KrajSenat przyjął budżet na 2019 rok

Senat przyjął budżet na 2019 rok

Senat RP
Senat RP / Źródło: Twitter / Senat RP
Dodano 1
Senat większością 61 głosów opowiedział się za uchwałą ws. przyjęcia ustawy budżetowej na 2019 rok.

Projekt trafi teraz do prezydenta. Prezydent ma siedem dni na podpisanie budżetu.

Za przyjęciem ustawy bez poprawek głosowało 61, przeciw opowiedziało się 26 senatorów, nikt nie wstrzymał się od głosu.

W ustawie założono, że w 2019 roku dochody budżetu państwa wyniosą 387,6 mld zł. Wydatki zaplanowano w kwocie 416,1 mld zł. Deficyt budżetu państwa będzie nie większy niż 28,5 mld zł. Deficyt sektora finansów publicznych (liczony według metodologii UE) ma wynieść 1,7 proc. PKB. PKB w ujęciu realnym wzrośnie o 3,8 proc., średnioroczna inflacja wyniesie 2,3 proc., przeciętny roczny fundusz wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz emerytur i rent wzrośnie nominalnie o 6 proc., a konsumpcja prywatna będzie wyższa o 5,9 proc.

Czytaj także:
Cymański: Budżet socjalny. Lewicowy. Prawdziwie europejski
Czytaj także:
Senator PO: Wadą budżetu jest brak wsparcia dla Ukraińców

/ Źródło: Twitter / Senat
/ zdą

Czytaj także

 1

Czytaj także