Jak hrabia Plater chciał zostać Żydem

Jak hrabia Plater chciał zostać Żydem

Dodano: 1
fot. zdjęcie ilustracyjne
fot. zdjęcie ilustracyjne / Źródło: fot. archiwum ipn
Tomasz Lenczewski || Po wypadkach marcowych 1968 r. władze PRL zezwoliły Andrzejowi hr. Broel-Platerowi (1931–2003) wraz z rodziną na emigrację
do Izraela. Ostatecznie wyjazd jednak wstrzymano

Broel-Platerowie byli starożytną szlachtą rodem z Westfalii. Jej dzieje sięgają XII w. Od XIV w. osiadła w Kurlandii, skąd rozprzestrzeniła się na obszar Inflant, Żmudzi i Litwy, ulegając stopniowo polonizacji wskutek małżeństw i udziału w życiu publicznym. Od końca XVII w. członkowie rodu piastowali urzędy senatorskie i dygnitarskie w Wielkim Księstwie Litewskim. Ród ten został zaliczony do polskiej arystokracji, składającej się od XIX w. z kilkunastu rodzin książęcych i hrabiowskich. Platerowie mieli posiadłości ziemskie w trzech zaborach, na terenach Królestwa Polskiego, w dawnej Litwie i Rusi oraz Wielkopolsce.

Więcej możesz przeczytać w 6/2021 wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

-
 1
Czytaj także