kieres, Piotr Pszczółkowski, Małgorzata Pyziak-Szafnicka, Stanisław Rymar, Piotr Tuleja, Sławomira Wronkowska-Jaśkowicz, Marek Zubik.

Odpowiedź Julii Przyłębskiej. "Zarzuty uważam za całkowicie bezpodstawne"

DoRzeczy.pl jako pierwsze poznało treść odpowiedzi Julii Przyłębskiej, którą przekazano sędziom. Poprosiliśmy o komentarz ws. listu rzecznika Trybunału Konstytucyjnego, Jakuba Kozłowskiego. – Pani Prezes Julia Przyłębska w dniu dzisiejszym przekazała odpowiedź sygnatariuszom listu. Była zaskoczona, że sędziowie, którzy się pod nim podpisali, nie czekali na odpowiedź Pani Prezes, tylko niezwłocznie opublikowali go w sieci – powiedział nam rzecznik TK.

Prezes Julia Przyłębska podkreśliła w liście, że wbrew twierdzeniom części sędziów, na wszystkie zarzuty odpowiedziała już kilkukrotnie. "Chciałabym zwrócić uwagę, że informacja o istotnych problemach z działalności i orzecznictwa TK obejmuje wyłącznie 2017 r., a formułowanie jakichkolwiek wniosków na podstawie danych z 2018 r., który się jeszcze nie zakończył, jest nieuprawnione. Wybiórcze przedstawienie statystyk, wyłącznie w odniesieniu do jednego rodzaju spraw (sygn. K), z całkowitym pominięciem pozostałych rodzajów spraw, bez odniesienia się do lat poprzednich, jest tendencyjne i wprowadzające odbiorców w błąd" – czytamy w liście.

Prezes TK odniosła się również do zarzutów ws. zwoływania Zgromadzeń Ogólnych. Jak podkreśliła, wszystkie ZO obradowały "w składzie przewidzianym w Konstytucji i ustawie, były zwoływane zgodnie z przepisami i dotyczyły ustawowych kompetencji tego organu". "Na zakończenie zwracam uwagę na Państwa bierną postawę, gdy Prezes TK Andrzej Rzepliński w 2016 r. wyznaczał i zmieniał składy orzekające w sposób sprzeczny z obowiązującymi wówczas przepisami, a Trybunał procedował, ignorując wiążące go przepisy(zob. np. sprawy o sygn. K 47/15, K 39/16, K 44/16). Nie przeszkadzało także Państwu legitymizowanie obrad Zgromadzenia Ogólnego 30 listopada i 8 grudnia 2016 r., zwołanych w niezgodnym z ustawą i Konstytucją składzie i terminie. W świetle powyższych okoliczności Państwa zarzuty uważam za całkowicie bezpodstawne" – napisała Julia Przyłębska.

Cała odpowiedź Prezes TK Julii Przyłębskiej znajduje się w załączniku:

/ Źródło: DoRzeczy.pl
/ kga
 67
 • rzeczywistość IP
  Nie lubię, gdy najwyższe organy państwa uważają, że jesteśmy głupcami.

  Głupcami tak głupimi, że nie rozumiemy, że "skład według kolejności alfabetycznej", to skład, w którym orzekają kolejno Sędziowie, których nazwisko zaczyna się na A, B, C, D, E....Z
  A nie Sędziowie A, B (no C, D orzekną niezgodnie z linią partii, to nie), E,F.
  Dodaj odpowiedź 7 1
    Odpowiedzi: 0
  • Wrnnn IP
   Tak samo mówię jak mnie łapią na przekraczaniu prędkości "zarzuty uważam za calkowicie bezpodstawne". Tylko że ja nie jestem pupilkiem ani narzędziem naczelnika...
   Dodaj odpowiedź 12 6
     Odpowiedzi: 0
   • Pol-AK-47 IP
    "Na zakończenie zwracam uwagę na Państwa bierną postawę, gdy Prezes TK Andrzej Rzepliński w 2016 r. wyznaczał i zmieniał składy orzekające w sposób sprzeczny z obowiązującymi wówczas przepisami, a Trybunał procedował, ignorując wiążące go przepisy"
    Tyle, że te przepisy były niekonstytucyjne co zostało potwierdzone przez Trybunał Sprawiedliwości UE a potem przez rząd PIS, który wycofał się z tych przepisów.
    Przyłębska znowu się zbłaźniła i kolejny raz udowodniła, że jest marnym magistrem prawa i do pięt nie dorasta profesorom z TK.
    Dodaj odpowiedź 26 10
      Odpowiedzi: 0
    • tymczasem IP
     Upolityczniona KRS dyskutuje o niezależnym sądownictwie. Wśród gości prawa ręka Marine Le Pen
     niejaki Nicolas Bay.
     KRS nie informowała o udziale polityka aż do dnia konferencji. Jego nazwisko nie figurowało na liście dyskutantów,
     Nie wiadomo o czym sobie dyskutowali na tym zamkniętym dla dziennikarzy niezależnych spotkaniu
     Kurtyna.
     Dodaj odpowiedź 13 7
       Odpowiedzi: 0
     • Konstytucja IP
      Tak to były prezes TK działał "w stanie siły wyższej" ... P.S. Ani Konstytucja RP ,ani Ustawa o TK nigdzie nic nie mówi o możliwości działania prezesa TK "w stanie siły wyższej" ,a jedynie o jego działaniu na podstawie ich konkretnych przepisów ...
      https://wiadomosci.wp.pl/rzeplinski-dzialalem-w-stanie-sily-wyzszej-zaradkiewicz-to-prezes-trybunalu-w-tej-sprawie-lamie-prawo-6056056986849921a
      Dodaj odpowiedź 13 4
        Odpowiedzi: 0
      • ciekawy IP
       a ta pani i jej 4 kolegów grudniowych , jest sędzią TK skoro żeby ją wybrać, trzeba było wpisać do uchwaly nieistniejącą ustawę, a pan prezydent odbierając od niej slubowanie musiał mieć tego świadomość bo to jego podpis widnieje pod nowelizacją napisana wyłacznie dla tego ekspresowego wyboru wszystkich sędziów grudniowych , który jak widać wbrew temu co sugeruje PIS był za malo ekspresowy a przez to jak mawia naczelny prezes non est?

       UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
       z dnia 2 grudnia 2015 r.
       w sprawie wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego

       Art. 1. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 194 ust. 1 Konstytucji
       Rzeczypospolitej oraz art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale
       Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 1064 i 1928), wybiera na stanowisko sędziego Trybunału
       Konstytucyjnego Julię Annę Przyłębską.
       Art. 2. Kadencja nowo wybranego sędziego Trybunału Konstytucyjnego rozpoczyna się
       z dniem 9 grudnia 2015 r.
       MARSZAŁEK SEJMU
       Marek Kuchciński

       Dz.U. 2015 poz. 1928
       Ustawa z dnia 19 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym

       Data ogloszenia: 2015-11-20
       Data wydania: 2015-11-19
       Data wejscia w zycie: 2015-12-05
       Data obowiazywania: 2015-12-05

       Organ wydajacy: SEJM Dziennik Ustaw Poz. 1928

       „Art. 137a. W przypadku sędziów Trybunału, których kadencja upływa w roku 2015, termin na złożenie wniosku, o którym mowa w art. 19 ust. 2, wynosi 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszego przepisu.”.

       Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
       Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda
       Dodaj odpowiedź 15 5
         Odpowiedzi: 0
       • UNIKAJ PISSU, JAK SYFILISU IP
        Zagadka słowotwórcza. Jak nazwać żonę ubeckiego agenta tw wolfganga? Może Mozartowa?
        Dodaj odpowiedź 27 7
          Odpowiedzi: 0
        • ross1 IP
         Jest nadal takie powiedzenie " że człowiek stale uczy się a ci którzy wiedzą wszystko to najzwyklejsi głupcy" - dodam idioci.. Takich spod trzepaka nie brakuje a są przydatni dla tych złodziei,oszustów, klamców , wiadomo z jakiego sortu !!!
         Dodaj odpowiedź 7 2
           Odpowiedzi: 0
         • To je ino polský cirkus, pane Havranek! IP
          Facetka, której zabroniono orzekać w jakimś powiatowym sądzie, bo była na to merytorycznie za słaba i duchowo za głupia, dziś zarzuty najlepszych fachowców "uważa za całkowicie bezpodstawne".
          Pewnie teraz ten przez PiS wyciągnięty z komórki na miotły debil jeszcze wypowie się na temat geometrii nieeuklidesowej oraz prosto objaśni nam teorię strun.

          Wypis z Wikipedii:
          W 2001 złożyła wniosek o powołanie na sędziego Sądu Okręgowego w Poznaniu. Jej kandydatura została negatywnie zaopiniowana przez Kolegium Sędziów Sądu Okręgowego z uwagi na liczne błędy przy wydawaniu orzeczeń[13], ponadprzeciętną liczbę uchylanych wyroków oraz wysoką absencję w pracy, stwierdzając tym samym, że jej powrót do orzekania byłby niekorzystny dla wymiaru sprawiedliwości[17]. Do przyczyn licznych uchyleń wyroków wydanych przez Przyłębską należało m.in.: nieprzeprowadzanie jakiegokolwiek postępowania dowodowego przed wydaniem wyroku, obraza prawa materialnego, pomijanie w orzeczeniach podstawowych faktów sprawy, naruszanie granic swobodnej oceny dowodów oraz dokonywanie ustaleń sprzecznych z aktami spraw. Dwukrotnie sąd wyższej instancji nakazał wpisanie uwag do akt personalnych Przyłębskiej w związku z „rażącym naruszeniem prawa przez wydanie wyroku po rozprawie, o której strony nie zostały zawiadomione oraz rozstrzygnięciem o roszczeniu prawomocnie osądzonym”, a także w związku z „rażącym naruszeniem prawa przez sporządzenie wyroku nie zawierającego ustaleń faktycznych, analizy zgromadzonych dowodów ani wyjaśnienia podstawy prawnej”. Za jej powrotem nie oddano żadnego głosu, przeciwko przywróceniu Przyłębskiej na stanowisko sędziego opowiedziało się 7 z 10 uprawnionych do głosowania, zaś 3 sędziów wstrzymało się od głosu.

          No to teraz żryjcie, pelikany!
          Dodaj odpowiedź 35 11
            Odpowiedzi: 0
          • mirmir IP
           Książkowy przykład jak szmata może się zeszmacić. Pytanie z jakich pobudek to robi, kasa czy miłość do PiS?
           Dodaj odpowiedź 22 13
             Odpowiedzi: 0
           • Lucio IP
            To jest żona byłego współpracownika SB towarzysza Wolfganga obecnego ambasadora w Berlinie. Wszystko zostaje w rodzinie
            Dodaj odpowiedź 26 9
              Odpowiedzi: 0
            • Leon. IP
             NARESZCIE! Brawo pani prezes, pogonić folgzdojczy.
             Dodaj odpowiedź 8 28
               Odpowiedzi: 1
             • bonzo27 IP
              Nigdy nie była i nie jest żadnym prezesem. Jej to nawet w sądach rejonowych nie chcieli dlatego mierna ale wierna, takich to ma właśnie ludzi do rządzenia pisigród, na każdym stanowisku takie rodzynki są. Jaki elektorat taka władza.
              Dodaj odpowiedź 25 9
                Odpowiedzi: 0
              • ZeneX IP
               mgr Przyłębskiej nie chciano zatrudnić nawet w sądzie bo jest po prostu i po ludzku kiepskim sędziom. Została wybrana na prezesa niezgodnie z prawem i dopuszcza dublerów/dublerów i agenta/dublera do orzekania.....
               Dodaj odpowiedź 23 10
                 Odpowiedzi: 0
               • Brektus IP
                Ciekawe kiedy TK zajmie się problemem całkowitego zakazu aborcji który dziwnym trafem "utknął" i jakoś nie może ruszyć. W ten sposób PiS daje ciche przyzwolenie na aborcję, która nadal jest na życzenie.
                Dodaj odpowiedź 2 17
                  Odpowiedzi: 0

                Czytaj także