ReligiaPapiestwo do remontu

Papiestwo do remontu

Papież Franciszek
Papież Franciszek / Źródło: PAP/EPA / ANGELO CARCONI
Dodano 38
TOMASZ ROWIŃSKI I Być może trzeba dokończyć przerwany Sobór Watykański I i wrócić do uściślenia kwestii prymatu, a także nieomylności papieża. Wydaje się, że prawie powszechna stała się opinia w kościele, że Ojciec Święty może wszystko.

Burza, która nastąpiła przed wydaniem książki kard. Roberta Saraha i Benedykta XVI poświęconej celibatowi katolickich kapłanów, ucichła tak szybko, jak wybuchła. Książka ukazała się – mimo wątpliwości podanych przez sekretarza papieża emeryta abp. Georga Gänsweina – jako pozycja dwóch autorów, a nie jako książka kardynała „z udziałem Benedykta XVI”. Mówi się wprawdzie, że kolejne wydania mają już pojawiać się w takiej formule. Jednak co to właściwie znaczy? Co znaczą kolejne wydania w świecie dodruków?

Okładka tygodnika Do Rzeczy: 5/2020
Cały artykuł dostępny jest w 5/2020 wydaniu tygodnika „Do Rzeczy”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
/ zdą

Czytaj także

 38
 • Janusz IP
  Może Kościół powszechny powinien pozbyć się balastu Franciszka?
  Powinien. No chyba ze chcemy teatru rozrywkowego.
  Dodaj odpowiedź 1 0
    Odpowiedzi: 0
  • Dawno temu IP
   Sekta pedofilska winna być zdelegalizowana a majątek skomunalizowany
   Dodaj odpowiedź 5 4
     Odpowiedzi: 0
   • skryba IP
    Czy Piotr był pierwszym papieżem?
    „Kardynał Jorge Mario Bergoglio, jezuita, został wybrany na Papieża, 265 następcę Piotra” (WATYKAŃSKI SERWIS INFORMACYJNY, WATYKAN, 13 MARCA 2013 ROKU).
    „Biskup Rzymu posiada prymat nad Kościołem powszechnym, ponieważ jest następcą Świętego Piotra, który otrzymał taką prerogatywę od Jezusa Chrystusa” (V. ERMONI, LA PRIMAUTÉ DE L’ÉVEQUE DE ROME DANS LE TROIS PREMIERS SIECLES [PRYMAT BISKUPA RZYMU PRZEZ PIERWSZE TRZY STULECIA], 1903).
    „Gdyby zatem ktoś mówił, (...) że biskup Rzymu nie jest następcą św. Piotra w tym prymacie — niech będzie wyklęty” (PIERWSZY SOBÓR WATYKAŃSKI, 18 LIPCA 1870 ROKU).
    MILIONY katolików na całym świecie uznają twierdzenie sformułowane w roku 1870 przez pierwszy Sobór Watykański za kościelny dogmat, niepodważalną naukę. Zachodzi jednak pytanie: Czy nauka ta znajduje poparcie w Piśmie Świętym? A co za tym idzie, czy papież Franciszek rzeczywiście jest następcą apostoła Piotra? I czy Piotr był pierwszym papieżem?
    „NA TEJ SKALE ZBUDUJĘ MÓJ KOŚCIÓŁ”
    Dogmat ogłoszony w roku 1870 przez pierwszy Sobór Watykański oparto głównie na interpretacji fragmentów z Ewangelii według Mateusza 16:16-19 oraz Jana 21:15-17. Utrwalone w nich dwie rozmowy między Jezusem a Piotrem, a także inne relacje biblijne, wskazują, że apostoł ten odegrał w historii pierwszych chrześcijan ważną rolę. Już podczas pierwszego spotkania z Piotrem Jezus przepowiedział, że będzie on odznaczał się niektórymi cechami skały (Jana 1:42). Jednak czy Chrystus powierzył Piotrowi prymat?
    W Ewangelii według Mateusza 16:17, 18 znajdujemy słowa Jezusa skierowane do Piotra: „Ja ci mówię, że Ty jesteś Piotr [którego imię znaczy „odłam skalny”], na tej skale zbuduję mój Kościół”*. Czy Jezus chciał przez to powiedzieć, że jego „Kościół” — inaczej mówiąc, zbór — będzie zbudowany na Piotrze? Czy miał on zostać głową wszystkich chrześcijan? Jak słowa Jezusa rozumieli inni apostołowie, będący świadkami tej rozmowy? Z Ewangelii wynika, że później kilkakrotnie spierali się o to, który z nich jest największy (Mateusza 20:20-27; Marka 9:33-35; Łukasza 22:24-26). Jeżeli Piotr już wcześniej otrzymałby od Jezusa prymat, czyli zwierzchnictwo, to czy taka kwestia w ogóle by się między nimi wyłoniła?
    A jak sam Piotr rozumiał słowa Jezusa? Jako Izraelita z pewnością znał hebrajskie proroctwa mówiące o „kamieniu” czy też „kamieniu węgielnym” (Izajasza 8:13, 14; 28:16, Biblia lubelska; Zachariasza 3:9). Jedno z nich zacytował w swoim liście do współwyznawców i wyjaśnił, że przepowiedzianym „kamieniem węgielnym” okazał się Pan Jezus Chrystus, Mesjasz. Piotr posłużył się greckim wyrazem pétra (tym samym, który znajduje się w słowach Jezusa z Ewangelii według Mateusza 16:18) tylko i wyłącznie w odniesieniu do Chrystusa (1 Piotra 2:4-8).
    Innym wiernym naśladowcą Jezusa był apostoł Paweł. Czy wierzył on, że Jezus przyznał Piotrowi prymat? Nawiązując do pozycji, jaką Piotr zajmował w zborze wczesnochrześcijańskim, Paweł napisał, że należał on do tych, którzy byli „uważani za filary”. Tak więc według Pawła istniał więcej niż jeden „filar” (Galatów 2:9). Ponadto jeżeli Piotr zostałby wyznaczony przez Jezusa na głowę zboru, to dlaczego miałby być jedynie uważany za filar, innymi słowy, mieć taką opinię?
    Pisząc o pewnej niekonsekwencji w sposobie, w jaki Piotr traktował drugich, Paweł z szacunkiem, lecz szczerze, oświadczył: „Sprzeciwiłem się mu otwarcie, ponieważ sobie na to zasłużył” (Galatów 2:11-14). Paweł nie uważał, że Chrystus zbudował swój Kościół, czyli zbór, na Piotrze ani na żadnym innym niedoskonałym człowieku. Przeciwnie, wierzył, że fundamentem, na którym został zbudowany zbór, jest Jezus. Napisał: „Skałą był Chrystus” (1 Koryntian 3:9-11; 10:4, Biblia Tysiąclecia, wyd. V).
    „TY JESTEŚ PIOTR...”
    Jaki zatem jest sens słów: „Ty jesteś Piotr, na tej skale zbuduję mój Kościół”? Aby poprawnie zrozumieć jakiś fragment, musimy wziąć pod uwagę jego kontekst. O czym więc rozmawiali Jezus i Piotr? Tuż przedtem Jezus zapytał uczniów: „A wy za kogo mnie uważacie?”. Piotr bez wahania odpowiedział: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żyjącego”. Jezus pochwalił Piotra, a następnie dodał, że zbuduje swój Kościół, czyli zbór, na jeszcze trwalszej „skale” — tej, co do której Piotr właśnie wyraził swą wiarę — czyli na samym sobie (Mateusza 16:15-18).
    Jaki jest sens słów Jezusa: „Ty jesteś Piotr, na tej skale zbuduję mój Kościół”?
    Z wnioskiem, że „skałą” wspomnianą w Ewangelii według Mateusza 16:18 jest Chrystus, zgadzało się wielu tak zwanych Ojców Kościoła. Na przykład Augustyn, żyjący na przełomie IV i V wieku n.e., napisał: „Bardzo często wyjaśniałem słowa wypowiedziane przez Pana: ‚Ty jesteś Piotr (czyli skała), i na tej skale zbuduję Kościół mój’, rozumiejąc tak, aby myślano, iż Kościół został zbudowany na Tym, w którego wiarę wyraził Piotr słowami: ‚Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego’”. Augustyn wielokrotnie powtarzał, że „Skałą (...) był Chrystus” (O nauce chrześcijańskiej. Sprostowania, tłum. J. Sulowski).
    Gdyby Augustyna i innych oceniano według obowiązującej katolickiej doktryny, zostaliby uznani za heretyków. Zdaniem szwajcarskiego teologa Ulricha Luza pogląd panujący w tej sprawie wśród dzisiejszych biblistów Sobór Watykański z roku 1870 potępiłby jako herezję.
    PAPIEŻ — NASTĘPCA PIOTRA?
    Tytuł „papież” był Piotrowi zupełnie obcy. Do IX wieku n.e. oprócz biskupa Rzymu odnosiło go do siebie wielu innych biskupów. Tak czy inaczej, do końca XI wieku określenie to rzadko stosowano jako oficjalny tytuł. Co więcej, pierwsi chrześcijanie wcale nie uważali, że Piotr, który rzekomo otrzymał prymat, powinien mieć następców. Dlatego uczony Martin Hengel stwierdził, że „z historycznego i teologicznego punktu widzenia nie istnieje dostateczne uzasadnienie tego, co później stało się znane jako ‚prymat’ papieski” (Der unterschätzte Petrus: zwei Studien).
    Podsumowując: Czy Piotr był pierwszym papieżem? Czy miał jakichś następców? Czy katolicki dogmat o prymacie papieskim opiera się na Piśmie Świętym? Odpowiedź na wszystkie te pytania brzmi: nie. Bez wątpienia Jezus zbudował swój Kościół, czyli prawdziwy zbór, na samym sobie (Efezjan 2:20). W związku z tym każdy z nas powinien zadać sobie istotne pytanie: „Czy znalazłem ten prawdziwy zbór?”.
    Jeżeli nie zaznaczono inaczej, cytaty biblijne w tym artykule pochodzą z przekładu opublikowanego przez Katolicki Uniwersytet Lubelski (Pallottinum). Ewolucja papiestwa
    32 n.e.: Jezus zapowiada, że zbuduje swój Kościół, czyli zbór, na samym sobie; nie przyznaje Piotrowi prymatu
    55—64 n.e.: Apostołowie Paweł i Piotr piszą listy, w których podkreślają, że jedynym fundamentem zboru chrześcijańskiego jest Jezus
    254—257 n.e.: Stefan, biskup Rzymu, twierdzi, że jako następca Piotra posiada prymat nad pozostałymi biskupami; jednak inni biskupi, tacy jak Firmilian z Cezarei i Cyprian z Kartaginy, odrzucają jego twierdzenie
    296—304 n.e.: Powstaje pierwsza znana inskrypcja, która potwierdza używanie tytułu papa, czyli „papież”, w stosunku do biskupa Rzymu
    V wiek n.e.: Biskup Rzymu Leon I powołuje się na Ewangelię według Mateusza 16:18, żeby uzasadnić swój prymat nad pozostałymi biskupami
    VI wiek n.e.: Coraz częściej używa się określenia papa („papież”) jako tytułu biskupa Rzymu; jednak inni biskupi jeszcze do IX wieku odnoszą ten tytuł do siebie
    1075 n.e.: Grzegorz VII ogłasza, że tytuł „papież” przysługuje wyłącznie biskupowi Rzymu; wydaje dokument Dictatus Papae (Dyktat papieski), w którym — zdaniem historyka Klausa Schatza — papiestwo „stawia siebie na miejscu Chrystusa” (Prymat papieski od początków do współczesności, tłum. E. Marszał, J. Zakrzewski)
    1870 n.e.: Pierwszy Sobór Watykański orzeka, że „biskup Rzymu jest następcą św. Piotra, księcia apostołów, i prawdziwym zastępcą Chrystusa, głową całego Kościoła” https://wol.jw.org/pl/wol/d/r12/lp-p/2015889?q=czy+piotr+by%C5%82&p=par
    Dodaj odpowiedź 16 6
      Odpowiedzi: 0
    • historyk IP
     Może Kościół powszechny powinien pozbyć się nadwiślańskiego balastu ?
     Dodaj odpowiedź 13 16
       Odpowiedzi: 1
     • Kasia W. IP
      Dla mnie autorytetem w myśli teologicznej jest Dietrich von Hildebrand i Jan Paweł II. Franciszek tego wszystkiego nie ogarnia i oddaje władze progresistom.
      Dodaj odpowiedź 32 27
        Odpowiedzi: 3

      Czytaj także