Romanowowie. Jak dużo wiesz o ostatniej rosyjskiej dynastii?

Romanowowie rządzili Rosją przez trzysta lat. Ich panowanie jest naznaczone podbojami i rozszerzaniem rosyjskich wpływów.
Twój wynik:

1 / 14 Jak nazywa się miasto wybudowane z rozkazu Piotra Wielkiego?

Jak nazywa się miasto wybudowane z rozkazu Piotra Wielkiego?
Źródło: Wikimedia Commons
Nowogród
Petersburg
Wołgograd

2 / 14 Który z rosyjskich carów odbył podróż po Europie zwaną "wielkim poselstwem"?

Który z rosyjskich carów odbył podróż po Europie zwaną "wielkim poselstwem"?
Źródło: Wikimedia Commons
Piotr II Aleksiejewicz
Piotr III Fiodorowicz
Piotr I Wielki

3 / 14 W którym roku Piotr Wielki zmienił nazwę Carstwa Rosyjskiego na Imperium Rosyjskie?

W którym roku Piotr Wielki zmienił nazwę Carstwa Rosyjskiego na Imperium Rosyjskie?
Źródło: Wikimedia Commons
1691
1712
1723

4 / 14 Zachodni intelektualiści od dawna słynęli z sentymentów względem Rosji. Którego rosyjskiego władcę nazywali "Semiramidą północy"?

Zachodni intelektualiści od dawna słynęli z sentymentów względem Rosji. Którego rosyjskiego władcę nazywali "Semiramidą północy"?
Źródło: Wikimedia Commons
Katarzynę II
Elżbietę Piotrownę
Zofię Aleksiejewnę

5 / 14 Gdzie urodziła się Katarzyna Wielka?

Gdzie urodziła się Katarzyna Wielka?
Źródło: Wikimedia Commons
W Moskwie
W Szczecinie
W Dreźnie

6 / 14 Który ze znanych zachodnich myślicieli szczególnie wychwalał Katarzynę Wielką?

Który ze znanych zachodnich myślicieli szczególnie wychwalał Katarzynę Wielką?
Źródło: Wikimedia Commons
Immanuel Kant
Georg W.F. Hegel
Voltaire

7 / 14 Życie na carskim dworze nie było najbardziej bezpieczne. Który z poniżej wymienionych carów umarł śmiercią naturalną?

Życie na carskim dworze nie było najbardziej bezpieczne. Który z poniżej wymienionych carów umarł śmiercią naturalną?
Źródło: Wikimedia Commons
Paweł I
Piotr III
Aleksander I
Paweł I i Piotr III zostali zamordowani w wyniku spisków. Paweł prawdopodobnie za wiedzą swego syna, Aleksandra I, a Piotr w wyniku intryg swej żony, Katarzyny Wielkiej.

8 / 14 Jaki zakaz wprowadziła caryca Elżbieta Piotrowna w roku 1751?

Jaki zakaz wprowadziła caryca Elżbieta Piotrowna w roku 1751?
Źródło: Wikimedia Commons
Picia alkoholu w dni świąteczne
Wyjazdu na studia do Europy Zachodniej
Trzymania niedźwiedzi w domach

9 / 14 Jedną z największych zbrodni w dziejach Rosji było ludobójstwo dokonane na Czerkiesach. Jakie tereny zamieszkuje ta ludność?

Jedną z największych zbrodni w dziejach Rosji było ludobójstwo dokonane na Czerkiesach. Jakie tereny zamieszkuje ta ludność?
Źródło: Wikipedia
Kaukaz
Syberię
Kazachstan

10 / 14 Rozbiory którego państwa postulowała Rosja w połowie XIX wieku?

Rozbiory którego państwa postulowała Rosja w połowie XIX wieku?
Źródło: Wikimedia Commons
Chin
Indii
Turcji

11 / 14 Jak zginął car Aleksander II?

Jak zginął car Aleksander II?
Źródło: Wikimedia Commons
Został otruty
W wyniku zamachu
Na polu bitwy
13 marca 1881 roku car Aleksander II Romanow zginął w zamachu bombowym. Zamachowcem był Polak, Ignacy Hryniewiecki, działacz organizacji Narodnaja Wola, który rzucając bombę pod powóz, którym jechał car, sam także zginął.

12 / 14 Jak zakończyła się wojna z Japonią, którą Rosja zaczęła w 1904 roku?

Jak zakończyła się wojna z Japonią, którą Rosja zaczęła w 1904 roku?
Źródło: Wikimedia Commons
Rozstrzygnięcie nie nastąpiło
Rosja przegrała - musiała uznać wpływy Japonii w Korei
Rosja wygrała - zyskała tereny w północnych Chinach

13 / 14 Kto przejął władzę w Rosji po obaleniu Romanowów?

Kto przejął władzę w Rosji po obaleniu Romanowów?
Źródło: Wikimedia Commons
Gieorgij Lwow
Aleksandr Kiereński
Włodzimierz Lenin

14 / 14 Jak nazywał się ostatni car Rosji (panował niespełna jeden dzień)?

Jak nazywał się ostatni car Rosji (panował niespełna jeden dzień)?
Źródło: Wikimedia Commons
Michał II
Aleksy
Mikołaj II

Zobacz inne quizy