Apel świeckich do duchownych i polityków. "Prosimy o zaprzestanie zniekształcania nauki Kościoła Katolickiego”

Apel świeckich do duchownych i polityków. "Prosimy o zaprzestanie zniekształcania nauki Kościoła Katolickiego”

Dodano: 49
Komu pozwolą być katolikiem?
Komu pozwolą być katolikiem?
My wierni Kościoła Katolickiego oraz inni ludzie dobrej woli, apelujemy o zaprzestanie zniekształcania nauki Kościoła Katolickiego czy wspierania nieprzyjaciół Kościoła przez niektórych jego duchownych i świeckich w Polsce – czytamy w tekście odezwy.

Na portalu CitizenGo pojawiła się podpisana przez prawie dwustu świeckich odezwa do duchownych i polityków. Katolicy proszą m.in o niemanipulowanie nauczaniem Kościoła i odważne jej głoszenie także w sprawach społecznych. Autorzy i sygnatariusze listu odnoszą się także do wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Słowo wstępne autorów apelu

My wierni Kościoła Katolickiego oraz inni ludzie dobrej woli, w obliczu sytuacji, w której w Polsce:

* dzieci nienarodzone, które same nie mogą się obronić, mogą być wciąż zabijane ze względu na podejrzenie poważnych chorób;

* Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok z dnia 22.10.2020, który potwierdza konstytucyjną ochronę prawa tych dzieci do życia;

* rośnie fala protestów żądających nie tylko utrzymania, a nawet radykalnego rozszerzenia prawa do zabijania dzieci nienarodzonych;

* znaczna część tych protestów jest agresywnie (przez świętokradcze zachowania i niszczenie kościołów) skierowana przeciwko prawu Bożemu oraz przeciwko zwykłym ludziom, którzy chcą się modlić w świątyniach;

* w przestrzeni publicznej pojawiają wypaczające obraz rzeczywistości apele takie jak “5 x NIE / 5 x TAK. Apel zwykłych księży” czy “Nie w naszym imieniu. Apel do biskupów”;

chcemy jasno i stanowczo wyrazić nasze stanowisko, gdy dookoła szaleją antychrześcijańskie ekscesy, które budzą nasz smutek, żal, sprzeciw i gniew.

Nie tworzymy żadnej struktury, dlatego tak rzadko nas słychać. Jesteśmy zwykłymi ludźmi, katolikami i niekatolikami, w różnym wieku, pracownikami, pracodawcami i przedsiębiorcami, naukowcami, ekonomistami, prawnikami, ogrodnikami, nauczycielami, inżynierami, studentami, .

Zachęcamy wszystkich ludzi dobrej woli do poparcia naszego Apelu, który kierujemy do władz Kościoła Katolickiego i Rzeczpospolitej Polskiej. Poparcie najlepiej mogą Państwo wyrazić poprzez swój podpis pod Apelem, za co z góry z całego serca dziękujemy.

Tekst apelu

My wierni Kościoła Katolickiego oraz inni ludzie dobrej woli, apelujemy do ludzi Kościoła Katolickiego: biskupów, księży, sióstr i braci zakonnych i świeckich:

* o zaprzestanie zniekształcania nauki Kościoła Katolickiego czy wspierania nieprzyjaciół Kościoła przez niektórych jego duchownych i świeckich w Polsce;

* o odwagę do zabierania publicznie głosu przez pasterzy Kościoła w sprawach wiary i moralności;

* o konsekwentną ewangelizację w duchu miłości Chrystusowej, która przepoi życie społeczne wiarą, nadzieją i miłością Boga i bliźniego;

* o nieuczestniczenie, a w miarę możliwości zapobieganie, podżegającym, antykościelnym akcjom propagandowym, poprzez które ich inicjatorzy - szczególnie ci z wnętrza Kościoła – sieją zgorszenie, niszczą jedność i pokój, którego źródłem jest wspólnota prawdy i wiary;

do władz państwowych i samorządowych i innych ludzi dobrej woli:

* o zdecydowane zapobieganie wszelkim przejawom agresji, obelżywości i wulgaryzmów w przestrzeni publicznej, a zwłaszcza w świątyniach i ich otoczeniu;

* o aktywną postawę na rzecz pomocy dla dzieci nienarodzonych i ich rodzin, wyrażającą się konkretnym wsparciem dla zapewnienia im bezpiecznego i godnego życia;

* o wzmożoną troskę o ład społeczny, który poprzez swoją formę i zasady prawne, nie będzie wrogi wobec prawa naturalnego;

* o zaprzestanie wykorzystywania Kościoła, jego pasterzy, religii katolickiej do rozgrywek politycznych i partyjnych.

Mówimy TAK i wyrażamy z całego serca naszą głęboka wdzięczność tym kapłanom, którzy:

• prowadzą dusze do zbawienia, zarówno dusze zdrowych, jak tych słabych i zagubionych;

• wzywają grzeszników do nawrócenia i leczą w sakramencie spowiedzi;

• cierpią z powodu prześladowań oraz na skutek niesłusznych oskarżeń i posądzeń;

• trwają wiernie przy Jezusie Chrystusie pomimo narastających niebezpieczeństw, trudności i przeszkód.

Wzywamy wszystkich, aby stosownie do swojej sytuacji życiowej, podjęli śmiało wyzwanie identyfikacji się z Kościołem Katolickim - Mistycznym Ciałem Chrystusa, a jednocześnie miejscem naszego spotkania z Panem naszym Jezusem Chrystusem – jedyną Drogą, Prawdą i Życiem – Tym, który przynosi miłość i daje zbawienie.

Czytaj też:
Nieoficjalnie: Bunt 30 posłów PiS. Partii grozi rozłam
Czytaj też:
Działaczka pro-life ofiarą hejtu. "Mnie nie boli, że wyślecie mi paczkę z obornikiem końskim..."
Czytaj też:
Środowiska pro-life apelują: Uszanujmy orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego

Źródło: DoRzeczy.pl
+
 49
Czytaj także