KrajDo TSUE wpłynęły uwagi ws. ustawy o Sądzie Najwyższym. Nie tylko Polski

Do TSUE wpłynęły uwagi ws. ustawy o Sądzie Najwyższym. Nie tylko Polski

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej / Źródło: PAP / JULIEN WARNAND
Dodano
Do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wpłynęły uwagi pięciu państw i instytucji europejskich, Polski oraz Prokuratury Krajowej w związku z pytaniami prejudycjalnymi dot. ustawy o Sądzie Najwyższym – poinformował Sąd Najwyższy.

Chodzi o uwagi ws. pytań prejudycjalnych wystosowanych przez Sąd Najwyższy do TSUE 2 sierpnia 2018 r. Wówczas SN sformułował pięć pytań prejudycjalnych dot. zasady niezależności sądów i niezawisłości sędziów jako zasad prawa unijnego oraz unijnego zakazu dyskryminacji ze względu na wiek.

Polska w swoich uwagach wniosła o uznanie, że wniosek prejudycjalny SN jest niedopuszczalny. Pogląd o braku podstaw prawnych i faktycznych do udzielenia odpowiedzi na pytania wyraził także przedstawiciel polskiej prokuratury.

Do TSUE uwagi w tej sprawie wpłynęły także ze strony Belgii, Łotwy, Holandii, Danii, Komisji Europejskiej oraz urzędu nadzoru EFTA. Wszystkie te podmioty wniosły o udzielenie odpowiedzi na pytania prejudycjalne Sądu najwyższego.

W uwagach państw i instytucji europejskich podkreślono również, że regulacje ustawy o SN stanowią dyskryminację ze względu na wiek i naruszają zasadę państwa prawnego oraz standard niezawisłości.

Sprawa podlega rozpoznaniu w Trybunale luksemburskim w trybie przyspieszonym. Według posiadanych informacji, termin rozprawy wyznaczony został na dzień 12 lutego 2019.

/ Źródło: sn.pl

Czytaj także

Od północy z 10 na 11 lipca trwa cisza wyborcza [Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15)], która potrwa do końca głosowania w niedzielę 12 lipca. Zakaz obowiązuje także w internecie, w związku z czym, w trakcie ciszy wyborczej w portalu DoRzeczy.pl wyłączona zostanie możliwość dodawania komentarzy.

Czytaj także