QUIZ: Uczniowie Jezusa. Czy dobrze znasz Dwunastu Apostołów?

Określenie Dwunastu Apostołów dotyczy dwunastu najbliższych uczniów Jezusa Chrystusa. Do misji powołał ich osobiście Pan Jezus. Apostołowie towarzyszyli Mu przez kilka lat, byli świadkami dokonywanych przez Niego cudów. Dwunastu zostało wybranych do dalszego głoszenia Bożego Słowa.
Twój wynik:

1 / 12 Który apostoł NIE spisał Ewangelii?

Który apostoł NIE spisał Ewangelii?
Źródło: Pixabay / Public Domain Pictures / Domena Publiczna
Mateusz
Jan
Piotr

2 / 12 Czy święty Paweł z Tarsu zaliczany jest do grona Dwunastu?

Czy święty Paweł z Tarsu zaliczany jest do grona Dwunastu?
Źródło: Wikimedia Commons
Tak
Nie

3 / 12 Jak zginął święty Piotr?

Jak zginął święty Piotr?
Źródło: Pixabay
Ukamienowano go
Ukrzyżowano głową w dół
Zmarł podczas pożaru Rzymu

4 / 12 O którym apostole w Ewangelii napisane jest "ten, którego Jezus miłował"?

O którym apostole w Ewangelii napisane jest "ten, którego Jezus miłował"?
Źródło: Wikimedia Commons
O Janie
O Judzie Tadeuszu
O Bartłomieju

5 / 12 Którzy apostołowie towarzyszyli Chrystusowi podczas przemienienia na górze Tabor?

Którzy apostołowie towarzyszyli Chrystusowi podczas przemienienia na górze Tabor?
Źródło: Twitter
Filip, Jan, Juda Tadeusz
Piotr, Jan, Jakub
Tomasz, Piotr, Judasz

6 / 12 Kim z zawodu był Mateusz?

Kim z zawodu był Mateusz?
Źródło: Wikimedia Commons
Cieślą
Medykiem
Celnikiem

7 / 12 Jeden z apostołów bywa nazywany "Niewiernym". Który?

Jeden z apostołów bywa nazywany "Niewiernym". Który?
Źródło: Pixabay
Szymon Kananejczyk
Tomasz
Judasz

8 / 12 Kto, wraz z Piotrem, wszedł do grobu Pana Jezusa?

Kto, wraz z Piotrem, wszedł do grobu Pana Jezusa?
Źródło: Wikimedia Commons
Jan
Tomasz
Jakub

9 / 12 Co stało się z Judaszem?

Co stało się z Judaszem?
Źródło: PAP
Otrzymał posadę w rzymskiej administracji
Odszedł z Galilei w inne strony
Powiesił się

10 / 12 Kto dołączył do Dwunastu po śmierci Judasza?

Kto dołączył do Dwunastu po śmierci Judasza?
Źródło: Wikimedia Commons
Maciej
Marcin
Damian

11 / 12 Który apostoł jako jedyny (najprawdopodobniej) zmarł śmiercią naturalną?

Który apostoł jako jedyny (najprawdopodobniej) zmarł śmiercią naturalną?
Źródło: YouTube
Piotr
Andrzej
Jan

12 / 12 Dzień, w którym Duch Święty zstąpił na apostołów obchodzimy jako święto pod nazwą:

Dzień, w którym Duch Święty zstąpił na apostołów obchodzimy jako święto pod nazwą:
Objawienie Pańskie
Zesłanie Ducha Świętego
Boże Ciało

Zobacz inne quizy