Akademickie Kluby Obywatelskie wsparły abp Jędraszewskiego. "W obliczu ideologicznej inwazji..."

Akademickie Kluby Obywatelskie wsparły abp Jędraszewskiego. "W obliczu ideologicznej inwazji..."

Dodano: 95
Ks. abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski
Ks. abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski / Źródło: PAP/EPA / Łukasz Gągulski
Przekazując Księdzu Arcybiskupowi słowa solidarności, zwracamy się do jego oponentów z apelem o uszanowania rygorów racjonalnej debaty – piszą w specjalnym oświadczeniu przewodniczący Akademickich Klubów Obywatelskich im. Lecha Kaczyńskiego.

Uczeni z Akademickich Klubów Obywatelskich im. Lecha Kaczyńskiego wydali "Oświadczenie w sprawie ideologizacji i totalizacji debaty publicznej i akademickiej". W piśmie zwracają uwagę na ostatnią falę krytyki, jaka spotkała arcybiskupa Marka Jędraszewskiego.

"Akademickie Kluby Obywatelskie im. prezydenta Lecha Kaczyńskiego z niepokojem obserwują kolejne wydarzenia związane z ideologizacją debaty publicznej i akademickiej w Polsce. Za istotę ideologizacji można uznać dwa fundamentalnie ważne elementy. Pierwszym jest roszczenie totalności dla własnej metody poznania (a w konsekwencji poznającego podmiotu), kiedy neguje się perspektywiczność i zakłada wyłączność swojej metody jako jedynie słusznej. Dotyczy to także wycinkowego traktowania przedmiotu poznania i sposobu patrzenia na problem" – czytamy w komunikacie AKO. "W naukach o człowieku zamiast dążenia do całościowej antropologii, pojawia się jakaś jej aspektowość – rasy, klasy, seksualności, biologizmu. Wyrazem takiej postawy są szerzące się dzisiaj i narzucane w sposób bezwzględny poglądy ideologii gender czy ekologizmu (zwłaszcza w postaci tzw. »ekologii głębokiej«)" – dodają dalej uczeni.

Przewodniczący AKO zauważają też inną cechę ideologizacji - brak zgodności z doświadczeniem. "Ideolog przyjmuje do wiadomości tylko to, co służy jego założeniom, jest fragmentaryczne i selektywnie postrzegane. W ten sposób absolutyzuje swój punkt widzenia" – podkreślają autorzy oświadczenia. Jak wskazują, wobec tej "ideologicznej inwazji", obowiązkiem człowieka nauki jest "kategoryczny sprzeciw" w stosunku do ideologizacji myśli.

"Dzisiaj konkretnie dotyczy to sprzeciwu wobec dyktatury gender czy też dyktatury ekologizmu. Dlatego z wielkim uznaniem i wdzięcznością przyjmujemy wypowiedzi ks. abp. prof. dr. hab. Marka Jędraszewskiego jako obronę racjonalności myślenia i działania, a przez to godności człowieka. Jednocześnie wyrażamy głęboki niepokój płynący z faktu, że w miejsce debaty czy polemiki pojawiają się w stosunku do jego poglądów i osoby różne formy ostracyzmu, nie stroniące od inwektyw i wulgaryzmów" – zaznaczają uczeni zrzeszeni w AKO. "Nie możemy się zgodzić na to, zarówno ze względu na szacunek wobec Księdza Arcybiskupa i Profesora, ale także ze względu na szacunek dla naszego własnego środowiska akademickiego. Przekazując Księdzu Arcybiskupowi słowa solidarności, zwracamy się do jego oponentów z apelem o uszanowania rygorów racjonalnej debaty. Chcemy wierzyć, że są do niej zdolni" – podsumowują autorzy oświadczenia.

Pod dokumentem podpisali się przewodniczący Akademickich Klubów Obywatelskich: prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak, prof. dr hab. inż. Artur Świergiel, prof. dr hab. Bogusław Dopart, prof. dr hab. Michał Seweryński, prof. dr hab. inż. Andrzej Stepnowski, prof. dr hab. inż. Bolesław Pochopień, prof. dr hab. Waldemar Paruch, prof. dr hab. Jacek Piszczek i prof. dr hab. Małgorzata Suświłło.

Czytaj też:
Abp Jędraszewski: Ekologizm to zjawisko bardzo niebezpieczne

Źródło: ako.poznan.pl
 95
Czytaj także