Szwajcarski biskup za zgodą papieża dołącza do Bractwa św. Piusa X

Szwajcarski biskup za zgodą papieża dołącza do Bractwa św. Piusa X

Dodano: 7
Papież Franciszek
Papież Franciszek / Źródło: PAP/EPA / ETTORE FERRARI
20 maja papież Franciszek zwolnił biskupa Vitusa Huondera z obowiązków biskupa diecezji Chur (Szwajcaria). Franciszek powołał zarządcę diecezji do momentu wyboru następcy biskupa.

Biskup Hounder już wcześniej poinformował, że przechodząc na emeryturę chce dołączyć do Bractwa św. Piusa X. Jak wyjaśnił, jedynym jego celem jest poświęcenie się modlitwie i milczeniu, celebrowanie wyłącznie tradycyjnej Mszy św. (trydenckiej) oraz praca na rzecz krzewienia tradycji, jako jedynego sposobu odnowienia Kościoła. Bractwo św. Piusa X docenia odważną decyzję biskupa Huondera i cieszy się, że może zapewnić mu duchowe i kapłańskie wsparcie, którego pragnie – informuje portal fsspx.news.

Warto zaznaczyć, że to pierwsza taka sytuacja w historii. "Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X jest instytutem życia apostolskiego, założonym w 1969 r. przez arcybiskupa Marcelego Lefebvre’a. Zostało oficjalnie uznane przez odpowiednie władze (1 listopada 1970 r. we Fryburgu Szwajcarskim przez biskupa Franciszka Charriere’a). Celem Bractwa jest kapłaństwo i wszystko, co się do niego odnosi, nic więcej niż to, co go dotyczy, tak jak tego chciał nasz Pan Jezus Chrystus, gdy powiedział: „Czyńcie to na moją pamiątkę” – czytamy na polskiej stronie Bractwa. Bractwo zaleca powrót do tradycyji, przede wszystkim odprawiania Mszy świętej Trydenckiej, a także krytykuje ustalenia Soboru Watykańskiego II. Członkwoie Bractwa nawołuje do powrotu do Tradycji Kościoła, jako jedynej skutecznej broni w walce z kryzysem dotykającym wspólnotę wierzących.

30 czerwca 1988 arcybiskup Marcel Lefebvre bez zgody papieża konsekrował czterech biskupów Bernarda Fellaya, Alfonso de Galarreta, Bernard Tissier de Mallerais i Richard Williamson, razem z współkonsekratorem Antônio de Castro Mayer przełożonym tradycjonalistycznego FSSJV. Dwa dni później Jan Paweł II ogłosił w motu proprio Ecclesia Dei adflicta, że abp Lefebvre i czterej wyświęceni przezeń biskupi zaciągnęli na siebie ekskomunikę latae sententiae (wiążącą mocą samego prawa), ponieważ udzielenie święceń biskupich miało miejsce bez mandatu Stolicy Apostolskiej. W roku 2000 wznowione zostały rozmowy z Kurią Rzymską na temat uregulowania statusu Bractwa. 21 stycznia 2009 papież Benedykt XVI zdjął ciążącą na biskupach Bractwa ekskomunikę. 1 września 2015 papież Franciszek udzielił Bractwu św. Piusa X jurysdykcji spowiedzi na czas trwania Roku Miłosierdzia, który trwał od 8 grudnia 2015 do 20 listopada 2016.

Czytaj też:
"Bez taryfy ulgowej dla kogokolwiek". Powstanie komisja ds. badania problemu pedofilii we wszystkich środowiskach

Źródło: Wikipedia / fsspx.news, piusx.org.pl
 7
Czytaj także