Biskupi z Ukrainy: Kwestia ochrony życia wiąże się z duchową walką z siłami ciemności

Biskupi z Ukrainy: Kwestia ochrony życia wiąże się z duchową walką z siłami ciemności

Dodano: 15
fot. zdjęcie ilustracyjne
fot. zdjęcie ilustracyjne / Źródło: PAP / Barbara Ostrowska
Biskupi katoliccy na Ukrainie opublikowali list pasterski w 100 lat od legalizacji aborcji przez Lenina. Był to pierwszy taki przypadek na świecie. Od tamtej pory antykultura aborcyjna ogarnęła niemal cały świat. Biskupi przypominają jednak, że prawo moralne się nie zmieniło i zmienić się nie może.

Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże (Мk 10, 14).

Drodzy Kapłani oraz Osoby Konsekrowane!

Drodzy Bracia i Siostry!

Szanowni Przedstawiciele Władzy wszystkich szczebli!

W dniach 16-18 listopada 2020 roku przypada 100. rocznica aktu, który zapoczątkował wielką tragedię w historii naszego narodu, a także w historii społeczeństwa światowego. To właśnie w tym czasie, 100 lat temu, Ludowy Komisariat Zdrowia i Ludowy Komisariat Sprawiedliwości wydały dekret „O sztucznym przerywaniu ciąży”. W ten sposób Związek Radziecki stał się pierwszym krajem na świecie, który zalegalizował zabijanie nienarodzonych dzieci. Od tego czasu liczba aborcji stale wzrastała każdego roku. Ta haniebna i zbrodnicza praktyka osiągnęła apogeum w 1964 roku, kiedy dokonano aż 7 milionów aborcji. Niestety, po upadku Związku Radzieckiego Ukraina nie zerwała z tym komunistycznym dziedzictwem i do dziś nie stworzyła prawa, które chroniłoby jej obywateli od poczęcia do naturalnej śmierci. Od czasu uzyskania Niepodległości na Ukrainie wykonano ponad 30 milionów aborcji chirurgicznych.

W ciągu tych stu lat od legalizacji aborcji w społeczeństwie rozwinęła się mentalność aborcyjna, która w umysłach wielu ludzi przedstawia aborcję jako zwykłą procedurę medyczną, mentalność, która unieważnia ludzkie życie, godność kobiety i zasiewa w społeczeństwie „cywilizację śmierci”. Aborcyjny sposób myślenia odnosi się nie tylko do osób, które były bezpośrednio zaangażowane w aborcję, ale także do wszystkich innych obywateli. Jego destrukcyjny wpływ jest wszechstronny. Przypomnijmy słowa św. Matki Teresy z Kalkuty, laureatki Pokojowej Nagrody Nobla: „Jeśli matka może zabić własne dziecko we swoim łonie, zniszczyć ciało z jej ciała, życie z jej życia i owoc swojej miłości, dlaczego jesteśmy zaskoczeni przemocą i terroryzmem, które szerzą się wokół nas?”. Powiedzmy otwarcie – aborcje niszczą osoby, która je wykonują, niszczą rodzinę, niszczą kraj i świat.

Wspominając tę smutną rocznicę, my, Pasterze Kościoła katolickiego na Ukrainie, zwracamy się do naszych Wiernych i do wszystkich Ludzi Dobrej Woli z następującym pouczeniem i apelem:

Każde życie ludzkie zaczyna się w momencie poczęcia w łonie matki i jest świętym darem Boga! „Ty bowiem utworzyłeś moje nerki, Ty utkałeś mnie w łonie mej matki. Dziękuję Ci, że mnie stworzyłeś tak cudownie, godne podziwu są Twoje dzieła” (Ps 139) – tak chwali twórcze dzieło Boga autor Psalmu 139. W tych słowach wyraża się wiara Ludu Bożego, na której opiera się antropologia biblijna. Święty Papież Jan Paweł II nazywa tę kwestię uwielbieniem Ewangelii Życia, która jest w centrum zbawczego orędzia Jezusa Chrystusa (Evangelium vitae, 83).

Każda aborcja (chirurgiczna i farmakologiczna: stosowanie wkładek domacicznych i pigułek) jest przekroczeniem piątego przykazania Bożego: „Nie zabijaj!” „Wśród wszystkich przestępstw przeciw życiu, jakie człowiek może popełnić, przerwanie ciąży ma cechy, które czynią z niego występek szczególnie poważny i godny potępienia. Sobór Watykański II określa je wraz z dzieciobójstwem jako «okropne przestępstwa« (Evangelium vitae, 58, Gaudium et spes, 51). A kto popełnia taki czyn, popełnia grzech ciężki i nie może przyjmować Komunii Świętej bez Sakramentu Pokuty i Pojednania (Spowiedź).

Ponadto każdy, kto świadomie wspiera, doradza lub w jakikolwiek sposób pomaga w wykonywaniu aborcji, wspiera i rozwija przemysł aborcyjny, ustawodawstwo aborcyjne, wykorzystywanie ciał abortowanych dzieci w kosmetyce lub w jakiejkolwiek innej branży, wyklucza siebie z wiary chrześcijańskiej i zagraża swemu wiecznemu zbawieniu!!!

Co możemy zrobić my, chrześcijanie? Należy pamiętać, że kwestia ochrony życia wiąże się z duchową walką z siłami ciemności (por. List do Efezjan 6), dlatego wszystkie nasze działania społeczne muszą być poprzedzone modlitwą i postem w tym zakresie. Zachęcamy również do następujących inicjatyw:

Czuwania modlitewne w intencji ochrony dzieci nienarodzonych, a także pokutne i ekspiacyjne modlitwy za wszelkie przestępstwa popełnione wobec nienarodzonych dzieci. Szczególną modlitwą w tej sytuacji jest Różaniec Święty, który przypomina nam moment, w którym Zbawiciel został poczęty w łonie Najświętszej Maryi Panny! Wśród działań duszpasterskich należy rozpowszechniać „Modlitwę o duchową adopcję dziecka poczętego”, katechezy oparte na Słowie Bożym, encyklice św. Jan Paweł II Evangelium Vitae i innych dokumentach Urzędu Nauczycielskiego Kościoła. Głośmy Ewangelię życia, to przesłanie miłości Zbawiciela ma siłę i moc, aby zmieniać nasze myślenie!

Właściwe obchodzenie Dnia Świętości Życia, który każdego roku wypada na dzień 25 marca, w uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny.

Tworzenie poradni rodzinnych i poradni dla kobiet, które znalazły się w trudnych sytuacjach życiowych – aby mogły szczęśliwie urodzić swoje dzieci.

Starajmy się bronić życia, każdy zgodnie ze swoim powołaniem i możliwościami. Niech lekarze będą wierni swojemu powołaniu i robią wszystko, aby ratować życie. Niech politycy i działacze społeczni dołożą wszelkich starań, aby życie ludzkie było prawnie chronione od poczęcia do naturalnej śmierci.

Apelujemy do przedstawicieli władz wszystkich szczebli! Zgodnie z art. 27 Konstytucji Ukrainy każdemu przysługuje niezbywalne prawo do życia. Nikt nie może być umyślnie pozbawiony życia. Według Słowa Bożego, a także badań naukowych, życie rozpoczyna się w momencie poczęcia! Chrońcie to PRAWO w stosunku do tych, którzy tego nie potrafią, w stosunku do najmniejszych spośród naszych obywateli, którzy rozpoczęli życie w łonie matki!

Szczególny apel kierujemy do tych, którzy zostali ojcami: pamiętajcie, że dziecko poczęte w łonie matki jest także waszym dzieckiem, za które jesteście odpowiedzialni! Nie pozwólcie go zabić! Bądźcie jak św. Józef, który chronił Dzieciątko i Jego Matkę przed niszczycielskim wpływem Heroda! To jest wasze ojcowskie powołanie!

Pamiętajmy o słowach Zbawiciela: „«Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże” (Mk 10, 14). Oznacza to również: pozwolić im się narodzić, aby usłyszeli Ewangelię, przyjęli Chrzest Święty, weszli do Kościoła, przystąpili do Eucharystycznego stołu i poznali Jedynego Boga i Tego, którego posłał – Jezusa Chrystusa (J 17, 3)!!!

Niech Najświętsza Maryja Panna, Matka Miłosierdzia, której wspomnienie przypada 16 listopada, w której łonie poczęło się Dzieciątko Jezus, okryje naszą Ojczyznę płaszczem swojej macierzyńskiej opieki!

Na wszystkie wasze wysiłki w obronie życia, w głoszeniu Ewangelii życia, udzielamy naszego pasterskiego błogosławieństwa: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego!

16 listopada 2020

Biskupi Kościoła Rzymskokatolickiego w Ukrainie

Czytaj też:
Dewastacja miejsca pamięci św. Jana Pawła II
Czytaj też:
Papież Franciszek gratuluje i błogosławi Joe Bidenowi

Źródło: wPolityce.pl
 15
Czytaj także