QUIZ: Z dziejów zbrodni w Polsce średniowiecznej

Dzieje średniowiecznej Polski obfitują w sporo wydarzeń rodem z kroniki kryminalnej. Który polski władca został zamordowany, a który dopuścił się zbrodni?
Twój wynik:

1 / 10 Który polski książę został zabity w czasie zjazdu w Gąsawie?

Który polski książę został zabity w czasie zjazdu w Gąsawie?
Źródło: Wikimedia Commons
Leszek Czarny
Leszek Biały
Władysław Laskonogi

2 / 10 Jak nazywał się święty, misjonarz zabity przez Jaćwingów?

Jak nazywał się święty, misjonarz zabity przez Jaćwingów?
Źródło: franciszkanska3.pl
Thietmar
Wojciech
Brunon z Kwerfurtu

3 / 10 Konrad Mazowiecki "wsławił się" nie tylko sprowadzeniem do Polski Krzyżaków, ale również:

Konrad Mazowiecki "wsławił się" nie tylko sprowadzeniem do Polski Krzyżaków, ale również:
Źródło: Biblioteka Narodowa
Wydał rozkaz zabicia wojewody
Słynął ze skazywania ludzi na chłostę
Spiskował przeciwko bratu

4 / 10 Kto dokonał rzezi mieszkańców Gdańska w 1308 roku?

Kto dokonał rzezi mieszkańców Gdańska w 1308 roku?
Źródło: Wikimedia Commons
Prusowie
Krzyżacy
Bałtowie

5 / 10 Katarzyna Skrzyńska była szlachcianką, która wraz ze swoimi zbójcami (w czasach Kazimierza Jagiellończyka) siała postrach na traktach i w okolicznych wioskach. Gdzie znajdowała się siedziba Skrzyńskiej?

Katarzyna Skrzyńska była szlachcianką, która wraz ze swoimi zbójcami (w czasach Kazimierza Jagiellończyka) siała postrach na traktach i w okolicznych wioskach. Gdzie znajdowała się siedziba Skrzyńskiej?
Źródło: Wikimedia Commons
Niedaleko Wadowic
Niedaleko Krakowa
Niedaleko Starego Sącza
W Barwałdzie, niedaleko Wadowic

6 / 10 Za zabójców polskiego króla Przemysła II podaje się najczęściej Brandenburczyków. W którym roku zginął Przemysł?

Za zabójców polskiego króla Przemysła II podaje się najczęściej Brandenburczyków. W którym roku zginął Przemysł?
Źródło: Wikimedia Commons
1296
1300
1304

7 / 10 Który książę kazał oślepić - niezgadzającego się z jego polityką - Piotra Włostowica?

Który książę kazał oślepić - niezgadzającego się z jego polityką - Piotra Włostowica?
Źródło: Wikimedia Commons
Mieszko Stary
Bolesław Kędzierzawy
Władysław Wygnaniec

8 / 10 Jak nazywała się kochanka Kazimierza Wielkiego, z którą romans zakończył wielkim skandalem na dworze węgierskim (jej ojciec obciął siostrze Kazimierza, królowej Elżbiecie, kilka palców)?

Jak nazywała się kochanka Kazimierza Wielkiego, z którą romans zakończył wielkim skandalem na dworze węgierskim (jej ojciec  obciął siostrze Kazimierza, królowej Elżbiecie, kilka palców)?
Źródło: Wikimedia Commons
Anna z Podiebradów
Klara Zach
Maria Korwin

9 / 10 W jaki sposób Bolesław Krzywousty rozprawił się ze swym bratem, który także pretendował do tronu w Polsce?

W jaki sposób Bolesław Krzywousty rozprawił się ze swym bratem, który także pretendował do tronu w Polsce?
Źródło: Wikimedia Commons
Kazał go zabić
Kazał go wygnać
Kazał wyłupić mu oczy

10 / 10 Z którym królem skonfliktowany był św. Stanisław, który w wyniku tego sporu poniósł śmierć?

Z którym królem skonfliktowany był św. Stanisław, który w wyniku tego sporu poniósł śmierć?
Źródło: Wikimedia Commons
Z Bolesławem Szczodrym
Z Bolesławem Krzywoustym
Z Bolesławem Chrobrym

Zobacz inne quizy